Oznamy na 23. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

 

Utorok 12. septembra Najsv. mena Panny Márie – ľubovoľná spomienka
Streda 13. septembra Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Štvrtok 14. septembra Povýšenie sv. Kríža – sviatok
Piatok 15. septembra SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA – SLÁVNOSŤ
Sobota 16. septembra Sv. Kornélia, pápeža, a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka
Nedeľa 17. septembra 24. nedeľa v cezročnom období

 

Rôzne

 

  1. V pondelok 11. 9. sa po večernej sv. omši uskutoční stretnutie Senior klubu Kalvária. Témou stretnutia bude 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime. Pozývame všetkých členov, ale i nečlenov.

 

  1. V piatok 15. 9. sa koná Národná púť v Šaštíne. Všetci ste srdečne pozvaní na túto púť. Na výveske je aj podrobný program sprievodných akcií. U nás budú v tento deň sv. omše o 7:30, 9:00 a 17:00 hod. Sv. omša o 11:00 hod. nebude.

 

  1. Budúcu nedeľu 17. 9. sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná mesačná zbierka na rekonštrukciu nášho kostola. Za podporu diela obnovy nášho kostola Vám už vopred ďakujeme!

 

  1. Taktiež od budúcej nedele začíname zapisovať úmysly sv. omší na mesiace október, november a december 2017. Zapisujeme iba po sv. omšiach.

 

  1. Prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie a birmovku v našej farnosti sa koná na školách (Hlboká, Dubová) prostredníctvom katechétov. Deti mimo škôl vo farnosti treba prihlásiť na našom farskom úrade. Prihlasovanie trvá do 15. 9. t.r.

 

 

 

DEŇ HOD. ÚMYSEL SV. OMŠE CELEBRANT SPOVEDÁ
PO 07.00 /+/ Alojz, Vincencia P. Oskar  
11.09. 18.00 /+/ Alexander, Alžbeta, Vojtech, Pavol /+/ čl. rod. P. Chryzostom P. Chryzostom
UT 07:00 BP, zdravie Martin P. Chryzostom  
12.09. 18:00 BP, zdravie Daniela, Nelly P. Chryzostom P. Chryzostom
ST 07:00 /+/ Ivan, Dušan, Anna P. Oskar  
13.09. 18:00 /+/ známi P. Oskar P. Dominik
ŠT 07:00 /+/ Katarína, Peter P. Andrej  
14.09. 18:00 /+/ Viliam, Milan, Kristián P. Andrej P. Česlav
PI 07:30 /+/ Štefan P. Patrik  
15.09. 09:00 BP, zdravie Ľudmila, Rudolf, Anna P. Patrik P. Česlav
  17:00 /+/ Ľudmila, Imrich, Angela /+/ čl. rod. P. Oskar P. Chryzostom
SO 08:00 /+/ Juraj P. Dominik  
16.09. 18:00 /+/ Anna, Dominik P. Dominik P. Patrik
  07:30 na úmysel P. Patrik  
NE 09:00 BP, zdravie dobrodinci kostola a lurdskej jaskyne P. Česlav P. Andrej
17.09. 11:00 za farníkov P. Chryzostom P. Oskar
  17:00 BP, zdravie Július P. Andrej P. Dominik