Súsošie za kostolom

Občianske združenie PETRA v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Panny Márie Snežnej Na Kalvárii, pripravuje druhú etapu realizácie obnovy súsošia za kostolom. Plánujeme spevnenie, úpravu a dotvorenie priľahlého okolia súsošia, parkovú úpravu, dosadbu zelene, zjednotenie celého priestoru. V závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov môžu byť upravené parkovacie miesta.

Ak ste ochotní pomôcť,

Oznamy na 2. nedeľu narodenia Pána

Z liturgického kalendára

 

Pondelok: 2. januára sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi – spomienka
Utorok: 3. januára Najsvätejšieho mena Ježiš
Piatok: 6. januára ZJAVENIE PÁNA – SLÁVNOSŤ
Sobota: 7. januára Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza – spomienka OP
Nedeľa: 8. januára Nedeľa Krstu Krista Pána

Stránky

Odoberať Farnosť Panny Márie Snežnej RSS