Farské hody - púť k Panne Márii Snežnej - 3. 8.

 

Farnosť Panny Márie Snežnej

v Bratislave – Kalvárii

si Vás dovoľuje pozvať na

Slávnosť

Panny Márie Snežnej

ktorú budeme sláviť

2. augusta – 5. augusta 2014

 

Sobota    2. augusta 2014

15:00 hod.  Fatimská pobožnosť v Lurdskej jaskyni

16.00 hod.  Mariánska sv. omša

(celebrant: dp. Ján Sitár,

kaplán farnosti Bratislava  - Blumentál)

17.00 hod.  Modlitbová vigília

spojená s adoráciou Najsvätejšej

Sviatosti Oltárnej v kostole

16.00 hod.  Vigílna sv. omša

(celebrant: dp. Július Pošmár,

novokňaz a kaplán farnosti Senica)

 

Nedeľa   3. augusta 2014

 

7:30, 9:00          Sv. omša zo slávnosti

10:15 hod.  Slávnostný rozjímavý  ruženec a loretánske litánie

11:00 hod.  Slávnostná sv. omša

(celebrant: Mons. Jozef Haľko – pomocný biskup)

Po svätej omši stretnutie a pohostenie farníkov

na dvore farského úradu)

17:00 hod. Sv. omša zo slávnosti

 

Utorok   5. augusta 2014

 

17:15 hod.      Ruženec v Lurdskej jaskyni

18:00 hod.   Slávnostná sv. omša

 

 


Úradné hodiny - prázdninový režim

 

Z dôvodu prázdnin a dovoleniek bude farský úrad fungovať v obmedzenom režime úradných hodín. Preto Vás prosím, aby ste prípadné úradné záležitosti riešili s kňazom po sv. omšiach, ktoré sú v našom kostole, alebo po predbežnom telefonickom dohovore na farskom úrade. Tel. č. farského úradu: 02/54775341.

 

 


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - príprava ukončená
Dospelí - príprava ku sviatostiam september 2014
Sobášne náuky september 2014

info P. Chryzostom


Jubileum - dekrét (dni získania odpustkov)


Jubileum - dekrét (chrámy)


Aktuality

Socha Piety - obnova

Úspešne sa podarilo rozbehnúť realizáciu opravy Piety na ul. Na Kalvárii. V spolupráci s občianskym združením Petra zastúpeným p. Oľgou Paučovou sa pripravili podklady pre začatie reštaurátorských prác. Zároveň sa vďaka ústretovosti reštaurátora podarilo skresať náklady na opravy z avizovaných 15.000,- na 7.500,- eur. Doteraz sa vyzberalo 1.250,- eur. Preto prosíme o vašu podporu a šírenie informácií o tomto projekte. Prispievať môžete osobne na farskom úrade, alebo na číslo účtu: 4020220885/7500 (VS: 15092014). Zároveň vás prosíme o poskytnutie fotografií sochy staršieho dáta, ktoré by pomohli pri reštaurovaní. Ďakujeme.


CD (foto) a DVD z 1. sv. prijímania

Rodičom prvoprijímajúcich detí oznamujeme, že DVD a CD s prvého sv. prijímania si môžu vyzdvihnúť na farskom úrade v rámci úradných hodín.


Podpis petície o ochrane rodiny

Konferencia biskupov Slovenska podporuje vyhlásenú petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny, ktorú organizuje občianske združenie Aliancia za rodinu. Obraciame sa s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. Svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou - a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií – sú pre nás veľmi dôležité. Je potrebné, aby občania dobre poznali tento návrh a pohľad odborníkov naň, aby tak vo svojom postoji nepodľahli jednostrannej kampani a mediálnemu tlaku. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi. Podpísať petíciu môžete aj v našej farnosti na stolíku pod chórom.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.Konto obnovy

STAV K 29. 06. 2014:

€ 6 5 . 0 4 2 , 0 6 ,-

č. ú.: 2621793014 / 1100

Ďakujeme za podporu diela obnovy nášho chrámu.