Súsošie za kostolom

Občianske združenie PETRA v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Panny Márie Snežnej Na Kalvárii, pripravuje druhú etapu realizácie obnovy súsošia za kostolom. Plánujeme spevnenie, úpravu a dotvorenie priľahlého okolia súsošia, parkovú úpravu, dosadbu zelene, zjednotenie celého priestoru. V závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov môžu byť upravené parkovacie miesta.

Ak ste ochotní pomôcť,

Oznamy na 24. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

 

Pondelok

12. septembra

Najsv. mena Panny Márie – ľubovoľná spomienka

Utorok

13. septembra

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Streda

14. septembra

Povýšenie sv. Kríža – sviatok

Štvrtok

15. septembra

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA – SLÁVNOSŤ

Piatok

16. septembra

Sv. Kornélia, pápeža, a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka

Nedeľa

18. septembra

25. nedeľa v cezročnom období

Stránky

Odoberať Farnosť Panny Márie Snežnej RSS