Rorátne sv. omše

Obdobie adventu je obdobím radostného očakávania príchodu Pána. Preto by sme vás chceli v tomto adventnom období pozvať na rorátne sv. omše, ktoré sa v advente slúžia vo všedné dni na svitaní, k úcte Panny Márie. Roráty začínajú o 6:30 hod. rannými chválami v miestnosti pre matky s deťmi. Z tohto dôvodu ranné sv. omše – mimo nedieľ – počas celého adventu budú už o 6:30 hod.