Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
birmovka 10. 10. - 10:00 hod.
Birmovanci - záverečná príprava 9. 10. - 16:00 hod.
Sobášne náuky nekonajú sa
Dospelí - príprava ku sviatostiam 12. 10. - 18:45 hod.

info P. Chryzostom


Rok zasväteného života

 

Tematické kázne na rok zasväteného života

 


Dominikánska rehoľa a rodina

            27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (4. októbra 2015)

  11. Štúdium (Albert Veľký, Tomáš Akvinský)

 

            32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8. novembra 2015)

  12. Spoločenstvo (Jana z Azy, Zdislava z Lemberku, Hyacint Cormier)

 

            2. ADVENTNÁ NEDEĽA (6. decembra 2015)

  13. Ohlasovanie (Antonio de Montesinos a Bartolomé de las Casas,

        Ľudovít Bertrán)

 

            2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA (3. januára 2016)

  14. Kresťanské čnosti - Viera, nádej a láska (svätí a sväté

        dominikánskej rodiny)

 


Aktuality

Obyčajný víkend

V dňoch 23. - 25. októbra pozývame mužov vo veku 16-34 rokov zažiť "obyčajný víkend" v kláštore bratov vo Zvolene. Prihlásiť sa treba do 15. októbra; bližšie informácie nájdete na plagáte na výveske alebo na www.dominikani.sk.


Pomoc utečencom

Otec arcibiskup sa na základe podnetu Sv. Otca obracia na jednotlivé farnosti arcidiecézy s výzvou, ako a akému počtu utečencov, v prípade potreby, môžu pomôcť konkrétnou pomocou. Pokiaľ máte záujem v rámci našej farnosti koordinovane pripraviť podmienky pre naplnenie tejto výzvy, obráťte sa na správcu farnosti P. Chryzostoma (kontakt: farský úrad). Zároveň je nutné dodať, že prijímanie utečencov sa bude konať v koordinácii so štátnymi orgánmi.


Zákaz hazardu v meste

Primátor mesta Bratislavy a starostovia mestských častí sa obrátili na občanov nášho mesta s prosbou o podporu návrhu na zákaz prevádzkovania hazardu v našom meste. Keďže legislatívne môže byť tento zákaz uvedený do praxe iba s podporou 30% oprávnených voličov mesta (cca. 130.000 obyvateľov) vznikla iniciatíva petície podporujúca túto myšlienku. Súhlasné stanovisko k nej vyslovil aj otec arcibiskup. Preto vás chceme pozvať k podpore tejto iniciatívy, s ktorou vás budú kontaktovať jej organizátori.


K O N T O O B N O V Y


Konto obnovy

STAV K 25. 7. 2015:

€ 8 1 . 7 8 6 , 2 9 ,-

č. ú.: 2 6 2 1 7 9 3 0 1 4 / 1 1 0 0

Ďakujeme za podporu diela

obnovy nášho chrámu.Obnova súsošia za kostolom - reštaurovanie

Občianske združenie Petra, zastúpené p. Oľgou Paučovou, podpísalo zmluvu o dielo na reštuarovanie sôch svätcov za kostolom. Naša farnosť na pôde ktorej toto súsošie stojí dala súhlas so začatím reštuarátorských prác, a sochy sa medzi časom už odviezli do ateliéru reštaurátora. V najbližších dňoch, podľa počasia sa má začať s reštaurovaním kríža na mieste. Stále platí preto naša výzva so žiadosťou o podporu tohoto diela. Kontakt na OZ Petra, č.ú.: 4020220885 / 7500, VS: 29062015, web: http://petraoz.webnode.sk/; e-mail: petra.zdruzenie@gmail.com. Zároveň vás chceme poprosiť, ak máte staré fotografie tohto súsošia, aby ste nám ich zapožičali. Ďakujeme.


Fotocitáty

 

Chceš si prehĺbiť svoj vzťah s BOHOM?

AKO? cez internet

2 myšlienky denne – jedna na evanjelium, čítanie,

resp. žalm (výnimka možná)

a druhá  podľa liturgického obdobia.

KDE? www.dominikani.sk

sekcia slovo/fotocitáty

KEDY? 24 hodín denne

BONUS: možnosť posielať aj e-mailom.

OZVI sa na e-mailovú adresu: fr. Andrej Peter Visokai, OP

petrusandreas@gmail.com

 

 


Oznamy, netermínované úmysly sv. omší

Ponúkame vám možnosť zasielania farských oznamov na vaše mailové adresy. V rámci oznamov  vám budú zasielané aj rozpisy sv. omší a pozvánok na rôzne akcie, ktoré sa konajú vo vašom okolí, a ktoré sú ponúkané pre našu farnosť. Stačí prejaviť svoj záujem zaslaním žiadosti na mailovú adresu oznamy@kalvaria.sk .

Ďalšia ponuka je na možnosť odslúženia sv. omší bez konkrétneho termínu. Tieto sú slúžené priebežne podľa možností kňazov, či už u nás, alebo v iných komunitách. Úmysly treba odovzdať na papieri osobne P. Andrejovi, ktorý má prijímanie i týchto úmyslov v našej farnosti na starosti. Jemu môžete adresovať aj žiadosti o odslúženie gregoriánskych sv. omší.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.