Zloženie Farskej ekonomickej rady

  1. Ján Badžgoň
  2. Miroslav Hlúbik
  3. Katarína Muchová
  4. Pavol Remenár
  5. Leo Steltenpohl
  6. Jakub Viskupič
  7. Marta Zemanová