Oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána

Z liturgického kalendára

 

Pondelok: 1. januára Bohorodičky Panny Márie – slávnosť
Utorok: 2. januára sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi – spomienka
Streda: 3. januára Najsvätejšieho mena Ježiš
Sobota: 6. januára ZJAVENIE PÁNA – SLÁVNOSŤ
Nedeľa: 7. januára Nedeľa Krstu Krista Pána


 

Rôzne

 

V pondelok 1. januára na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorá je prikázaným sviatkom, budú sv. omše ako v nedeľu. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni CreatorPríď, Duchu Svätý, tvorivý, môže v tento deň za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na modlitbové stretnutie nad Svätým písmom metódou Lectio divina. V stredu 3. 1. o 20:00 hod. sa v katedrále sv. Martina uskutoční stretnutie s názvom Ženích z Piesne piesní (Pies 2,8-14).

 

Budúci piatok 5. 1. je prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme počnúc utorkom podľa obvyklého poriadku.

 

V sobotu 6. 1. vás srdečne pozývame na vianočný koncert zboru The Chamber Choir. Program je na výveske. Vystúpenie začína po večernej sv. omši o 18:00 hod. Príďte si vychutnať atmosféru prebiehajúcich vianočných sviatkov. Vstupné je dobrovoľné.

 

V sobotu 6. 1. na slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov, ktorá je prikázaným sviatkom, budú sv. omše ako v nedeľu. V piatok 5. 1. na vigíliu slávnosti bude o 18:00 hod. a v sobotu pri farskej sv. omši o 11:00 hod. požehnanie trojkráľovej vody. Ak máte záujem nechať si posvätiť váš dom či byt, môžete sa prihlásiť na farskom úrade alebo zapísať v sakristii kostola. Trojkráľová posviacka domov sa bude konať v deň slávnosti v popoludňajších hodinách alebo podľa dohovoru so správcom farnosti. Zároveň dávame na vedomie, že koledovanie detí Dobrá novina sa koná na slávnosť Troch kráľov 6. 1. Po sv. omši o 11:00 hod. bude v kostole požehnanie a vyslanie koledníkov. Ak máte teda záujem s požehnaním domu privítať i koledníkov avizujte to pri prihlásení na požehnanie domu.

 

Nedeľou Krstu Krista Pána 7. 1. končí vianočné obdobie.

 

Pri východe z kostola si môžete zobrať januárové číslo farského informačníka.