Pozvanie na stretnutie birmovancov a rodičov prvoprijímajúcich detí

Pozývame všetkých birmovancov, ktorí v tomto školskom roku začínajú prípravu na sv. birmovania na stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 30. 9. o 16:00 hod. vo farskom kostole.

Zároveň pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 30. 9. o 16:30 hod. vo farskom kostole.

Predmetom oboch stretnutí bude oboznámenie so začiatkom a plánom príprav k prijatiu sviatostí a dohodnutie sa na termínových záležitostiach spojených s touto prípravou.

                                                         P. Chryzostom Kryštof, OP - správca farnosti


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - sv. omša 28. 9. - 11:00 hod.
Dospelí - príprava ku sviatostiam 29. 9. - 19:00 hod.
Sobášne náuky 30. 9. - 17:30 hod.
Birmovanci - sv. omša 2. 10. - 18:00 hod.

info P. Chryzostom


Jubileum - dekrét (dni získania odpustkov)


Jubileum - dekrét (chrámy)


Aktuality

Fatimská sobota - 4. 10.

V sobotu 4. 10. o 15:00 hod. začne v Lurdskej jaskynke Fatimská pobožnosť. Po nej bude o 16:00 hod. mariánska sv. omša v kostole. Všetkých mariánskych ctiteľov srdečne pozývame.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.Konto obnovy

STAV K 29. 08. 2014:

€ 6 8 . 0 0 2 , 0 6 ,-

č. ú.: 2621793014 / 1100

Ďakujeme za podporu diela obnovy nášho chrámu.