Myšlienky na advent 2014

JP2Konferencia biskupov Slovenska pozýva do nového ročníka projektu adventných myšlienok do e-mailu od sv. Jána Pavla II. Od prvej adventnej nedele až do 1. januára 2015 budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať krátku myšlienku na adventnú alebo vianočnú tému. Cieľom tejto aktivity je lepšie sa duchovne pripraviť na príchod Ježiša Krista. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke advent.kbs.sk. Denná myšlienka bude každé ráno aktualizovaná aj na stránke projektu. Tých, ktorí nemajú prístup k internetu, pozývame podporiť modlitbou tento projekt i duchovné prežívanie adventného obdobia vo farnostiach, spoločenstvách a rodinách.


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - sv. omša 30. 11. - 11:00 hod.
Dospelí - príprava ku sviatostiam 24. 11. - 19:00 hod.
Sobášne náuky ---
Birmovanci - skupina P. Chryzostoma 28. 11. - 16:00 hod.
Birmovanci - sv. omša 4. 12. - 18:00 hod.

info P. Chryzostom


Jubileum - dekrét (dni získania odpustkov)


Jubileum - dekrét (chrámy)


Aktuality

Zbierka na charitu - 30. 11.

Na budúcu nedeľu 30. 11. sa koná zbierka na Bratislavskú katolícku charitu. Všetkým darcom už vopred vyslovujeme srdečné, Pán Boh zaplať!


Rok zasväteného života 2015

Večernou modlitbou pred prvou adventnou nedeľou sa začne na celom svete sláviť Rok zasväteného života 2015, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. V Bratislavskej arcidiecéze sa budú vešpery za účasti rehoľníkov a rehoľníčok slávnostne modliť v sobotu 29. 11. o 17.30 hod. v Katedrále sv. Martina.


1. adventná nedeľa

Budúcou nedeľou začína adventné obdobie. Je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána a zároveň časom, kedy sa ľudská myseľ zameriava na očakávanie druhého príchodu Pána.

Do adventného obdobia vstúpime vigílnou sv. omšou v sobotu večer 29. 11., keď sa bude požehnávať adventný veniec v našom chráme. Taktiež na sv. omše na Prvú adventnú nedeľu si môžete priniesť adventné vence, ktoré budeme požehnávať na začiatku sv. omše.


100 rokov P. Akvinasa - pozvanie

Začiatkom budúceho roku 2015 sa 17. 1. dožíva vzácneho životného jubilea – 100. rokov – P. Akvinas Gabura, OP. Pri tejto príležitosti, tak ako to bolo pri jeho kňazskom jubileu, organizujeme autobus na slávnosť jeho narodenín. Slávnosť sa bude konať v sobotu 17. 1. 2015 vo Zvolene, pri sv. omši o 10:00 hod., na ktorú prijal pozvanie P. Dominik kardinál Duka, OP – pražský arcibiskup. Všetkých, ktorí máte záujem zúčastniť sa tejto oslavy a cestovať objednaným autobusom, prosíme, aby sa zapísali do zoznamu v sakristii kostola do 30. 11. Podľa záujmu bude potom objednaný autobus a stanovená cena dopravy.

 


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.Konto obnovy

STAV K 29. 08. 2014:

€ 6 8 . 0 0 2 , 0 6 ,-

č. ú.: 2621793014 / 1100

Ďakujeme za podporu diela obnovy nášho chrámu.