Oznamy na 24. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok      16. septembra         Sv. Kornélia, pápeža, a sv. Cypriána, biskupa,

                                                                                                              mučeníkov – spomienka

Streda           18. septembra         sv. Jána Macíasa, rehoľníka – spomienka OP

Stránky

Odoberať Farnosť Panny Márie Snežnej RSS