Úradné hodiny - prázdninový režim

 

Z dôvodu prázdnin a dovoleniek bude farský úrad fungovať v obmedzenom režime úradných hodín. Preto Vás prosím, aby ste prípadné úradné záležitosti riešili s kňazom po sv. omšiach, ktoré sú v našom kostole, alebo po predbežnom telefonickom dohovore na farskom úrade. Tel. č. farského úradu: 02/54775341.

 

 


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - príprava ukončená
Dospelí - príprava ku sviatostiam september 2014
Sobášne náuky september 2014

info P. Chryzostom


Jubileum - dekrét (dni získania odpustkov)


Jubileum - dekrét (chrámy)


Aktuality

Socha Piety - obnova

Úspešne sa podarilo rozbehnúť realizáciu opravy Piety na ul. Na Kalvárii. V spolupráci s občianskym združením Petra zastúpeným p. Oľgou Paučovou sa pripravili podklady pre začatie reštaurátorských prác. Zároveň sa vďaka ústretovosti reštaurátora podarilo skresať náklady na opravy z avizovaných 15.000,- na 7.500,- eur. Doteraz sa vyzberalo 1.250,- eur. Preto prosíme o vašu podporu a šírenie informácií o tomto projekte. Prispievať môžete osobne na farskom úrade, alebo na číslo účtu: 4020220885/7500 (VS: 15092014). Zároveň vás prosíme o poskytnutie fotografií sochy staršieho dáta, ktoré by pomohli pri reštaurovaní. Ďakujeme.


CD (foto) a DVD z 1. sv. prijímania

Rodičom prvoprijímajúcich detí oznamujeme, že DVD a CD s prvého sv. prijímania si môžu vyzdvihnúť na farskom úrade v rámci úradných hodín.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.Konto obnovy

STAV K 29. 06. 2014:

€ 6 5 . 0 4 2 , 0 6 ,-

č. ú.: 2621793014 / 1100

Ďakujeme za podporu diela obnovy nášho chrámu.