Oznamy na 2. nedeľu v cezročnom období

Z liturgického kalendára

 

Pondelok 15. januára Sv. Františka Fernándeza de Capillas, kňaza,sv. Petra Sansa, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov – spomienka OP
sv. Petra Sansa, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov – spomienka OP
Streda 17. januára Sv. Antona, opáta – spomienka
Štvrtok 18. januára sv. Margity Uhorskej, panny – spomienka OP
Nedeľa 21. januára 3. nedeľa v cezročnom období

Stránky

Odoberať Farnosť Panny Márie Snežnej RSS