Oznamy na 22. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

 

Utorok 5. septembra Výročná spomienka na zosnulých príbuzných a dobrodincov Rehole kazateľov
Štvrtok 7. septembra Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov – spomienka
Piatok 8. septembra Narodenie Panny Márie – sviatok
Nedeľa 10. septembra 23. nedeľa v cezročnom období

 

Rôzne

 

  1. V pondelok 4. 9. sa uskutoční stretnutie ružencového bratstva. Začne modlitbou ruženca o 17:15 hod. Pozývame všetkých členov.

 

  1. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský aj v tomto v školskom roku pozýva na spoločnú modlitbu nad Božím slovom spôsobom Lectio divina. Témou tohto ročníka je „Mladí v Biblii“. Prvé stretnutie bude túto stredu 6. 9. o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina na tému „Gedeon, mladík záchranca” (Sdc 6, 11-24).

 

  1. V sobotu 9. 9. sa začína v Marianke hlavná mariánska púť. Pešia púť do Marianky odchádza z Lurdskej jaskyne o 8:00 hod. Táto púť bude tiež duchovnou prípravou na blížiace sa ľudové misie v našej farnosti, preto pozývame na túto púť zvlášť našich farníkov. Púť v Marianke vyvrcholí v nedeľu 10. 9. slávnostnou sv. omšou o 11:00 hod., ktorú bude celebrovať mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup.

 

  1. V nedeľu 10. 9. pozývame všetky školopovinné deti a mládež, aj ich učiteľov, na sv. omšu o 11:00 hod. na Veni Sancte – prosba o dary Ducha Svätého pri príležitosti začiatku školského roku.

 

  1. Prosíme rodičov, ktorí chcú aby ich deti na budúci rok pristúpili v našej farnosti k prvému sv. prijímaniu a birmovke a nie sú žiakmi základných škôl spadajúcich pod našu farnosť (ZŠ Hlboká, Dubová), aby si prišli vyzdvihnúť na farský úrad prihlášky. Deti zo škôl našej farnosti dostanú prihlášky cez svojich katechétov na školách. Prihlasovanie trvá do 15. 9. t.r. Taktiež prosíme dospelých, ktorí majú záujem o prípravu k iniciačným sviatostiam (krst, birmovanie, 1. sv. prijímanie) v našej farnosti, nech sa prihlásia na farskom úrade.

 

 

DEŇ HOD. ÚMYSEL SV. OMŠE CELEBRANT SPOVEDÁ
PO 07.00 BP, zdravie Matúš, Veronika P. Andrej  
04.09. 18.00 BP, zdravie čl. RB, /+/ čl. RB P. Andrej P. Chryzostom
UT 07:00 BP, zdravie Ján P. Patrik  
05.09. 18:00 /+/ Juliana P. Patrik P. Andrej
ST 07:00 /+/ Juraj P. Oskar  
06.09. 18:00 BP, zdravie, dary Veronika, Martin, Katarína P. Oskar P. Andrej
ŠT 07:00 /+/ Adolf, Anna P. Chryzostom  
07.09. 18:00 /+/ Ida, Vojtech P. Chryzostom P. Oskar
PI 07:00 BP, zdravie Filip P. Andrej  
08.09. 18:00 /+/ Filoména P. Andrej P. Oskar
SO 08:00 BP, zdravie a dar lásky v manželstve P. Oskar  
09.09. 18:00 /+/ Jozef, Mária, Jozef P. Andrej P. Patrik
  07:30 /+/ Vincent, Anna P. Patrik  
NE 09:00 /+/ Mária, Ján P. Česlav P. Chryzostom
10.09. 11:00 za farníkov P. Oskar P. Andrej
  17:00 BP, zdravie vnúčatá P. Chryzostom P. Patrik