Oznamy na 21. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

 

Pondelok 28. 8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi – sviatok OP
Utorok 29. 8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa – spomienka
Nedeľa 3. 9. 22. nedeľa v cezročnom období

 

Rôzne

 

  1. Piatok 1. 9. je prvý piatok v mesiaci, povzbudzujeme najmä deti a mládež, aby po prázdninách vstúpili do nového školského roku aj s očisteným srdcom prostredníctvom sv. spovede.

 

  1. V sobotu 2. 9. o 15:00 hod. začne v Lurdskej jaskynke Fatimská pobožnosť. Po nej bude o 16:00 hod. mariánska sv. omša v kostole. Všetkých mariánskych ctiteľov srdečne pozývame.

 

  1. Prosíme rodičov, ktorí chcú aby ich deti na budúci rok pristúpili v našej farnosti k prvému sv. prijímaniu a birmovke a nie sú žiakmi základných škôl spadajúcich pod našu farnosť (ZŠ Hlboká, Dubová), aby si prišli vyzdvihnúť na farský úrad prihlášky. Deti zo škôl našej farnosti dostanú prihlášky cez svojich katechétov na školách. Prihlasovanie trvá do 15. 9. t.r. Taktiež prosíme dospelých, ktorí majú záujem o prípravu k iniciačným sviatostiam (krst, birmovanie, 1. sv. prijímanie) v našej farnosti, nech sa prihlásia na farskom úrade.

 

 

 

DEŇ HOD. ÚMYSEL SV. OMŠE CELEBRANT SPOVEDÁ
PO 07.00 /+/ Natália P.Česlav  
28.08. 18.00 BP, zdravie Andrej, Pavol a čl. rodiny P. Česlav P. Chryzostom
UT 07:00 BP, zdravie Martina P. Patrik  
29.08. 18:00 /+/ Emília, Karol, Walter a čl. rodiny P. Patrik P. Pavol
ST 07:00 BP, zdravie Peter, Marek, Mária P. Oskar  
30.08. 18:00 /+/ Ján, Magdaléna P. Oskar P. Andrej
ŠT 07:00 Na úmysel P. Chryzostom  
31.08. 18:00 /+/ Anton, Elena, Jozef a rodičia P. Chryzostom P. Pavol
PI 07:00 BP, zdravie Peter, Maximilián, Martina P. Andrej  
01.09. 18:00 BP, zdravie Marián, Andrea a deti P. Andrej P. Patrik, P. Oskar, P. Chryzostom
SO 08:00 BP, zdravie pre spovedníkov P. Oskar  
  16:00 za prenasled. kresťanov P. Andrej  
02.09. 18:00 /+/ Helena, Imrich, Anna, Imrich P. Patrik P. Oskar
  07:30 /+/ Jozef, Terézia, Helena P. Oskar  
NE 09:00 /+/ Jaroslav P. Chryzostom P. Andrej
03.09. 11:00 za farníkov P. Andrej P. Chryzostom
  17:00 obrátenie čl. rod., /+/ čl. rod. P. Patrik P. Oskar