Oznamy na 33. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

 

Utorok 21. novembra Obetovanie Panny Márie – spomienka
Streda 22. novembra Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka
Piatok 24. novembra Sv. Ignáca Klementa Delgadu, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov - spomienka OP
Nedeľa 26. novembra 34. nedeľa v cezročnom období – Slávnosť Krista Kráľa


 

 

Rôzne

 

Túto nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná mesačná zbierka na opravu nášho kostola. Za vašu podporu už vopred ďakujeme.

 

Kto sa na budúcu nedeľu Krista Kráľa 26. 11. zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

V dňoch 1.-3. decembra pozývame mužov vo veku 17- 34 rokov zažiť víkend v kláštore bratov dominikánov vo Zvolene. Okrem bežného kláštorného režimu bude pre vás pripravený zaujímavý program. "Neváhajte, kapacita ubytovania je obmedzená."
Bližšie informácie si nájdete na plagáte alebo na stránke http://dominikani.sk .

 

Minulú nedeľu sa pri svätomartinskej zbierke vyzberalo 1.846,- eur. Za vašu podporu kresťanom v Iraku a Sýrii, vracajúcim sa do svojich domovov, a na podporu obnovy ich vojnou skúšanej vlasti, vám vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať!