História - Farský kostol

Pohľad do minulosti

Začiatkom XVIII, stáročia, keď a Bratislava proti jej dnešnej rozlohe rozprestierala iba na malom zlomku terajšieho jej obvodu, miesto na Hlbokej ceste a ďalej zôkol-vôkol bolo ešte nekultivované a čiastočne porastené gaštanovým lesom. V roku 1713, keď v Bratislave vypukol nákazlivý mor, mnohí občania sa utiahli von z mesta, i na toto miesto, aby v núdzových domčekoch zachránili svoje rodiny od vymierania, lebo v meste smrť hromadne kosila. V blízkosti terajšieho milostivého miesta bol takto i s rodinou utiahnutý bratislavský mešťan Ján Lauerman.

Nový kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii

Za horlivej iniciatívy a spolupráce bohuznámych dobrodincov v roku 1943 na Kalvárii dvíhajú sa základy a múry nového noderného kostola. Sanktuárium a veľa sú postavené nad Lurdskou jaskyňou a čelo kostola s hlavným vchodom sú obrátené na západ. Už základy prezrádzaly, že vyrastie tu mohutné dielo, lebo dĺžka kostola bola určená na 35 metrov, k tomu ešte aj 9 a pol m dlhé sanktuárium, a šírka kostola 19 m.

Symbol kresťanstva nad Bratislavou

Kostol na Hlbokej ceste sa dostavuje

V minulých dňoch zaplesalo radosťou nejedno verné katolícke srdce pri pohľade smerom na bratislavskú Kalváriu. Na veži novostavby kostola totižto sa v minulých dňoch zjavil mohutný železny kríž a hneď nato pripevnili robotníci na kríž aj stromček na znak dosiahnutia "glajchy". Pre mnohých občanov je to dozaista novinka, že sa celkom vážne začalo s dostavbou chrámu na Kalvárii, lebo sa o veci vyslovovali už veľmi mnohí pesimisticky. Táto radostná szpráva ich zaiste poteší a povzbudí. Prečo sa prikročilo len v auguste tohto roku k dostavbe kostola? Túto otázku si kladú naší zvedaví Bratislavčania pri pohľade na rušný život okolo stavby.

Okyptený kostol. História chrámu na bratislavskej Kalvárii

História posvätného miesta na bratislavskej Kalvárii siaha do roku 1713, kedy bratislavský mešťan Ján Lauerman z vďačnosti za záchranu pred morom dal postaviť dve kaplnky a z nich jednu k úcte Panny Márie, v ktorej bola umiestená socha Panny Márie s Ježiškom na rukách, pripomínajúca sochu Matky Božej v Mariazelu. Začiatkom 19. storočia kaplnku opravili a znovu posvätili 5. augusta 1814 na deň Panny Márie Snežnej.