Oznamy na 4. pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár

 

Nedeľa 18. marca 5. pôstna nedeľa


 

Rôzne

 

Od budúcej nedele 18. marca si môžete dať zapísať termínované sväté omše na mesiace apríl, máj a jún. Zapisovať sa bude po všetkých svätých omšiach v pastoračnej miestnosti.

V stredu 14. 3. 2017 o 17. hod. sa uskutoční ďalšia katechéza pre birmovancov.

Bratislavská arcidiecézna charita pripravila potravinovú zbierku. Viac informácii je na letákoch.

Na budúcu nedeľu sa z rozhodnutia KBS koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. 4. 2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

Dnešnú nedeľu máme po všetkých svätých omšiach voľby do Farskej ekonomickej rady, ako aj do Farskej pastoračnej rady. Vzadu sú pripravené lístky, na ktoré môžete napísať mená maximálne troch kandidátov do Farskej ekonomickej rady a maximálne troch kandidátov do Farskej pastoračnej rady. Na budúcu bude 2. kolo volieb, kde budeme voliť z desiatich najúspešnejších kandidátov.

 

 

 

dátum čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
         
Pondelok 07:00 /+/ Ján P. Patrik  
12.03. 18:00 /+/ Ida, Vojtech P. Patrik P. Chryzostom
Utorok 07:00 /+/ Jozef, Mária, Andrej, Helena P. Patrik  
13.03. 18:00 /+/ Emília, Ján P. Patrik P. Andrej
Streda 07:00 BP, zdravie Jozef, Mária a rodina P. Oskar  
14.03. 18:00 /+/ čl. rodiny P. Oskar P. Dominik
Štvrtok 07:00 /+/ Juraj, Helena, Anna P. Oskar  
15.03. 18:00 /+/ Alexander, Alžbeta, Vojtech, Pavol a čl. rod. P. Oskar P. Andrej
Piatok 07:00 /+/ Juraj, Imrich, Zuzana, Ján, Anton P. Andrej  
16.03. 18:00 /+/ Ján, Veronika, Anna P. Andrej P. Dominik
Sobota 08:00 BP, zdravie rodina P. Dominik  
17.03. 18:00 /+/ Zuzana P. Dominik P. Patrik
  07:30 /+/ Jozef P. Andrej  
Nedeľa 09:00 /+/ Mária, Jozef, Ladislav, Klára P. Patrik P. Dominik
18.03. 11:00 za farníkov P. Oskar P. Patrik
  17:00 /+/ Emília, Karol, Walter a čl. rod. P. Oskar P. Patrik