Výsledky prvého kola volieb do farskej pastoračnej rady

Abecedný zoznam kandidátov na členov farskej pastoračnej rady postupujúcich do 2. kola volieb, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18. 3. 2018.

  1. Lucia Hidvéghyová
  2. Zuzana Hlúbiková
  3. Vladimír Hrnčiar
  4. Zdenko Krajný
  5. Vladimír Krčméry
  6. Milan Mikula
  7. Michal Novák
  8. Ján Sepp
  9. Leo Steltenpohl
  10. Marta Zemanová