Oznamy na slávnosť Panny Márie Snežnej

Liturgický kalendár

 

Pondelok 6. augusta Premenenie Pána - sviatok
Streda 8. augusta sv. Dominika, kňaza – spomienka
Štvrtok 9. augusta sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy – spomienka
Piatok 10. augusta sv. Vavrinca , diakona a mučeníka - spomienka
Sobota 11. augusta sv. Kláry, panny - spomienka
Nedeľa 12. augusta 19. nedeľa v cezročnom období


 

  1. Túto nedeľu máme v našej farnosti slávnosť patrocínia nášho kostola Panny Márie Snežnej. Nedeľné sväté omše o 9. a 11. hodine nebudú, namiesto nich bude slávnostná svätá omša v netradičnom čase o 10. hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude o. Benjamín Kosnáč, ktorý je v súčasnosti výpomocným duchovným vo farnosti Blumentál. Vrátil sa na Slovensko po takmer 19 rokoch z USA, kde úspešne viedol slovenskú farnosť. Na svätej omši pripravíme dostatok miesta na sedenie pridaním stoličiek. Po svätej omši bude na lúke pred kostolom pripravené slávnostné agapé. Cateringová firma pripraví guľáš a chladené nápoje. V prípade nepriaznivého počasia bude agapé na fare. Celý program slávnosti nájdete na nástenke.

  2. Spoločenstvo Sprevádzajúci Vás pozýva na krížovú cestu na Kalvársky vrch túto nedeľu (dnes) o 15:30 hod. Stretnutie veriacich je pod lesom, ulica Za Sokolovňou. Krížovú cestu sa bude modliť páter Pius Jaroslav Majerovič OP.

 

 

 

dátum čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
         
Pondelok 07:00 /+/ Imrich, Mária, Ján, Alžbeta, Imrich P. Andrej  
06.08. 18:00 BP, zdravie čl. RB, /+/ čl. RB P. Andrej P. Dominik
Utorok 07:00 /+/ Imrich, Mária, Ján, Alžbeta, Imrich P. Dominik  
07.08. 18:00 BP, zdravie Matúš P. Dominik P. Andrej
Streda 07:00 BP, zdr. obrát. Emília, Milan, Laura, Milanko, Alexandra P. Oskar  
08.08. 18:00 /+/ Ivan P. Oskar P. Andrej
Štvrtok 07:00 BP, zdr. obrát. Emília, Milan, Laura, Milanko, Alexandra P. Oskar  
09.08. 18:00 BP, zdr., dôvera v Pána pre mamu P. Oskar P. Patrik
Piatok 07:00 BP, zdr. obrát. Emília, Milan, Laura, Milanko, Alexandra P. Patrik  
10.08. 18:00 /+/ Juraj P. Patrik P. Oskar
Sobota 08:00 BP, zdravie Maximilián, Peter, Martina P. Oskar  
11.08. 18:00 /+/ rodičia a súrodenci P. Patrik P. Dominik
  07:30 /+/ Kornel, Oľga P. Patrik  
Nedeľa 09:00 BP, zdr. dobrodinci kostola a lurdskej jaskyne P. Dominik P. Patrik
12.08. 11:00 za farníkov P. Oskar P. Česlav
  17:00 BP, zdr., dôvera v Pána pre otca P. Česlav P. Oskar