Súsošie za kostolom

Občianske združenie PETRA v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Panny Márie Snežnej Na Kalvárii, pripravuje druhú etapu realizácie obnovy súsošia za kostolom. Plánujeme spevnenie, úpravu a dotvorenie priľahlého okolia súsošia, parkovú úpravu, dosadbu zelene, zjednotenie celého priestoru. V závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov môžu byť upravené parkovacie miesta.

Ak ste ochotní pomôcť,

môžete prispieť v hotovosti na farskom úrade,

alebo na číslo účtu: 4020220885 / 7500, VS: 15092016

v tvare IBAN: SK 18 7500 0000 0040 2022 0885

 

PETRA, občianske združenie

Kontaktná osoba: Oľga Paučová

Kontakt: 0903580929,

http://petraoz.webnode.sk/