Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu

Utorok      29. apríla   sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy  – sviatok

Streda      30. apríla   sv. Pia V., pápeža – spomienka OP

Štvrtok     1. mája       sv. Jozefa, robotníka – spomienka

Piatok      2. mája       sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Stránky

Odoberať Farnosť Panny Márie Snežnej RSS