Oznamy na sviatok Krista Kráľa

Liturgický kalendár

 

Štvrtok 30. novembra Sv. Ondreja, apoštola – sviatok
Nedeľa 3. decembra 1. adventná nedeľa


 

 

Rôzne

 

Budúcou nedeľou začína adventné obdobie. Je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána a zároveň časom, kedy sa ľudská myseľ zameriava na očakávanie druhého príchodu Pána. S programom na advent sa môžete oboznámiť vo farskom informačníku pri východe z kostola.

Do adventného obdobia vstúpime vigílnou sv. omšou v sobotu večer 2. 12., keď sa bude požehnávať adventný veniec v našom chráme. Taktiež na sv. omše na Prvú adventnú nedeľu si môžete priniesť adventné vence, ktoré budeme požehnávať na začiatku sv. omše.

 

Pozývame veriacich na slávenie novény k slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá bude v dňoch 30.11. – 8.12. v kostole sv. Jána z Mathy (Trojičke). (plagát je na výveske).

 

Budúci týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred každou večernou sv. omšou a na požiadanie aj po rannej sv. omši.

 

V sobotu 2. 12. vás spevácky zbor Gloria Dei na začiatku adventného obdobia pozýva na adventný koncert v našom kostole o 19:00 hod. Program koncertu je na výveske.

 

Na budúcu nedeľu 3. 12. sa koná zbierka na katolícku charitu. Všetkým darcom už vopred vyslovujeme srdečné, Pán Boh zaplať!

 

Minulú nedeľu sa pri zbierke na obnovu nášho kostola vyzberalo 1.814,- eur. Za vašu podporu tomuto dielu vám chceme úprimne poďakovať.

 

Ponúkame Vám dve novinky nášho vydavateľstva Dominikáni:

1. DVD s filmom Akvinas - svedok viery

Filmový dokument o živote nášho čoskoro už 103-ročného otca Akvinasa Gaburu OP, ktorý dlhé roky obetavo slúžil aj v našej farnosti. DVD obsahuje aj anglickú jazykovú mutáciu a bonus - Akvinasovu modlitbu. Cena DVD: 3 eurá.

2. Knihu Obuj si sandále - putovanie dominikánskou spiritualitou - ponúkame tým z vás, ktorí by ste sa chceli pútavým spôsobom inšpirovať bohatstvom duchovnej tradície našej dominikánskej rehole. Cena knihy: 9 eur. Tituly sú k dispozícii v sakristii.

V prípade záujmu aj o iné tituly z produkcie Vydavateľstva Dominikáni sa obráťte na br. Dominika.

 

 

 

DEŇ HOD. ÚMYSEL SV. OMŠE CELEBRANT SPOVEDÁ
PO 07:00 /+/ Kamil, Brigita, Vladimír, Terézia, Jozef P. Česlav  
27.11. 18.00 /+/ Krištof P. Česlav P. Chryzostom
UT 07:00 /+/ Anna, Imrich, Helena, Imrich P. Patrik  
28.11. 18:00 /+/ Pavol, Jozef P. Patrik P. Andrej
ST 07:00 /+/ Natália P. Oskar  
29.11. 18:00 BP, zdravie Mária, Danka, Pavol, Veronika P. Oskar P. Dominik
ŠT 07:00 /+/ Helena, Rudolf P. Chryzostom  
30.11. 18:00 uzdravenie, obrátenie Martin P. Chryzostom P. Česlav
PI 07:00 duše v očistci P. Andrej  
01.12. 18:00 BP, zdravie, obrátenie Ján P. Andrej P. Patrik, P. Dominik, P. Chryzostom
SO 08:00 /+/ Mária, Štefan, Rudolf, Inka P. Dominik  
02.12. 18:00 /+/ Magdaléna, Július a rodičia P. Chryzostom P. Patrik
  07:30 /+/ Emília, Ján P. Andrej  
NE 09:00 BP, zdravie Barbora a rodina P. Patrik P. Andrej
03.12. 11:00 za farníkov P. Dominik P. Andrej
  17:00 /+/ Magdaléna P. Česlav P. Chryzostom