Sviatosti

Skôr ako začnete čítať nasledujúce riadky, kde aspoň v skratke nájdete základné informácie o tom, čo sviatosti sú a nájdete základné informácie aj o vysluhovaní sviatostí v našej farnosti, prečítajte si tento môj príhovor. Sviatosti nás majú predovšetkým bližšie priblížiť k Bohu – ku Kristovi, ktorý sa nám v nich dáva. Preto berte aj nasledujúce informácie ako pomôcku, ktorá vám môže priblížiť cestu, ktorou kráčame k tomuto stretnutiu s ním. Chceme vám byť nápomocní na tejto ceste. Tak, či onak, brána farského úradu je pre vás vždy otvorená, kde dostanete všetky potrebné informácie z prvej ruky, a kde vám radi pomôžeme prekonať aj prípadné ťažkosti na tejto ceste k Pánovi.

P. Chryzostom Kryštof, OP – správca farnosti