Oznamy na 33. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

Štvrtok       21. novembra   Obetovanie Panny Márie – spomienka

Piatok         22. novembra   sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka

Nedeľa       24. novembra   34. nedeľa v cezročnom období – Slávnosť Krista Kráľa

        

Rôzne

  1. Túto nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná mesačná zbierka na opravu nášho kostola. Za vašu podporu už vopred ďakujeme.
  2. Na budúcu nedeľu Krista Kráľa 24. 11. sa končí Rok viery. Pri tejto príležitosti sa v našej farnosti bude konať požehnanie kaplnky sv. Jozefa. Prichádza však k jednej zmene. Obrad požehnania sa nebude konať po sv. omši o 17:00 hod. ako bolo avizované, ale vzhľadom k zmene programu mons. Jozefa Haľka, pomocného bratislavského biskupa, ktorý bude celebrovať sv. omšu a viesť obrad požehnania, sa celý  obrad presúva na farskú sv. omšu o 11:00 hod. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  3. Minulú nedeľu sa pri svätomartinskej zbierke vyzberalo 1.230,- eur. Všetkým dobrodincom úprimne ďakujeme.
  4. Všetci sme mohli v médiách vidieť spustošenie, ktoré spôsobil tajfún na Filipínach, v tejto jedinej prevažne katolíckej krajine v Ázii. Preto sa filipínska katolícka charita obrátila na svoje partnerské organizácie vo svete s prosbou o pomoc. Slovenská katolícka charita vyhlásila verejnú zbierku pomoci pre Filipíny. Bližšie informácie, kde a ako môžete poslať svoju podporu, nájdete na výveske a na farskej webstránke. Ďakujeme.