Bratislavská Kalvária

Vysoká škola výtvarných umení, Diplomová práca - Bratislavská Kalvária, Školský rok:1994-1995, Diplomant:Štefan Siváň, Vedúci diplomovej prace: Doc.PhDr. Ivan Rusina, CSc

I. O KALVÁRII

Kalvária, podľa väčšiny lexikónov a slovníkov odvolávajúc sa na Bibliu, znamená miesto, či vŕšok ukrižovaného Ježiša v Jeruzaleme, resp. vyobrazenie krížovej cesty, no rovnako sa uvažuje aj o dlhotrvajúcom utrpení Krista. Takto sú pomenované aj miesta, na ktorých bola postavená pamiatka na ceste Ježiša od domu Piláta na horu Golgota.

Keď sa štýl baroka jednoznačne dostal pod vplyv náboženstva, keď sa všade stavali nádherné kostoly a kláštory a okolo nich veľa menších stavieb, bola táto doba zaznamenaná ako rozkvet kalvárií. Rozsah kalvárií bol rôzny. Od prostých krížových ciest v okolí kostola, alebo cintorína, cez väčšie niekoľkostanicové kalvárie až k bohatým typom. Hlavnou časťou kalvárií boli zastávky krížovej cesty, na začiatku XII, neskoršie XIV, ktoré boli zakončené kostolom alebo hrobkou Krista, ako poslednou zastávkou. Ostatné zastávky, ktoré predstavovali rôzne scény, od Večere Pána až k sudcovskej stolici Piláta, boli volené voľne. Okrem toho bola kalvária obvykle spojená s kaplnkami, ktoré neboli súčasťou krížovej cesty a predstavovali obrazy svätých, nanebovzatie a pod. K rade problémov sa pripisuje tiež otázka voľby krajiny. Jeruzalemské hory Golgota, Sion, Mariah a hora Olivetská, rovnako tak, ako rieka Cedron pretekajúca údolím, mávajú v každej kalvárii svoju obdobu.


I.a Krížové cesty mimo Svätej zeme

I.b Zriadenie krížovej cesty

I.c Typológia a kompozícia

II. KALVÁRIA V BRATISLAVE

II.a Rok 1928

II.b Súčasnosť

II.c Dva tabuľové obrazy z XV. storočia v kaplnke na Hlbokej ceste /podľa článku G. Weydeovej/

Prvá kalvária v Uhorsku bola v Prešporku
(zdroj: Bratislavské noviny)

 

Na Kalvárii postavili kostol bez strechy
(zdroj: Bratislavské noviny)