Oznamy na 9. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok      3. júna     sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov – spomienka

Utorok          4. júna     sv. Petra Veronského, kňaza a mučeníka – spomienka OP

Streda          5. júna     sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka

Piatok           7. júna     NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO – slávnosť

Stránky

Odoberať Farnosť Panny Márie Snežnej RSS