Farnosť

Bratislava
Kalvária

Dokončovacie práce - etapa 3Milí veriaci, je naším potešením vám oznámiť, že prvé dve etapy rekonštrukcie kostola prebehli úspešne a momentálne sa nachádzame v tretej etape. Heslom tretej etapy sú dokončovacie práce, ktoré sú naplánované na mesiace máj a jún. Viacej fotografií nájdete hore v menu pod záložkou: Obnova kostola.

Od stredy 6. mája budú obnovené verejné bohoslužby v tradičných časoch


Milí veriaci, od stredy 6. mája 2020 budú obnovené verejné bohoslužby. V našej farnosti Bratislava-Kalvária budeme sláviť sväté omše počas týždňa v kaplnke sv. Jozefa.
Sväté omše v nedeľu budeme sláviť nasledovne: 07:30 pre seniorov v kaplnke sv. Jozefa; o 9 a 11 v Lurdskej jaskyni.

Zápis úmyslov svätých omší na mesiace apríl - jún 2020


Milí veriaci, vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú koronavírusom, sme sa rozhodli zapisovať úmysly na sväté omše prostredníctvom emailovej adresy brata Andreja: andrej.petervisokai@gmail.com (nezadávajte prosím viac ako 5 úmyslov). Táto možnosť platí pre zápis úmyslov na mesiace apríl - jún 2020.
Svoj milodar môžete poslať na číslo účtu dominikánskeho konventu v Bratislave, IBAN: SK95 1100 0000 0026 6845 5020
Do správy pre prijímateľa prosíme napísať meno a priezvisko platiteľa. Brat Andrej vás potom bude kontaktovať s bližšími informáciami.

Ďakujeme za porozumenie.

KBS vydala stanovisko k zákazu verejného slávenia bohoslužieb


Konferencia biskupov Slovenska rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v našom kostole ani v iných slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby, s platnosťou od 10.3. do 23.3.2020
Pozor: Zároveň v našom kostole nebudú prebiehať ani katechézy pre rodičov a deti alebo iný program.
V prípade potreby kontaktovať kňaza prosím volajte na: 0908 090 799

Obnova kostolaⒸ Architekti: Tomáš Bujna, Matúš Gibala (Dielne NZW), video: Vize, s.r.o. Praha

Katechéza pre prvoprijímajúce deti

Oznamy

Rozpis sv. Omší

Kostol Panny Márie Snežnej

 • Pondelok – piatok: 7:00 a 18:00 hod.
 • Sobota: 8:00 a 18:00 hod. (večerná sv. omša je s nedeľnou platnosťou)
 • Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00 a 17:00 hod.
 • v adventnom období sú ranné sv. omše od pondelka do soboty už o 6:30 hod.
 • Prikázaný sviatok v pracovný deň: 7:00 a 18:00 hod.
 • Prikázaný sviatok, ktorý je dňom pracovného pokoja: ako v nedeľu
 • Sviatok sv. Štefana (26. 12.), Veľkonočný pondelok, Sviatok sv. Cyrila a Metoda (5. 7.), Sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. 9.): 7:30, 9:00 a 17:00 hod.
 • Sv. omša pre vysokoškolákov – Utorok: 20:00 hod. (počas semestra)
  Kaplnka ÚSS Rosa, Dúbravská cesta
 • Sobota (s nedeľnou platnosťou): 16:30 hod. (podľa dohovoreného rozpisu)

Sv. Spoveď

Podelok - Sobota

 • ráno - na požiadanie po sv. omši
 • večer - pred aj počas sv. omše.


Dominikáni

Vyznávame a veríme, že Kristus skutočne vstal z mŕtvych. Svedkovia sú hodnoverní. Nebolo ich málo. Toto je pre nás, čo sme uverili slovám Krista, dostatočným motívom veriť v zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.