Oznamy na 5. pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár

 

Pondelok 19. marca Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
Nedeľa 25. marca Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána


 

Rôzne

 

Od dnešnej nedele si môžete dať zapísať termínované sväté omše na mesiace apríl, máj a jún. Zapisovať sa bude po všetkých svätých omšiach v pastoračnej miestnosti.

Od pondelka budú ranné sväté omše znova v kostole. Ranná svätá omša na slávnosť sv. Jozefa bude v kaplnke sv. Jozefa.

V utorok pri večernej svätej omši sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

Dnešnú nedeľu sa z rozhodnutia KBS koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na rekonštrukciu interiéru nášho kostola.

V stredu 21. marca o 17. 00 hod. sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Koná sa pri príležitosti Dňa počatého dieťata a 30. výročia sviečkovej manifestácie. Pozývame Vás vyjadriť postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia a spravodlivosti vo všetkých sférach spoločenského života. Organizátormi manifestácie sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktorá pripomína, prejavuje a šíri úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke http://www.25marec.sk.

V piatok 23. marca 2018 sa bude od 12. 00 do 14. 00 hod. konaťv refektári kláštora Milosrdných bratov v Bratislave dobročinné pôstne podujatie s názvom „Pôstna polievka“.

Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň, v ktorom Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré Kristus uskutočnil v posledným dňoch svojho života. Pred každou sv. omšou sa bude konať obrad požehnania ratolestí. Slávnostná procesia sa bude konať pred sv. omšou o 11:00 hod. K procesii sa zídeme v Lurdskej jaskyni, kde sa o 11-tej začne obrad požehnania ratolestí. Osobitne chceme pozvať na túto slávnostnú procesiu a sv. omšu rodičov s deťmi, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na 1. sv. prijímanie. Na Kvetnú nedeľu od 16:00 hod. sa bude konať spoločná sv. spoveď pred veľkonočnými sviatkami v našej farnosti. Prosíme všetkých, ktorí chcú v tejto pôstnej dobe pristúpiť ku sviatosti zmierenia, aby využili túto možnosť, keďže bude spovedať aj viacero kňazov. V ostatné dni do Veľkej noci budeme spovedať podľa obvyklého poriadku až do stredy 28. 3. 

Kto chce dať vyspovedať pred veľkonočnými sviatkami svojho chorého alebo nevládneho člena rodiny, nech to nahlási v sakristii kostola. Podľa počtu nahlásených bude chodiť páter Andrej spovedať od 21. - 22. marca. Na papier je potrebné uviesť meno a priezvisko, ulicu, číslo domu, kontakt a či chcete, aby P. Andrej chodil k vašim chorým aj v priebehu roka v prvopiatkovom týždni.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave, na Kostolnej ulici, otvára v akademickom roku 2018-2019 študijné programy: kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni sa môžu prihlásiť do 31. marca 2018. Viac informácií je na webstránke http://tftu.sk/.

Dnes máme po všetkých svätých omšiach 2. kolo volieb do Farskej ekonomickej rady, ako aj do Farskej pastoračnej rady. Vzadu pri východe z kostola sú pripravené zoznamy úspešných kandidátov z 1. kola. Hlasujeme krúžkovaním maximálne troch kandidátov do Farskej ekonomickej rady a maximálne troch kandidátov do Farskej pastoračnej rady.

 

 

 

dátum čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
         
Pondelok 07:00 /+/ Jozef P. Česlav  
19.03. 18:00 /+/ Jozef, Valéria a st. rodičia P. Česlav P. Dominik
Utorok 07:00 BP, zdravie Jozef a rodina P. Patrik  
20.03. 18:00 BP, zdravie Monika, Katarína, Janka s rodinami P. Patrik P. Andrej
Streda 07:00 /+/ Michal P. Dominik  
21.03. 18:00 /+/ Eduard, Žofia P. Dominik P. Oskar
Štvrtok 07:00 BP, zdravie Marcel a Anna P. Oskar  
22.03. 18:00 BP, zdravie Anna, Rudolf, Ľudmila P. Oskar P. Česlav
Piatok 07:00 BP, zdravie Ondrej, Baáta, Lea P. Andrej  
23.03. 18:00 /+/ Anna, Karel, Terézia a čl. rod. P. Andrej P. Oskar
Sobota 08:00 /+/ rodičia a súrodenci P. Patrik  
24.03. 18:00 /+/ Ivan, Juraj, Jozef a st. rodičia P. Dominik P. Česlav, P. Česlav
  07:30 /+/ Marián P. Patrik  
Nedeľa 09:00 /+/ Ján, Emília P. Česlav P. Oskar, P. Patrik
25.03. 11:00 za farníkov P. Oskar P. Andrej, P. Česlav
  17:00 /+/ Anton, Elena, Jozef a rodičia P. Andrej  

 

Veľkonočné spovedanie - 25.03. od 16:00 hod.
P. Oskar, P. Dominik, P. Patrik, P. Andrej