Oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár

 

Utorok 9. apríla Zvestovanie Pána - slávnosť
Sobota 11. apríla sv. Stanislava, biskupa, mučeníka - spomienka
Nedeľa 15. apríla 3. Veľkonočná nedeľa


 

Rôzne

 

 

Dnes popoludní vás pozývame na slávnosť Božieho milosrdenstva. Začne sa o 15. hod. procesiou spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva z kostola sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ul., bude pokračovať modlitbou ruženca v Lurdskej jaskynke a po krátkej adorácii bude zakončená sv. omšou o 17. hod., ktorú k úcte Božieho milosrdenstva bude celebrovať P. Miroslav Szuda CSsR, správca farnosti Kramáre.

V pondelok bude o 17:15 sa uskutoční stretnutie ružencového bratstva.

V stredu bude ďalšia katechéza pre birmovancov. Keďže sa blíži slávnosť birmovania, ktorá bude v našej farnosti 26. mája, účasť všetkých birmovancov je nutná!

Na budúcu nedeľu bude zbierka na rekonštrukciu interiéru nášho kostola. Za Vašu štedrosť, ako aj za modlitebnú podporu obnovy farnosti Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Chceme Vás upozorniť na zmenu úradných hodín vo farskej kancelárii. Všetky úradné záležitosti budeme vybavovať v stredu a piatok od 14:30 do 17:00 hod. Po osobnom, alebo telefonickom dohovore je možné stretnutie kedykoľvek. Rovnako je možné poprosiť kňaza o vybavenie po večerných svätých omšiach.

V sobotu 14. apríla 2018 sa bude konať 12. ročník Púte mužov do Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. A v sobotu 5. mája 2018 sa bude konať 14. Rozhlasová púť Rádia Lumendo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Plagáty sú na výveske.

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Priatelia v Pánovi. Obnova sa uskutoční v sobotu 14. apríla v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00 hod.

 

 

 

dátum čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
         
Pondelok 07:00 /+/ Alojz, Vincencia P. Česlav  
09.04. 18:00 /+/ rodičia a sestry P. Česlav P. Andrej
Utorok 07:00 BP, zdravie rodina P. Patrik  
10.04. 18:00 BP, zdravie Pavlína P. Patrik P. Dominik
Streda 07:00 /+/ Pavol P. Dominik  
11.04. 18:00 BP, zdravie Pavol P. Dominik P. Oskar
Štvrtok 07:00 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Oskar  
12.04. 18:00 BP, zdravie, pomoc Eva, Sofia, Júlia P. Oskar P. Česlav
Piatok 07:00 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Oskar  
13.04. 18:00 BP, zdravie Rudolf, Anna, Ľudmila P. Oskar P. Dominik
Sobota 08:00 BP, zdravie Iveta s rodinou P. Patrik  
14.04. 18:00 /+/ Mária, Katka P. Dominik P. Patrik
  07:30 BP, zdravie pre Gabriela a Zdeněk P. Patrik  
Nedeľa 09:00 BP, zdravie, pomoc Martin, Janka, a deti P. Oskar P. Andrej
15.04. 11:00 za farníkov Pavol Mikula P. Česlav
  17:00 /+/ čl. rodiny a priateľov P. Andrej P. Dominik