Kostol

Pohľad do minulosti

Začiatkom XVIII, stáročia, keď a Bratislava proti jej dnešnej rozlohe rozprestierala iba na malom zlomku terajšieho jej obvodu, miesto na Hlbokej ceste a ďalej zôkol-vôkol bolo ešte nekultivované a čiastočne porastené gaštanovým lesom.

Nový kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii

Za horlivej iniciatívy a spolupráce bohuznámych dobrodincov v roku 1943 na Kalvárii dvíhajú sa základy a múry nového noderného kostola.

Kostol na Hlbokej ceste sa dostavuje

V minulých dňoch zaplesalo radosťou nejedno verné katolícke srdce pri pohľade smerom na bratislavskú Kalváriu. Na veži novostavby kostola totižto sa v minulých dňoch zjavil mohutný železny kríž a hneď nato pripevnili robotníci na kríž aj stromček na znak dosiahnutia "glajchy".

Nový kostol nad Bratislavou

Nad Bratislavou čnie nový kostol. Vybudovaný je na Kalvárii na mieste, kde stála väčšia votívna kaplnka. Táto bola pôvodne farským kostolom novozriadenej farnosti, založenej r. 1933 a spravovanej františkánmi. Keďže pojala sotva 300 ľudí a farnosť má vyše 6000 veriacich, roku 1943 kaplnku zbúrali a na popud a za prispenia bohuznámych dobrodincov na jej mieste začali so stavbou veľkého moderného kostola. Do prechodu frotnu stavba bola pod strechou, ba bola hotová aj kazetová klenba.

Katolícke Noviny 3. októbra 1948 - strana číslo 5

Keď sa otvoria brány tohto veľkolepého chrámu, aby on ako do teplého náručia prijal veriacich i pútnikov, ďakovať treba Všemohúcemu za všetky dobrodenia, za pomoc Matke Božej, ako i obetavému slovenskému národu, z ktorého štedrosti bol chrám vystavaný.

"Oprava kostola na Kalvárii" - Situačná správa za 1959

Ústredný národný výbor v Bratislave - Odbor školstva a kultúry - referát pre veci cirkevné

Rim.kat. cirkev:
Dňa 11.5.1959 konala sa schôdza Diecézneho mierového hnutia r.kat.duchovných v Bratislave na Bohosloveckej fakulte. Prednášku mal kanonik Jozef Beneš z Prahy.

Veža, ktorá sa nedočkala slobody

Okolo veže chrámu Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii, ktorú komunistickí mocipáni nariadili v roku 1959 demontovať, kolujú mnohé povesti. Snahe dopátrať sa úplnej pravdy, dopomôže azda aj tento článok.

Okyptený kostol. História chrámu na bratislavskej Kalvárii

História posvätného miesta na bratislavskej Kalvárii siaha do roku 1713, kedy bratislavský mešťan Ján Lauerman z vďačnosti za záchranu pred morom dal postaviť dve kaplnky a z nich jednu k úcte Panny Márie, v ktorej bola umiestená socha Panny Márie s Ježiškom na rukách, pripomínajúca sochu Matky Božej v Mariazelu. Začiatkom 19. storočia kaplnku opravili a znovu posvätili 5. augusta 1814 na deň Panny Márie Snežnej.