SV. DOMINIKA - SLÁVNOSŤ - 24. mája

 

Konvent sv. Dominika v Bratislave

si dovoľuje pozvať všetkých členov dominikánskej rodiny

 a ctiteľov sv. otca Dominika na

Slávnosť

Prenesenia pozostatkov

sv. otca Dominika

 

ktorú budeme sláviť

v utorok 24. 5. o 18:00 hod.

v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii v Bratislave.

Podľa tradície rehoľa slávi sviatok sv. Dominika

tiež v tento deň, ktorý je oslavou

jeho svätorečenia.

 

 


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - príprava ukončená
Príprava dospelých k sviatostiam ukončená
Sobášne náuky 24. 5. - 17:30 hod.

info P. Chryzostom


Mariánske katechézy


Púť po stopách sv. Dominika

        V rámci Jubilea 800. rokov od založenia Rehole dominikánov púť po stopách sv. Dominika. Budeme putovať od jeho rodiska v Caleruege v severnom Španielsku, cez miesta kde vyrastal, študoval, začal svoj zasvätený život a predovšetkým, kde započal dielo, ktoré viedlo k založeniu Rehole dominikánov. Púť pôjde severným Španielskom, južným Francúzskom, severným Talianskom a bude zakončená pri jeho hrobe v Bologni. Pre záujemcov sú nasledujúce informácie:

  • Termín: 6. – 14. 6. 2016
  • Doprava: letecky z Viedne do Madridu a z Florencie do Viedne; lux bus z Madridu do Florencie
  • Ubytovanie: podľa podrobného programu (viď výveska)
  • Stravovanie: 8 x raňajky; 7 x večera
  • Počet účastníkov: max. 45 osôb

        Cena: 680,- €. V cene je zahrnuté: letenka, letiskové poplatky, ubytovanie a stravovanie, transfery z Bratislavy do a z letiska Viedeň (odchádza sa od Hlavnej železničnej stanice), lux bus, sprievodca. V cene nie je zahrnuté: komplexné poistenie, vstupy a mestská taxa. Odporúčané vreckové na pokrytie nákladov mimo ceny zájazdu je 100,- eur. Prihlasuje sa u P. Chryzostoma so zálohou 100,- eur do Veľkej noci (27. 3. 2015).


Aktuality

K O N T O O B N O V Y


Konto obnovy

STAV K 27. 2. 2016:

€ 8 8 . 9 0 0 , 5 7 ,-

č. ú.: 2 6 2 1 7 9 3 0 1 4 / 1 1 0 0

Ďakujeme za podporu diela

obnovy nášho chrámu.Fotocitáty

 

Chceš si prehĺbiť svoj vzťah s BOHOM?

AKO? cez internet

2 myšlienky denne – jedna na evanjelium, čítanie,

resp. žalm (výnimka možná)

a druhá  podľa liturgického obdobia.

KDE? www.dominikani.sk

sekcia slovo/fotocitáty

KEDY? 24 hodín denne

BONUS: možnosť posielať aj e-mailom.

OZVI sa na e-mailovú adresu: fr. Andrej Peter Visokai, OP

petrusandreas@gmail.com

 

 


Oznamy, netermínované úmysly sv. omší

Ponúkame vám možnosť zasielania farských oznamov na vaše mailové adresy. V rámci oznamov  vám budú zasielané aj rozpisy sv. omší a pozvánok na rôzne akcie, ktoré sa konajú vo vašom okolí, a ktoré sú ponúkané pre našu farnosť. Stačí prejaviť svoj záujem zaslaním žiadosti na mailovú adresu oznamy@kalvaria.sk .

Ďalšia ponuka je na možnosť odslúženia sv. omší bez konkrétneho termínu. Tieto sú slúžené priebežne podľa možností kňazov, či už u nás, alebo v iných komunitách. Úmysly treba odovzdať na papieri osobne P. Andrejovi, ktorý má prijímanie i týchto úmyslov v našej farnosti na starosti. Jemu môžete adresovať aj žiadosti o odslúženie gregoriánskych sv. omší.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.