Mariánske katechézy


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - záverečná príprava 10., 12., 17., 19. 5. - 16:30 hod.
Prvoprijímajúce deti - 1. sv. spoveď sobota 21. 5. - 9:00 hod.
Prvoprijímajúce deti - 1. sv. prijímanie nedeľa 22. 5. - 11:00 hod.
Sobášne náuky 25. 4. - 19:00 hod.

info P. Chryzostom


Púť po stopách sv. Dominika

        V rámci Jubilea 800. rokov od založenia Rehole dominikánov púť po stopách sv. Dominika. Budeme putovať od jeho rodiska v Caleruege v severnom Španielsku, cez miesta kde vyrastal, študoval, začal svoj zasvätený život a predovšetkým, kde započal dielo, ktoré viedlo k založeniu Rehole dominikánov. Púť pôjde severným Španielskom, južným Francúzskom, severným Talianskom a bude zakončená pri jeho hrobe v Bologni. Pre záujemcov sú nasledujúce informácie:

  • Termín: 6. – 14. 6. 2016
  • Doprava: letecky z Viedne do Madridu a z Florencie do Viedne; lux bus z Madridu do Florencie
  • Ubytovanie: podľa podrobného programu (viď výveska)
  • Stravovanie: 8 x raňajky; 7 x večera
  • Počet účastníkov: max. 45 osôb

        Cena: 680,- €. V cene je zahrnuté: letenka, letiskové poplatky, ubytovanie a stravovanie, transfery z Bratislavy do a z letiska Viedeň (odchádza sa od Hlavnej železničnej stanice), lux bus, sprievodca. V cene nie je zahrnuté: komplexné poistenie, vstupy a mestská taxa. Odporúčané vreckové na pokrytie nákladov mimo ceny zájazdu je 100,- eur. Prihlasuje sa u P. Chryzostoma so zálohou 100,- eur do Veľkej noci (27. 3. 2015).


Aktuality

K O N T O O B N O V Y


Konto obnovy

STAV K 27. 2. 2016:

€ 8 8 . 9 0 0 , 5 7 ,-

č. ú.: 2 6 2 1 7 9 3 0 1 4 / 1 1 0 0

Ďakujeme za podporu diela

obnovy nášho chrámu.Pomoc utečencom

Otec arcibiskup sa na základe podnetu Sv. Otca obracia na jednotlivé farnosti arcidiecézy s výzvou, ako a akému počtu utečencov, v prípade potreby, môžu pomôcť konkrétnou pomocou. Pokiaľ máte záujem v rámci našej farnosti koordinovane pripraviť podmienky pre naplnenie tejto výzvy, obráťte sa na správcu farnosti P. Chryzostoma (kontakt: farský úrad). Zároveň je nutné dodať, že prijímanie utečencov sa bude konať v koordinácii so štátnymi orgánmi.


Zákaz hazardu v meste

Primátor mesta Bratislavy a starostovia mestských častí sa obrátili na občanov nášho mesta s prosbou o podporu návrhu na zákaz prevádzkovania hazardu v našom meste. Keďže legislatívne môže byť tento zákaz uvedený do praxe iba s podporou 30% oprávnených voličov mesta (cca. 130.000 obyvateľov) vznikla iniciatíva petície podporujúca túto myšlienku. Súhlasné stanovisko k nej vyslovil aj otec arcibiskup. Preto vás chceme pozvať k podpore tejto iniciatívy, s ktorou vás budú kontaktovať jej organizátori.


Fotocitáty

 

Chceš si prehĺbiť svoj vzťah s BOHOM?

AKO? cez internet

2 myšlienky denne – jedna na evanjelium, čítanie,

resp. žalm (výnimka možná)

a druhá  podľa liturgického obdobia.

KDE? www.dominikani.sk

sekcia slovo/fotocitáty

KEDY? 24 hodín denne

BONUS: možnosť posielať aj e-mailom.

OZVI sa na e-mailovú adresu: fr. Andrej Peter Visokai, OP

petrusandreas@gmail.com

 

 


Oznamy, netermínované úmysly sv. omší

Ponúkame vám možnosť zasielania farských oznamov na vaše mailové adresy. V rámci oznamov  vám budú zasielané aj rozpisy sv. omší a pozvánok na rôzne akcie, ktoré sa konajú vo vašom okolí, a ktoré sú ponúkané pre našu farnosť. Stačí prejaviť svoj záujem zaslaním žiadosti na mailovú adresu oznamy@kalvaria.sk .

Ďalšia ponuka je na možnosť odslúženia sv. omší bez konkrétneho termínu. Tieto sú slúžené priebežne podľa možností kňazov, či už u nás, alebo v iných komunitách. Úmysly treba odovzdať na papieri osobne P. Andrejovi, ktorý má prijímanie i týchto úmyslov v našej farnosti na starosti. Jemu môžete adresovať aj žiadosti o odslúženie gregoriánskych sv. omší.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.