Oznamy na 2. pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár

 

Nedeľa 4. marca 3. pôstna nedeľa


 

Rôzne

 

Budúci piatok 2. 3. je prvý piatok mesiaca. Spovedáme podľa obvyklého poriadku.

 

Minulú nedeľu sa pri zbierke na charitu vyzberalo 1. 206,- eur. Pri poslednej zbierke na opravu kostola sa vyzberalo 1. 042,- eur. Za vašu podporu obom dielam vám vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať!

 

K 1. marcu prichádza v našej farnosti k zmene v osobe správcu farnosti. K tomuto termínu končí svoje pôsobenie v našej farnosti P. Chryzostom Kryštof, OP a na základe dekrétu otca arcibiskupa je k tomuto termínu ustanovený za nového správcu farnosti P. Oskar Vaľko, OP. Uvedenie nového správcu farnosti sa uskutoční pri sv. omši na budúcu nedeľu 4. 3. o 11:00 hod. Zároveň vás chceme informovať, že k 15. 3. P. Chryzostom odchádza na nové pôsobisko do Košíc. Sprevádzajme oboch v ich nových úlohách svojimi modlitbami.

 

 

 

DEŇ HOD. ÚMYSEL SV. OMŠE CELEBRANT SPOVEDÁ
PO 07:00 /+/ Helena, Michal, Anna, Mária, Richard P. Patrik  
26.02. 18:00 /+/ Alexander, Alžbeta, Vojtech, Pavol a čl. rod. P. Česlav P. Patrik
UT 07:00 /+/ Helena, Michal, Anna, Mária, Richard P. Patrik  
27.02. 18:00 BP, zdravie Zlatica P. Patrik P. Andrej
ST 07:00 /+/ Natália P. Oskar  
28.02. 18:00 /+/ Jozef, Marián P. Andrej P. Dominik
ŠT 07:00 /+/ Ladislav, rodičia P. Chryzostom  
01.03. 18:00 BP, zdravie Pavol, Daniela - ž, Martin P. Chryzostom P. Česlav
PI 07:00 BP, zdravie P. Andrej  
02.03. 18:00 BP, zdravie krstné a birmovné deti P. Andrej P. Oskar, P. Česlav, P. Dominik
SO 08:00 BP, zdravie Monika, Michal, Alex P. Dominik  
03.03. 18:00 /+/ manželka a syn P. Dominik P. Česlav
  07:30 /+/ Anna, Dominik P. Andrej  
NE 09:00 /+/ Pavol P. Damián P. Dominik
04.03. 11:00 za farníkov P. Oskar P. Andrej
  17:00 /+/ Leonard a Peter P. Česlav P. Oskar