Rorátne sv. omše

Počas celého adventného obdobia

27. 11. - 24. 12. 2016

budú všetky ranné sv. omše okrem nedieľ o 6:30 hod.

Začnú vždy v miestnosti pre matky s deťmi modlitbou ranných chvál,

po ktorej bude nasledovať procesia a spev Rorate coeli.

Po skončení procesie nasleduje sv. omša.

Súsošie za kostolom

Občianske združenie PETRA v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Panny Márie Snežnej Na Kalvárii, pripravuje druhú etapu realizácie obnovy súsošia za kostolom. Plánujeme spevnenie, úpravu a dotvorenie priľahlého okolia súsošia, parkovú úpravu, dosadbu zelene, zjednotenie celého priestoru. V závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov môžu byť upravené parkovacie miesta.

Ak ste ochotní pomôcť,

Stránky

Odoberať Farnosť Panny Márie Snežnej RSS