Obnova Kostola

OBNOVA KOSTOLA NA KALVÁRII

1. etapa | júl - október 2019

sanácia vlhkosti

výmena okien

elektroinštalácia a osvetlenie

Konto obnovy:

SK39 1100 0000 0026 2179 3014

obnova@kalvaria.sk | +421 908 090 799

www.kalvaria.sk

Sledujte nás aj na Facebooku

Ⓒ Architekti: Tomáš Bujna, Matúš Gibala (Dielne NZW), vizualizácie: Vize, s.r.o. Praha