Oznamy na 1. adventnú nedeľu

Liturgický kalendár

 

Streda 6. decembra Sv. Mikuláša, biskupa – spomienka
Štvrtok 7. decembra Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Piatok 8. decembra NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE – slávnosť
Nedeľa 10. decembra 2. adventná nedeľa


 

 

Rôzne

 

Pri všetkých sv. omšiach tejto nedele sa koná zbierka na Slovenskú katolícku charitu. Všetkým darcom už vopred vyslovujeme srdečné, Pán Boh zaplať!

 

Obdobie adventu je obdobím radostného očakávania príchodu Pána. Preto by sme vás chceli v tomto adventnom období pozvať na rorátne sv. omše, ktoré sa v advente slúžia vo všedné dni na svitaní, k úcte Panny Márie. Roráty začínajú o 6:30 hod. rannými chválami v miestnosti pre matky s deťmi. Z tohto dôvodu ranné sv. omše – mimo nedieľ – počas celého adventu budú už o 6:30 hod.

 

V pondelok 4. 12. sa pred večernou sv. omšou uskutoční stretnutie ružencového bratstva. Začne sa modlitbou ruženca o 17:15 hod.

 

V stredu 6. 12. o 17:00 hod. pokračuje katechézou v kaplnke sv. Jozefa príprava birmovancov.

 

V stredu 6.12.2017 o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Jeremiáš sa rozhoduje“ (Jer 1, 4-19). Stretnutie bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých srdečne pozývame.

 

V piatok 8. 12. na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá je prikázaným sviatkom, budú sv. omše o 6:30 a 18:00 hod. Sv. omša vo štvrtok večer o 18:00 hod. bude už zo slávnosti.

 

Stretnutie malých miništrantov, ktoré sme avizovali vo farskom informačníku sa prekladá na sobotu 16. 12.

 

Od budúcej nedele 10. 12 začíname zapisovať úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec 2018. Zapisovať budeme po sv. omšiach v pastoračnej miestnosti pri kostole.

 

Na budúcu nedeľu 10. 12., chceme pozvať všetky deti na sv. omšu o 11:00 hod. Po sv. omši je pre všetky deti pripravené malé prekvapenie. Pozývame preto na túto sv. omšu všetkých rodičov s deťmi.

 

Možno sa zdá, že táto prosba je ešte predčasná, ale ako sa blíži záver roka je potrebné rozbehnúť aj prípravy na vianočné sviatky, ku ktorým patrí aj objednávka veľkého vianočného stromu a stromčekov pre náš kostol. V prípade ochoty môžete svoj finančný dar vložiť do pokladničky pod chórom označenej – milodary na vianočnú výzdobu, alebo môžete prispieť priamo na bežný účet farnosti: (číslo účtu nájdete v decembrovom farskom informačníku). Ďakujeme.

 

 

 

DEŇ HOD. ÚMYSEL SV. OMŠE CELEBRANT SPOVEDÁ
PO 06:30 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Česlav  
04.12. 18.00 BP, zdravie čl. RB, /+/ čl. RB P. Česlav P. Chryzostom
UT 06:30 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Patrik  
05.12. 18:00 /+/ Alica, Albína, Štefan P. Patrik P. Andrej
ST 06:30 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Andrej  
06.12. 18:00 /+/ Milan, Marta P. Andrej P. Dominik
ŠT 06:30 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Chryzostom  
07.12. 18:00 /+/ Heinrich, Žofia, Augustín, Katarína P. Chryzostom P. Česlav
PI 06:30 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Oskar  
08.12. 18:00 za farníkov P. Oskar P. Andrej
SO 06:30 /+/ čl. rodiny P. Dominik  
09.12. 18:00 /+/ Simon, Mária P. Česlav P. Patrik
  07:30 /+/ František, Róbert P. Andrej  
NE 09:00 na úmysel P. Chryzostom P. Dominik
10.12. 11:00 za farníkov P. Oskar P. Patrik
  17:00 /+/ Justína a čl. rodiny P. Patrik P. Chryzostom