Oznamy na Veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár

 

Počas celého budúceho týždňa prebieha Veľkonočná oktáva

Nedeľa 8. apríla 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva


 

Rôzne

 

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na krásnom priebehu Veľkonočných sviatkov. Taktiež chceme poďakovať aj tým, ktorí prispeli na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu. Nech všetkých, ktorí s láskou pracovali na príprave a priebehu Veľkonočných sviatkov v našej farnosti, zmŕtvychvstalý Pán odmení časnými i večnými dobrodeniami.

 

Minulú nedeľu sa na rekonštrukciu interiéru nášho kostola vyzbieralo 2 112 EUR.

Túto nedeľu sa pri sv. omšiach koná farská ofera.

 

Sväté omše na veľkonočný pondelok budú o 7:30, 9:00 a 17:00 hod. Nebude teda sv. omša o 11:00 hod.

 

Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti by sme Vás chceli pozvať na Slávnosť Božieho milosrdenstva, ktorá začne o 15:00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ul. Program bude pokračovať procesiou s modlitbou ruženca Božieho milosrdenstva do Lurdskej jaskynky. V Lurdskej jaskynke bude slávnostný rozjímavý ruženec a celý program bude zakončený adoráciou v našom kostole a slávnostnou sv. omšou k úcte Božieho milosrdenstva o 17:00 hod., ktorú bude celebrovať P. Miroslav Szuda CSsR - správca farnosti BA - Kramáre. Podrobný program je na výveske.

 

 

 

dátum čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
         
Pondelok 07:30 /+/ Emília, Ján P. Oskar  
02.04. 09:00 BP, zdravie Karol, Viera P. Česlav  
  17:00 /+/ Ladislav, Barbora P. Česlav nespovedáme
Utorok 07:00 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Patrik  
03.04. 18:00 /+/ Eva P. Patrik nespovedáme
Streda 07:00 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján P. Dominik  
04.04. 18:00 /+/ Alexander, Alžbeta, Vojtech, Pavol a čl. rod. P. Dominik nespovedáme
Štvrtok 07:00 BP, zdravie a pomoc P. Oskar  
05.04. 18:00 /+/ Mária P. Oskar nespovedáme
Piatok 07:00 /+/ Irena, Daniela, Jozef P. Andrej  
06.04. 18:00 BP, zdravie Terézia P. Andrej nespovedáme
Sobota 08:00 BP, zdravie, pomoc Mária P. Oskar  
07.04. 18:00 BP, zdravie Ľudmila, Rudolf, Anna P. Patrik nespovedáme
  07:30 BP, zdravie Filip P. Andrej  
Nedeľa 09:00 BP, zdravie dobrod. kostola a lurdskej jask. P. Česlav nespovedáme
08.04. 11:00 za farníkov P. Oskar nespovedáme
  17:00 /+/ Mária, Anton, Jozef P. Miroslav, CSSR P. Patrik, P. Andrej