Oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár

 

Pondelok 1. mája sv. Jozefa, robotníka
Utorok 2. mája sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Streda 3. mája sv. Filipa a Jakuba, apoštolov – sviatok
Piatok 5. mája sv. Vincenta Ferrera, kňaza – spomienka OP
Nedeľa 7. mája 4. Veľkonočná nedeľa – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Oznamy na Veľký týždeň

Liturgický kalendár

 

13. apríla 2017 Zelený štvrtok

 • 9:30 hod. – Missa chrismatis Omša svätenia olejov – katedrála sv. Martina
 • 18:00 hod. – Slávnostná sv. omša na pamiatku Pánovej večere
 • cca. 19:30 hod. – Ježišova rozlúčková reč – po nej bdenie s Kristom do 21:00 hod.

 

14. apríla 2017 Veľký piatok – slávenie Utrpenia a smrti Pána

 • deň prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu!
 • 7:00 hod. – ranné chvály a posvätné čítanie – v kostole
 • 10:00 hod. – Krížová cesta – pri dobrom počasí na Kalvárskom vrchu – procesia ide od kostola o 9:45 hod.
 • 15:00 hod. – Obrady Veľkého piatku
 • do 19:00 hod. – adorácia pri Božom hrobe – kvôli zabezpečeniu stálej prítomnosti pred Sviatosťou Oltárnou prosíme tých, ktorí prídu na adoráciu, aby sa zapísali do rozpisu adorujúcich na konkrétnu hodinu.

 

15. apríla 2017 Biela alebo Veľká sobota

 • 7:00 hod. – ranné chvály a posvätné čítanie – v kostole
 • 8:00 –12:00 hod. a 13:00 –19:30 hod. – adorácia pri Božom hrobe

Slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania – Veľkonočná vigília – v noci

 • 20:00 hod. – Obrady veľkonočnej vigílie

 

16. apríla 2017 Veľkonočná nedeľa

Stránky

Odoberať Farnosť Panny Márie Snežnej RSS