Oznamy na 17. nedeľu v období cez rok

Liturgický kalendár

 

Pondelok 31. júla Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza – spomienka
Utorok 1. augusta sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Streda 2. augusta Porciunkula – v tento deň je možnosť získania úplných odpustkov
Piatok 4. augusta sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza – spomienka
Sobota 5. augusta Panny Márie Snežnej – slávnosť patrónky kostola a farnosti
Nedeľa 6. augusta Farské hody – slávnosť patrónky kostola Panny Márie Snežnej

Stránky

Odoberať Farnosť Panny Márie Snežnej RSS