Oznamy na 17. nedeľu v období cez rok

Liturgický kalendár

Utorok 31. júla sv. Ignáca z Loyoly, kňaza – spomienka
Streda 1. augusta sv. Alfonza de´Liguori , biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Sobota 4. augusta sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka
Nedeľa 5. augusta Panny Márie Snežnej - slávnosť


 

  1. Budúci piatok je prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme podľa obvyklého poriadku.

  2. Pozývame Vás na fatimskú sobotu 4. 8. Program začne ružencom pri Lurdskej jaskynke o 15. hod., následne bude mariánska svätá omša o 16. hod. v kostole.

  3. Na budúcu nedeľu Vás srdečne pozývame na hody: slávnosť patrocínia nášho kostola Panny Márie Snežnej. Nedeľné sväté omše o 9. a 11. hodine nebudú, namiesto nich bude slávnostná svätá omša v netradičnom čase o 10. hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude o. Benjamín Kosnáč, ktorý je v súčasnosti výpomocným duchovným vo farnosti Blumentál. Vrátil sa na Slovensko po takmer 19 rokoch z USA, kde úspešne viedol slovenskú farnosť. Na svätej omši pripravíme dostatok miesta na sedenie pridaním stoličiek. Po svätej omši bude na lúke pred kostolom pripravené slávnostné agapé. Cateringová firma pripraví guľáš a chladené nápoje. V prípade nepriaznivého počasia bude agapé na fare. Celý program slávnosti nájdete na nástenke.

  4. V dňoch 31. 7. - 2. 8. 2018 bratia františkáni v Bratislave pozývajú na slávenie Porciunkuly – sviatku Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Tento rok bude mať tento sviatok podobu duchovnej prípravy a pozvania Bratislavčanov na blahorečenie Anky Kolesárovej s hosťom – otcom Pavlom Hudákom. Viac informácii je na plagáte a webe http://www.frantiskani.sk/.

  5. Chceme sa srdečne poďakovať za pomoc pri likvidácii divokej skládky pri Lurdskej jaskyni predovšetkým mestskému poslancovi Martinovi Borgulovi za poskytnutie kontajnera a pomocníkov, ako aj členovi Farskej ekonomickej rady Pavlovi Remenárovi a jeho pomocníkom.

  6. Minulú nedeľu sa pri zbierke na rekonštrukciu interiéru nášho kostola vyzbieralo 1820,51 EUR. Zároveň Vás chceme informovať, že farnosť už disponuje kompletným realizačným projektom, ktorý nám bol doručený architektom Tomášom Bujnom na konci júna. Stále čakáme na schválenie ABÚ. Súbežne s týmto projektom sa pripravuje štúdia obnovy areálu Kalvárie, ktorú pre nás bezplatne vypracujú člen Farskej ekonomickej rady architekt Jakub Viskupič, a krajinná architektka Barbora Vaseková. Rovnako sa finalizuje príprava projektového zámeru novostavby píšťalového organa. Za týmto účelom nás v utorok navštívi špičkový nemecký organár Philipp Klais. Za Vašu podporu všetkým dielam Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!