Oznamy na 4. adventnú nedeľu

Pondelok 25. decembra NARODENIE PÁNA – slávnosť s oktávou
Utorok 26. decembra sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok
Streda 27. decembra sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sviatok
Štvrtok 28. decembra sv. Neviniatok, mučeníkov – sviatok
Nedeľa 31. decembra sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok


 

Rôzne:

 

Polnočná sv. omša začína presne o 24:00 hod. Kostol bude pred polnočnou sv. omšou otvorený už od 23:00 hod. a pred polnočnou sv. omšou budú znieť vianočné piesne a koledy v podaní spevákov z Lúčnice.

 

Na Slávnosť Narodenia Pána budú v našom kostole sv. omše podľa nedeľného poriadku. V tento deň sa koná pri všetkých sv. omšiach farská ofera. Na slávnosť Narodenia Pána môžeme za obvyklých podmienok získať pri pápežskom požehnaní Urbi et orbi úplné odpustky.

 

V utorok na sv. Štefana budú sv. omše takto: 7:30, 9:00 a 17:00 hod. Nebude teda sv. omša o 11:00 hod. Počas vianočnej oktávy budeme spovedať iba na požiadanie.

 

Sv. omše na budúcu nedeľu 31. decembra – na Silvestra – budú v našom kostole ráno o 7:30, 9:00, 11:00 a popoludní o 16:00 hod.ďakovná sv. omša za všetky dobrodenia v uplynulom roku. Veriaci, ktorý sa pri tejto sv. omši zúčastní na speve hymnu Te Deum, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca), získať úplné odpustky. Na Silvestra bude od 23:30 hod. v našom kostole až do polnoci adorácia pred vystavenou Sviatosťou oltárnou. Nový rok 2018 privítame Sviatostným požehnaním o 24:00 hod., potom bude nasledovať krátka modlitba v Lurdskej jaskynke a po nej, ako je to už zvykom, si spoločne zablahoželáme na fare, kde Vás srdečne pozývame.

 

Pokiaľ máte záujem privítať koledníkov Dobrej noviny u seba doma, môžete sa ešte zapísať do zoznamu, ktorý je v sakristii kostola. Koledovanie detí bude na Zjavenie Pána - v sobotu 6. januára popoludní.

 

 

 

DEŇ HOD. ÚMYSEL SV. OMŠE CELEBRANT SPOVEDÁ
  00:00 poďakovanie za dar vykúpenia P. Chryzostom ***
PO 07:30 /+/ Marta, Jozef P. Oskar ***
25.12. 09:00 BP, zdravie rodina P. Chryzostom ***
  11:00 Za farníkov P. Česlav ***
  17:00 /+/ Anton, Elena, Ján, rodičia P. Andrej ***
UT 07:30 BP, zdravie rodina P. Dominik ***
26.12. 09:00 /+/ Jolana, Vojtech, Viera, Ernest, Emília P. Patrik ***
  17:00 /+/ Ester, Ján P. Andrej ***
ST 07:00 /+/ brat P. Oskar ***
27.12. 18:00 /+/ Alexander, Alžbeta, Vojtech, Pavol a čl. rodiny P. Oskar na požiadanie
ŠT 07:00 /+/ Natália P. Chryzostom ***
28.12. 18:00 /+/ Valentín P. Chryzostom na požiadanie
PI 07:00 obrátenie čl. rodiny P. Andrej ***
29.12. 18:00 BP, zdravie Kristián a rodina P. Andrej na požiadanie
SO 08:00 /+/ Alenka P. Andrej ***
30.12. 18:00 /+/ Viliam, Milan, Kristína P. Dominik na požiadanie
  07:30 /+/ Emília, Ján P. Dominik ***
NE 09:00 /+/ Marián, Krištof P. Patrik ***
31.12. 11:00 za farníkov P. Česlav ***
  16:00 poďakovanie za dobrodenia počas roka P. Chryzostom ***