Program veľkonočných sviatkov 2014

 

VEĽKÁ NOC 2014

 

 ZELENÝ

 ŠTVRTOK

 17. 4. 2014

 

 9:30          MISSA CHRISTMATIS

                       (Omša svätenia olejov - katedrála sv. Martina)

 18:00  SV. OMŠA NA PAMIATKU

          PÁNOVEJ POSLEDNEJ VEČERE

 (Pred slávením sv. omše sa koná zbierka na chudobných, ktorej výťažok sa bude prinášať v rámci obetných darov.)

 cca. 19:30  Rozlúčková reč Pána Ježiša Krista

 do 21:00     Bdenie v Getsemanskej záhrade

 VEĽKÝ

 PIATOK

 18. 4. 2014

 

 7:00           Ranné chvály spojené so spevom
                   lamentácií proroka Jeremiáša

 10:00         Krížová cesta
                   na Kalvárskom vrchu

 15:00   OBRADY VEĽKÉHO PIATKU

 do 19:00     Poklona pri Božom hrobe

 BIELA 

 SOBOTA

 19. 4. 2014

 

 7:00            Ranné chvály spojené so spevom
                    lamentácií proroka Jeremiáša

 8:00 -19:30 Poklona pri Božom hrobe

 V čase od 12:00 - 13:00 bude kostole uzavretý kvôli príprave  veľkonočnej vigílie

 20:00   VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

           PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 VEĽKONOČNÁ

 NEDEĽA

 20. 4. 2014

 7:30, 9:00, 11:00, 17:00 - SV. OMŠE

 VEĽKONOČNÝ

 PONDELOK

 21. 4. 2014

 7:30, 9:00, 17:00 - SV. OMŠE

 SV. OMŠA O 11:00 NIE JE.

 


Spovedanie pred veľkonočnými sviatkami

Kvetná nedeľa - 13. 4.

                 - počas dopoludňajších sv. omší

                 -  16:00 - spoločná sv. spoveď - spovedať bude viacero kňazov,

                 preto odporúčame využiť túto možnosť.

                 Spovedať sa bude dokiaľ to bude potrebné.

Pondelok - streda Veľkého týždňa

                  - po rannej sv. omši o 7:00 požiadajte kňaza o spoveď

                  - pred večernou sv. omšou i počas nej,

                    dokiaľ to bude potrebné.

Počas Veľkonočného trojdnia

                   - nespovedáme, okrem nevyhnutných okolností,

                     keďže všetci kňazi sa účastnia obradov.

 


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - sv. omša 13. 04. - 11:00
Dospelí - príprava ku sviatostiam 14. 04. - 18:00
Sobášne náuky apríl - nie sú

info P. Chryzostom


Krížové cesty

Pobožnosť krížovej cesty sa bude konať v každý piatok pôstu o 17:15 hod. a každú pôstnu nedeľu o 16:15 hod. Kto sa zúčastní verejnej pobožnosti krížovej cesty môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tí, ktorí sa nemôžu z vážnej príčiny zúčastniť verejnej pobožnosti krížovej cesty, môžu získať úplné odpustky, ak o týchto tajomstvách budú rozjímať v osobnej modlitbe. Krížová cesta v nedeľu bude vždy obetovaná s konkrétnym úmyslom. Na budúcu nedeľu 13. 4. sa budeme modliť za vnútorné uzdravenie. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže taktiež získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.


Jubileum - dekrét (dni získania odpustkov)


Jubileum - dekrét (chrámy)


Aktuality

Pôstna krabička pre Afriku

Po minuloročnej premiére dávame znovu do vašej pozornosti aktivitu Katolíckej charity zameranú na pôstne obdobie. Pôstna krabička pre Afriku – ako znie názov tejto aktivity - je verejná zbierka Slovenskej katolíckej charity, ktorou sa snaží upozorniť na problémy v subsaharskej Afrike, aktuálne najmä v Ugande, a prispieť k ich riešeniu. Materiáli k tejto aktivite sú k dispozícii v strede kostola pri časopisoch, a mohli ste sa o nich dozvedieť aj v marcovom čísle farského informačníka. Materiáli sú bezplatné, ale v obmedzenom množstve, určené najmä rodinám a spoločenstvám.


Pôst so Svätým Otcom Františkom

Na pôstne obdobie, do ktorého vstupujeme tento týždeň Popolcovou stredou, pripravila Konferencia biskupov Slovenska projekt s názvom: "Pôst so Svätým Otcom Františkom". Od najbližšieho utorka až do Veľkonočného pondelka budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať niekoľko myšlienok z homílie, posolstva alebo príhovoru pápeža Františka. Cieľom tejto aktivity je viac duchovne prežívať pôstne obdobie a lepšie sa pripraviť na veľkonočnú oslavu vzkriesenia Ježiša Krista. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke www.post.kbs.sk. Tých, ktorí nemajú prístup k internetu, pozývame podporiť tento projekt modlitbou, obetou a pôstom.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.Konto obnovy

STAV K 29. 03. 2014:

€ 6 8 . 6 8 7 , 5 1 ,-

č. ú.: 2621793014 / 1100

Ďakujeme za podporu diela obnovy nášho chrámu.