Viac o sviatostiach

1. Sviatosti a Ježiš Kristus

Základom našich sviatostí je Ježiš Kristus, jeho slováskutky ktoré konal počas svojho pozemského života. Veľmi dobre to vyjadrujú slová pápeža Leva Veľkého, ktorý povedal: „To, čo bolo na Kristovi počas života viditeľné, prešlo do sviatostí" (KKC 1115). Hlavným poslaním Ježiša Krista na zemi bolo ohlasovanie Božieho kráľovstva, ktoré je symbolom nastolenia novej Božej vlády, teda obnovenia vzťahov medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom. Inými slovami, ide o spásu človeka a celého ľudstva. Celý Ježišov život smeroval k  tomuto cieľu.

2. Sviatosti ako viditeľné znamenia našej spásy.

Aby sme pochopili sviatosti ako určitý druh znamenia, je potrebné naučiť sa vnímať veci a ľudí nielen z funkčného pohľadu (človek ako pracovná a ekonomická jednotka), ale aj z pohľadu srdca. Pre človeka, ktorý sa dokáže pozerať na svet pohľadom srdca, dostávajú veci, ktoré nás obklopujú zvláštny – posvätný charakter. Veľmi dobre to vidieť na nasledujúcom príklade. Na stole leží krásna kytica ruží. Ak je človek roztržitý ani si ju nevšimne. Ak je ľahostajný, nič mu nepovie. Ak je človek pozorný, možno si všimne ich farbu a druh. Ale zároveň môže vidieť aj viac: prostredníctvom kvetov položených na jeho stole môže vidieť človeka, ktorý ju tam položil.

3. Sviatosti a milosť

Sviatosti sú znamenia, ktorých cieľom je komunikovať niečo. Ako sme už spomínali, sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľných Božích milostí. Komunikujú nám teda Božiu milosť. Čo je to Božia milosť, ako ju máme chápať?

4. Sviatosti a môj postoj

Sviatosť je Boží dar, ktorý si vyžaduje odpoveď viery. Božia ponuka spásy nie je len čistou informáciou, ale výzvou, ktorá si vyžaduje aj našu odpoveď. Ak sme vyššie tvrdili, že ľudia prostredníctvom znamení, akým je napr. stisk ruky, vytvárajú a prehlbujú vzájomný vzťah, je pravda aj to, že znamenie samo o sebe ešte nič neznamená. Ja môžem niekomu podať ruku a pritom ho vnútorne odmietnuť.