Oznamy na 3. nedeľu v cezročnom období

Z liturgického kalendára

 

Streda 24. januára Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Štvrtok 25. januára Obrátenie sv. Pavla, apoštola – sviatok
Sobota 27. januára sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka
Nedeľa 28. januára 4. nedeľa v cezročnom období


 

Rôzne

 

V utorok 23. januára, v deň spomienky sv. Jána Almužníka, bude o 17. 00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu v Katedrále sv. Martina, kde sú uložené telesné ostatky tohto svätca. Všetci sú srdečne pozvaní.

 

V stredu 24. 1. o 17:00 hod. bude pokračovať príprava birmovancov sv. omšou v kaplnke sv. Jozefa.

 

V týchto dňoch od 18. – 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Osobitnou možnosťou k spoločnej modlitbe v našej farnosti bude adorácia vo štvrtok 25. januára. Celobratislavská ekumenická pobožnosť sa bude konať v pondelok 22. januára o 17:00 hod. v kostole františkánov.

 

Minulú nedeľu sa pri zbierke na opravu kostola vyzberalo 1. 752,- eur. Za Vašu podporu obnovy nášho kostola Vám vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať.

 

 

 

DEŇ HOD. ÚMYSEL SV. OMŠE CELEBRANT SPOVEDÁ
PO 07:00 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Česlav  
22.01. 18:00 /+/ Anna, Imrich, Helena, Imrich P. Česlav P. Chryzostom
UT 07:00 /+/ Ladislav a čl. rod. P. Patrik  
23.01. 18:00 /+/ Jozef P. Patrik P. Andrej
ST 07:00 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Oskar  
24.01. 18:00 /+/ Ivan, Juraj, Jozef a st. rodičia P. Oskar P. Dominik
ŠT 07:00 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Chryzostom  
25.01. 18:00 /+/ Anton, Elena, Jozef a rodičia P. Chryzostom P. Česlav
PI 07:00 /+/ Mária, Štefan, Jozef a čl. rod. P. Andrej  
26.01. 18:00 BP, zdravie, obrátenie Ján P. Andrej P. Oskar
SO 08:00 BP, zdravie Marta P. Oskar  
27.01. 18:00 /+/ Ferdind, Rudolf P. Andrej P. Patrik
  07:30 /+/ Emília, Ján P. Patrik  
NE 09:00 /+/ Anna, Vincent P. Česlav P. Patrik
28.01. 11:00 za farníkov P. Oskar P. Andrej
  17:00 /+/ Anton a rodičia z oboch strán P. Chryzostom P. Oskar