Oznamy na 6. nedeľu v cezročnom období

Z liturgického kalendára

 

Utorok: 13. februára Bl. Jordána Saského, kňaza – spomienka OP
Streda: 14. februára Popolcová streda
Nedeľa: 18. februára 1. pôstna nedeľa


 

Rôzne

 

Túto nedeľu 11. 2. sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na opravu nášho kostola. Za vašu podporu tomuto dielu vám vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať!

 

V utorok 13. 2. vás pozývame na fašiangové stretnutie. Uskutoční sa v pastoračnej miestnosti pri kostole po večernej sv. omši.

 

Popolcová streda – 14. 2. – začiatok pôstneho obdoba – je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Prísny pôst nezaväzuje deti do štrnásteho roku života, starých a chorých veriacich. Pôst od mäsa nie je možné v tento deň nahradiť iným skutkom pokánia. Obrad požehnania a značenia popolom sa koná pri každej sv. omši t.j. o 7:00 a 18:00 hod. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu 14. 2. o 17:00 hod. sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina.

 

Pobožnosť krížovej cesty sa bude konať v každý piatok pôstu o 17:15 hod. a každú pôstnu nedeľu o 16:15 hod. Kto sa zúčastní verejnej pobožnosti krížovej cesty môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tí, ktorí sa nemôžu z vážnej príčiny zúčastniť verejnej pobožnosti krížovej cesty, môžu získať úplné odpustky, ak o týchto tajomstvách budú rozjímať v osobnej modlitbe.

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže taktiež získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V Pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20:00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

 

Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 17. 2. o 10:00 hod. svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto ďakovná svätá omša je jedinečnou príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar Cirkvi, ktorej Pán Ježiš zanechal všetky prostriedky potrebné k spáse.

 

Na budúcu nedeľu, ktorá je 1. pôstnou nedeľou sa bude pri všetkých sv. omšiach konať zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku, zároveň informuje o použití finančných prostriedkov v roku 2018 a prosí veriacich o podporu aj v tomto roku. S činnosťou charity sa môžete oboznámiť na plagátiku, ktorý je na výveske kostola.

 

V dňoch 23. - 25. 2. pozývame mužov vo veku 17 - 34 rokov zažiť víkend v kláštore bratov dominikánov v Košiciach. Okrem bežného kláštorného režimu bude pre vás pripravený ako vždy zaujímavý program. "Príďte si to okuknúť naživo a nie len cez LCD a iné displeje. :)" Bližšie informácie si nájdete na plagáte alebo na stránke dominikani.sk.

 

 

 

DEŇ HOD. ÚMYSEL SV. OMŠE CELEBRANT SPOVEDÁ
PO 07:00 /+/ Gabrielu P. Česlav  
12.02. 18:00 /+/ Amália, Michal, Mária P. Česlav P. Chryzostom
UT 07:00 BP, zdravie pre tých, ktorí mi pomáhajú P. Patrik  
13.02. 18:00 /+/ Imrich P. Patrik P. Andrej
ST 07:00 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Oskar  
14.02. 18:00 BP, zdravie Kristián a rodičia P. Oskar P. Dominik
ŠT 07:00 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Andrej  
15.02. 18:00 BP, zdravie Mária, Danka P. Andrej P. Česlav
PI 07:00 /+/ Mária, Anton, Aladar, Anton, Jozef P. Andrej  
16.02. 18:00 /+/ Ľudmila, Imrich, Angela a čl. rod. P. Andrej P. Oskar
SO 08:00 /+/ Miloš - kňaz P. Dominik  
17.02. 18:00 /+/ Mária, Jozef P. Andrej P. Patrik
  07:30 /+/ Alojz P. Patrik  
NE 09:00 /+/ Anna, Dominik P. Dominik P. Andrej
18.02. 11:00 za farníkov P. Oskar P. Česlav
  17:00 /+/ Barbora, Ján, Lucia, rodičia P. Chryzostom P. Patrik