Oznamy na Veľký týždeň

Liturgický kalendár

 

29. 3. 2018 Zelený štvrtok

 • 9:30 hod. – Missa chrismatis Omša svätenia olejov– katedrála sv. Martina
 • 18:00 hod. – Slávnostná sv. omša na pamiatku Pánovej večere
 • cca. 19:30 hod. – Ježišova rozlúčková reč– po nej bdenie s Kristom do 21:00 hod.

 

30. 3. 2018 Veľký piatok – slávenie Utrpenia a smrti Pána

 • deň prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu!
 • 7:00 hod. – ranné chvály a posvätné čítanie – v kostole
 • 10:00 hod. – Krížová cesta – pri dobrom počasí na Kalvárskom vrchu – procesia ide od kostola o 9:45 hod.
 • 15:00 hod. – Obrady Veľkého piatku
 • do 19:00 hod. – adorácia pri Božom hrobe – kvôli zabezpečeniu stálej prítomnosti pred Sviatosťou Oltárnou prosíme tých, ktorí prídu na adoráciu, aby sa zapísali do rozpisu adorujúcich na konkrétnu hodinu.

 

31. 3. 2018 Biela alebo Veľká sobota

 • 7:00 hod. – ranné chvály a posvätné čítanie – v kostole
 • 8:00 –12:00 hod. a 14:00 –19:00 hod. – adorácia pri Božom hrobe

 

Slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania – Veľkonočná vigília – v noci

 •  19:30 hod. – Obrady veľkonočnej vigílie

 

1. 4. 2018 Veľkonočná nedeľa


 

Rôzne

 

Dnes (Túto nedeľu) od 16:00 hod. sa uskutoční spoločná sv. spoveď pred veľkonočnými sviatkami v našej farnosti. Prosíme všetkých, ktorí chcú v tejto pôstnej dobe pristúpiť ku sviatosti zmierenia, aby využili túto možnosť, keďže bude spovedať aj viacero našich kňazov. V iné dni do Veľkej noci budeme spovedať podľa obvyklého poriadku až do stredy. Na Zelený štvrtok a vo veľkonočnom trojdní už pred obradmi nespovedáme.

Dnes (Túto nedeľu) popoludní o 16:15 hod. vás pozývame na mládežnícku krížovú cestu, ktorú obetujeme za deti a mládež našej farnosti. Preto na túto krížovú cestu pozývame práve ich.

Na Zelený štvrtok 29. marca o 9:30 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský spolu s diecéznymi a rehoľnými kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov (Missa chrismatis), počas ktorej si kňazi obnovia kňazské sľuby a pán arcibiskup požehná a posvätí oleje používané pri vysluhovaní sviatostí.

Úplné odpustky, za môžu získať zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu), počas Veľkonočného trojdnia:

 • pri speve Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnuna Zelený štvrtok;
 • pri poklone kríža na Veľký piatok;
 • pri obnovení krstných sľubov pri Veľkonočnej vigílii.

Dnes je zbierka na rekonštrukciu interiéru nášho kostola. Na veľkonočnú nedeľu bude farská ofera.

 

 

 

dátum čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
         
Pondelok 07:00 BP, zdr., obrát. Emília, Milan, Laura, Milanko, Alexandra P. Česlav  
26.03. 18:00 /+/ Miroslav P. Česlav P. Patrik, P. Oskar
Utorok 07:00 BP, zdr., obrát. Emília, Milan, Laura, Milanko, Alexandra P. Patrik  
27.03. 18:00 BP, zdravie Terézia, Renáta P. Patrik P. Andrej, P. Dominik
Streda 07:00 /+/ Natália P. Dominik  
28.03. 18:00 /+/ Anton, Arnošt P. Dominik P. Andrej, P. Oskar
Štvrtok 07:00 *** ***  
29.03. 18:00 poďakovanie za dar kňazstva P. Oskar nespovedáme
Piatok 07:00 *** ***  
30.03. 15:00 obrady Veľkého Piatku P. Česlav nespovedáme
Sobota 08:00 *** ***  
31.03. 19:30 Veľkon. Obrady - poďak. za dar vykúpenia P. Oskar nespovedáme
  07:30 BP, zdravie rodina P. Patrik  
Nedeľa 09:00 /+/ rodičia a čl. rodiny P. Andrej nespovedáme
01.04. 11:00 za farníkov P. Andrej nespovedáme
  17:00 BP, zdravie rodina P. Dominik nespovedáme