Oznamy na 3. adventnú nedeľu

Liturgický kalendár

Nedeľa        22. decembra     4. adventná nedeľa

        

Rôzne

  1. Túto nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná mesačná zbierka na rekonštrukciu nášho kostola. Od tejto nedele začíname zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január, február a marec 2014. Zapisujeme v pastoračnej miestnosti pri kostole.
  1. V pondelok 16. 12. budeme pri večernej sv. omši udeľovať sviatosť pomazania chorých. Predpokladom k prijatiu sviatosti je závažná choroba, vysoký vek, a tiež byť v stave milosti posväcujúcej. Po sv. omši sa uskutoční predvianočné stretnutie Senior klubu Kalvária v pastoračnej miestnosti pri kostole. Členov srdečne pozývame.
  1. Na budúcu sobotu 21. 12. sa uskutoční upratovanie a vyzdobovanie kostola pred vianočnými sviatkami. Prosíme preto všetkých, ktorí môžu a majú chuť pomôcť, aby prišli o 9:00 hod. do kostola. Ďakujeme.
  1. Od nedele 22. 12. do Štedrého dňa si po sv. omšiach môžete z kostola odniesť do svojich príbytkov betlehemské svetlo.
  1. Budúcu nedeľu 22. 12. bude od 16:00 hod. spoveď pred vianočnými sviatkami v našej farnosti. Spovedať budeme aj počas dopoludňajších bohoslužieb. Spovedáme viacerí kňazi, preto Vás prosíme, aby ste využili túto možnosť. V týždni budeme spovedať pred každou večernou sv. omšou. Taktiež v tomto týždni budeme spovedať chorých a starých farníkov po domácnostiach. Prihlásiť ich môžete na farskom úrade, alebo kňazovi v sakristii.
  1. V sakristii kostola sa môžete zapísať do prihlasovacieho formulára na privítanie koledníkov Dobrej noviny vo vašich príbytkoch počas nastávajúcich vianočných sviatkov. Deti budú koledovať vo štvrtok 26. 12. popoludní. Podporme túto aktivitu detí aj svojím pozvaním.
  1. Pri východe z kostola si môžete zobrať vianočné číslo farského informačníka s vianočným programom v našej farnosti.
  1. Stále je možnosť prihlásenia na púť do Svätej zeme v termíne od 29. 4. – 6. 5. 2014. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke farnosti www.kalvaria.sk, alebo priamo u P. Chryzostoma, správcu farnosti. Cena je 675,- eur.
  1. Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.