Oznamy na 5. nedeľu v cezročnom období

Z liturgického kalendára

 

Pondelok: 5. februára Sv. Agáty, panny a mučenice – spomienka
Utorok: 6. februára Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov – spomienka
Streda: 7. februára Spomienka na zosnulých otcov a matky členov dominikánskej rehole
Sobota: 10. februára sv. Školastiky, panny – spomienka
Nedeľa: 11. februára 6. nedeľa v období cez rok


 

Rôzne

 

V pondelok 5. 2. pred večernou sv. omšou bude stretnutie ružencového bratstva. O 17:15 hod. bude modlitba posvätného ruženca, po ktorej bude nasledovať samotné stretnutie.

 

V pondelok 5. 2. o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu pán kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku vieru. Svätá omša bude v latinskom jazyku, homília bude prekladaná z nemeckého jazyka do slovenčiny. Všetci sú srdečne pozvaní.

 

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na modlitbové stretnutie nad Svätým písmom metódou Lectio divina. V stredu 7. 2. o 20:00 hod. sa v katedrále sv. Martina uskutoční stretnutie s názvom Ľudské riešenia (Gn 16,1-16).

 

Slovenská katolícka charita pri príležitosti „Medzinárodného dňa modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi“ si Vás dovoľuje srdečne pozvať na modlitbové stretnutie za obete obchodovania, v ktorom sa spojíme s celým svetom za sprievodu spevov z Taizé v podaní Chorus Salvatoris. Stretnutie sa uskutoční 8. 2. (štvrtok), v deň liturgickej spomienky na sv. Jozefínu Bakhitu, a to v kostole Milosrdných bratov na námestí SNP v Bratislave po svätej omši o 19:30 hod.

 

V nedeľu 11. 2. na spomienku Panny Márie Lurdskej pripadá Medzinárodný deň chorých. Aj našu Lurdskú jaskyňu mnohí navštevujú a prosia Pannu Máriu o pomoc. Tento deň je príležitosťou na poďakovanie za všetky uzdravenia tela i duše, ktoré nám Matka Božia na tomto mieste vyprosuje. Preto by sme Vás chceli pozvať v nedeľu 11. 2. o 16:15 hod. na modlitba posv. ruženca v Lurdskej jaskyni a mariánsku sv. omšu o 17:00 hod.

 

V nedeľu 11. 2. sa pri všetkých sv. omšiach koná mesačná zbierka na opravu nášho kostola.

 

V dňoch 23. - 25. 2. pozývame mužov vo veku 17 - 34 rokov zažiť víkend v kláštore bratov dominikánov v Košiciach. Okrem bežného kláštorného režimu bude pre vás pripravený ako vždy zaujímavý program. "Príďte si to okuknúť naživo a nie len cez LCD a iné displeje. :)" Bližšie informácie si nájdete na plagáte alebo na stránke dominikani.sk.

 

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorý prišli pomôcť s odstraňovaním vianočnej výzdoby a pri následnom upratovaní.

 

 

 

DEŇ HOD. ÚMYSEL SV. OMŠE CELEBRANT SPOVEDÁ
PO 07:00 /+/ Alojz, Vincencia P. Česlav  
05.02. 18:00 BP, zdravie čl. RB /+/ čl. RB P. Česlav P. Patrik
UT 07:00 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Patrik  
06.02. 18:00 BP, zdravie Eva P. Patrik P. Andrej
ST 07:00 /+/ Mária, Anton, Aladar, Anton, Jozef P. Oskar  
07.02. 18:00 /+/ Jozef, Helena a deti P. Oskar P. Dominik
ŠT 07:00 /+/ Alica, Albína, Štefan P. Andrej  
08.02. 18:00 BP, zdravie Katarína, Veronika, Martin P. Andrej P. Česlav
PI 07:00 /+/ Tichomír, Ľudmila, Ignác a čl. rodiny P. Andrej  
09.02. 18:00 BP, zdravie Renáta, Terézia, Margita, Pavlína P. Andrej P. Oskar
SO 08:00 BP, zdravie pre Gabrielu a Zdenka P. Dominik  
10.02. 18:00 BP, zdravie Ján, Mária P. Česlav P. Patrik
  07:30 /+/ Emília, Ján P. Patrik  
NE 09:00 za dobrodincov kostola a lurdskej jaskyne P. Andrej P. Oskar
11.02. 11:00 za farníkov P. Oskar P. Patrik
  17:00 /+/ Mária, Ján P. Chryzostom P. Dominik