Úradné hodiny - obmedzený režim

Z dôvodu prázdnin a dovoleniek bude farský úrad

v dňoch 4. 7. – 4. 9. 2017

fungovať v obmedzenom režime úradných hodín.

Preto Vás prosím, aby ste prípadné úradné záležitosti

riešili s kňazom po sv. omšiach, ktoré sú v našom kostole,

alebo po predbežnom telefonickom dohovore na farskom úrade.

Tel. č. farského úradu: 02/54775341.

P. Chryzostom, správca farnosti

Súsošie za kostolom

Občianske združenie PETRA v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Panny Márie Snežnej Na Kalvárii, pripravuje druhú etapu realizácie obnovy súsošia za kostolom. Plánujeme spevnenie, úpravu a dotvorenie priľahlého okolia súsošia, parkovú úpravu, dosadbu zelene, zjednotenie celého priestoru. V závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov môžu byť upravené parkovacie miesta.

Ak ste ochotní pomôcť,

Stránky

Odoberať Farnosť Panny Márie Snežnej RSS