Oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár

 

Sobota 10. marca Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours v Bratislave – sviatok
Nedeľa 11. marca 4. pôstna nedeľa


 

Rôzne

 

 

Od nedele 18. marca si môžete dať zapísať termínované sväté omše na mesiace apríl, máj a jún. Zapisovať sa bude po všetkých svätých omšiach v pastoračnej miestnosti.

 

Slovenská katolícka charita ponúka priestor prežiť pôstne obdobie v podobe aktivít na pomoc núdznym v Ugande a Rwande prostredníctvom kampane Pôstna krabička pre Afriku. Vzadu v kostole si môžete vyzdvihnúť obálky s krabičkami, kde je presne popísaný návod, akým spôsobom môžete prispieť. Viac informácii je na nástenke.

K 1. marcu došlo v našej farnosti k zmene v osobe správcu farnosti. K tomuto termínu skončil svoje pôsobenie v našej farnosti P. Chryzostom Kryštof, ktorý k 15. 3. odchádza na nové pôsobisko do Košíc. Za nového správcu farnosti bol dekrétom otca arcibiskupa vymenovaný P. Oskar Vaľko. Spolu s ukončením pôsobenia administrátora farnosti v zmysle cirkevného práva zaniká aj Farská ekonomická rada. Vzhľadom na finalizáciu príprav projektu interiéru kostola potrebujeme čo najskôr kreovať novú Farskú ekonomickú radu, ktorá bude ustanovená menovaním polovice jej členov administrátorom farnosti. Druhá polovica členov vzíde z volieb vo farnosti. Z tohto dôvodu už na budúcu nedeľu budú voľby do Farskej ekonomickej rady. Na pripravené lístky budete môcť po svätých omšiach napísať mená troch ľubovoľných kandidátov. Prvých desať kandidátov s najväčším počtom hlasov postúpi do druhého kola, ktoré bude o  dva týždne (teda v nedeľu 18. marca), a prví traja kandidáti z druhého kola sa stanú volenými členmi FER. Obdobným spôsobom prebehnú na budúcu nedeľu aj voľby do novozriadenej Farskej pastoračnej rady, ktorej úlohou bude napomáhať pri pastoračných aktivitách vo farnosti.

 

 

 

dátum čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
         
Pondelok 07:00 /+/ Alojz, Vincencia P. Česlav  
05.03. 18:00 BP, zdravie čl. RB a /+/ čl. RB P. Česlav P. Andrej
Utorok 07:00 /+/ Soňa, Mária, Jaro, Lojzo a Ján P. Andrej  
06.03. 18:00 BP, zdravie Lenka P. Andrej P. Dominik
Streda 07:00 BP, zdravie Tomáš P. Oskar  
07.03. 18:00 /+/ Karolína, Jarolín a st. rodičia P. Oskar P. Dominik
Štvrtok 07:00 BP, zdravie Ján, Emília, Imrich, Milan, Anton P. Oskar  
08.03. 18:00 /+/ Margita, Bronislava P. Oskar P. Česlav
Piatok 07:00 /+/ Mária, Anton, Aladar, Anton, Jozef P. Andrej  
09.03. 18:00 /+/ Margita, Peter, Valter, Ester P. Andrej P. Česlav
Sobota 08:00 /+/ čl. rodiny P. Dominik  
10.03. 18:00 /+/ Veronika, Ján a deti P. Chryzostom P. Česlav
  07:30 BP, zdravie Matúš P. Andrej  
Nedeľa 09:00 BP, zdravie dobrodinci lurdskej jaskyne a kostola P. Patrik P. Oskar
11.03. 11:00 za farníkov P. Oskar P. Andrej
  17:00 /+/ Martin P. Chryzostom P. Patrik