Oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána

Z liturgického kalendára

 

Nedeľa 14. januára 2. nedeľa v cezročnom období


 

Rôzne

 

Touto nedeľou sa končí vianočná obdobie a začína obdobie „cez rok“. Vianočná výzdoba zostáva v kostole až do sviatku Obetovania Pána.

 

V pondelok 8. 1. bude pred večernou sv. omšou stretnutie ružencového bratstva. Začne modlitbou ruženca o 17:15 hod.

 

Od pondelka 8. 1. až do odvolania budú ranné sv. omše, okrem nedieľ, v miestnosti pre matky s deťmi. Prosíme preto, aby ste pri užívaní tejto miestnosti rešpektovali túto zmenu využitia. Ďakujeme.

 

V stredu 10. 1. sa o 17:00 hod. pokračuje v kaplnke sv. Jozefa katechézou birmovancov príprava na birmovku.

 

Budúcu nedeľu 14. 1. sa bude konať pravidelná mesačná zbierka na rekonštrukciu kostola. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné, Pán Boh zaplať!

 

 

 

DEŇ HOD. ÚMYSEL SV. OMŠE CELEBRANT SPOVEDÁ
PO 07:00 /+/ Alojz, Vincencia P. Andrej  
08.01. 18:00 BP, zdravie čl. RB, /+/ čl. RB P. Andrej P. Chryzostom
UT 07:00 /+/ Pavol, Jozef, Anna a čl. rodiny P. Patrik  
09.01. 18:00 /+/ Alena P. Patrik P. Andrej
ST 07:00 /+/ čl. rod. Hrdlovičová P. Oskar  
10.01. 18:00 /+/ Mária P. Oskar P. Dominik
ŠT 07:00 /+/ Jozef P. Chryzostom  
11.01. 18:00 /+/ Jozef, Mária P. Chryzostom P. Andrej
PI 07:00 BP, zdravie, pomoc Eva, Sofia, Júlia P. Česlav  
12.01. 18:00 /+/ Berta P. Česlav P. Oskar
SO 08:00 /+/ Malvína P. Dominik  
13.01. 18:00 /+/ príbuzní P. Dominik P. Patrik
  07:30 /+/ Anna, Dominik P. Patrik  
NE 09:00 BP, zdravie dobrodinci lurdskej jaskyne a kostola P. Česlav P. Chryzostom
14.01. 11:00 za farníkov P. Oskar P. Andrej
  17:00 /+/ Jozefína, Ľudovít, Eva P. Andrej P. Oskar