Súsošie za kostolom

Občianske združenie PETRA v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Panny Márie Snežnej Na Kalvárii, pripravuje druhú etapu realizácie obnovy súsošia za kostolom. Plánujeme spevnenie, úpravu a dotvorenie priľahlého okolia súsošia, parkovú úpravu, dosadbu zelene, zjednotenie celého priestoru. V závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov môžu byť upravené parkovacie miesta.

Ak ste ochotní pomôcť,

Oznamy na 5. nedeľu v cezročnom období

Z liturgického kalendára

 

Pondelok: 6. februára Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Utorok: 7. februára Spomienka na zosnulých otcov a matky členov dominikánskej rehole
Piatok: 10. februára sv. Školastiky, panny – spomienka
Sobota: 11. februára Panny Márie Lurdskej – ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 12. februára 6. nedeľa v období cez rok

Stránky

Odoberať Farnosť Panny Márie Snežnej RSS