Oznamy na 1. adventnú nedeľu

Liturgický kalendár

Utorok          3. decembra      sv. Františka Xaverského, kňaza – spomienka

Piatok           6. decembra      sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka

Sobota         7. decembra      sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Nedeľa         8. decembra      2. adventná nedeľa

        

Rôzne

  1. Pri všetkých sv. omšiach tejto nedele sa koná zbierka na Bratislavskú katolícku charitu. Všetkým darcom už vopred vyslovujeme srdečné, Pán Boh zaplať!
  1. V pondelok 2. 12. sa uskutoční stretnutie ružencového bratstva. Stretnutie začne v kostole modlitbou ruženca o 17:15 hod.
  1. Obdobie adventu je obdobím radostného očakávania príchodu Pána. Preto by sme vás chceli v tomto adventnom období pozvať na rorátne sv. omše, ktoré sa v advente slúžia vo všedné dni na svitaní, k úcte Panny Márie. Roráty začínajú o 6:30 hod. rannými chválami v miestnosti pre matky s deťmi. Z tohto dôvodu ranné sv. omše – mimo nedieľ – počas celého adventu budú už o 6:30 hod.
  1. Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na modlitbové stretnutie nad Svätým písmom metódou Lectio divina. V stredu 4. decembra 2013 o 20:00 hod. sa v katedrále sv. Martina uskutoční stretnutie s názvom Slovo a služba (Sk 6,1-7).
  1. Budúci týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred každou večernou sv. omšou a na požiadanie aj po rannej sv. omši. Využime čas adventu aj na dobrú sv. spoveď, ako duchovnú prípravu na vianočné sviatky.
  1. Objednané CD s fotografiami a DVD z birmovky si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v rámci úradných hodín na farskom úrade.
  1. Možno sa zdá, že táto prosba je ešte predčasná, ale ako sa blíži záver roka je potrebné rozbehnúť aj prípravy na vianočné sviatky, ku ktorým patrí aj objednávka veľkého vianočného stromu pre náš kostol. V prípade ochoty môžete svoj finančný dar vložiť do pokladničky pod chórom označenej – milodary na vianočnú výzdobu, alebo môžete prispieť priamo na bežný účet farnosti: (číslo účtu nájdete v decembrovom farskom informačníku). Ďakujeme.
  1. Pri východe z kostola si môžete zobrať decembrové číslo farského informačníka.
  1. Na záver by som sa chcel vrátiť k minulotýždňovej posviacke kaplnky sv. Jozefa. Dovoľte mi, aby som ešte raz poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na jej obnove. Ďakujem tým, ktorí finančne podporili toto dielo, keďže bez tejto podpory by sme toto dielo nemohli uskutočniť. Ďakujem i tým, ktorí sa svojou fyzickou pomocou podieľali na tomto diele, a obetovali svoj čas a námahu. A ďakujem i tým, ktorí toto dielo podporili svojimi modlitbami. Nech na príhovor sv. Jozefa, Pán odmení všetky vaše obety a námahy svojím časným i večným požehnaním.