Posviacka Piety na Kalvárii - 22. 10.

 

Občianske združenie PETRA

a Rímskokatolícky farský úrad

Bratislava – Kalvária

 

si dovoľuje pozvať na

 

POSVIACKU

OBNOVENEJ

SOCHY PIETY

 

ktorá sa uskutoční

v stredu 22. októbra 2014

na sviatok sv. Jána Pavla II., pápeža

  Program:

  17:30 hod.    Posvätenie obnovenej sochy Piety

  18:00 hod.    Ďakovná sv. omša

                       Hlavný celebrant: mons. Mario Giordana,

                                       apoštolský nuncius na Slovensku

 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým,

ktorí podporili túto iniciatívu.

Osobitná vďaka patrí

p. Ing. Martinovi Borguľovi,

poslancovi za mestskú časť Staré mesto

za zabezpečenie daru 5.000,- eur

Ružencovému bratstvu na Kalvárii za dar 600,- eur

p. Ing. Jánovi Kozáčekovi za dar 500,- eur.

Taktiež chceme poďakovať i ostatným darcom,

ktorí svojimi finančnými darmi podporili toto dielo.