Oznamy na 16. nedeľu v období cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok 23. júla sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Streda 25. júla sv. Jakuba, apoštola – sviatok
Štvrtok 26. júla sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie – spomienka
Piatok 27. júla sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Nedeľa 29. júla 17. nedeľa v cezročnom období


 

  1. CD s fotografiami, ako aj DVD s videom z birmovky a prvého svätého prijímania si môžete vyzdvihnúť na fare.

  2. Pozývame mužov na farskú brigádu, ktorá sa uskutoční v stredu 25. júla od 15. hodiny. Bude sa likvidovať divoká skládka pred vchodom do Lurdskej jaskyne. Na tento účel nemenovaný dobrodinec poskytne kontajner, ako aj štyroch pomocníkov. Vo vyčistenom priestore sa v budúcom mesiaci osadí nová informačná tabuľa.

  3. V nedeľu 5. augusta 2018 Vás srdečne pozývame na hody: slávnosť patrocínia nášho kostola Panny Márie Snežnej. Nedeľné sväté omše o 9. a 11. hodine nebudú, namiesto nich bude slávnostná svätá omša v netradičnom čase o 10. hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude o. Benjamín Kosnáč, ktorý je v súčasnosti výpomocným duchovným vo farnosti Blumentál. Vrátil sa na Slovensko po takmer 19 rokoch z USA, kde úspešne viedol slovenskú farnosť. Po svätej omši bude pre všetkých pripravené slávnostné agapé.

  4. Prosíme Vás o väčšiu obozretnosť pri parkovaní počas nedeľných svätých omší, aby sme nenarúšali plynulosť premávky mikrobusu MHD.

  5. Dnes je zbierka na rekonštrukciu interiéru nášho kostola. Za Vašu podporu tomuto dielu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

 

 

dátum čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
         
Pondelok 07:00 /+/ Peter P. Dominik  
23.07. 18:00 /+/ Rozália P. Dominik P. Česlav
Utorok 07:00 /+/ Imrich, Mária, Ján, Alžbeta, Imrich P. Oskar  
24.07. 18:00 /+/ rodčia a starí rodičia P. Oskar P. Patrik
Streda 07:00 /+/ Anton, Mária, Anton, Soňa, Richard P. Patrik  
25.07. 18:00 BP, zdravie mama a otec P. Česlav P. Oskar
Štvrtok 07:00 /+/ Anton, Mária, Anton, Soňa, Richard P. Oskar  
26.07. 18:00 /+/ Juraj P. Oskar P. Patrik
Piatok 07:00 /+/ Imrich, Mária, Ján, Alžbeta, Imrich P. Patrik  
27.07. 18:00 BP, zdravie vnúčatá P. Česlav P. Oskar
Sobota 08:00 /+/ Imrich, Mária, Ján, Alžbeta, Imrich P. Oskar  
28.07. 18:00 /+/ Marián P. Patrik P. Česlav
  07:30 /+/ Emil, Rastislav P. Dominik  
Nedeľa 09:00 BP, zdravie rodina P. Patrik P. Oskar
29.07. 11:00 za farníkov P. Česlav P. Patrik
  17:00 /+/ Natália P. Oskar P. Česlav