Úradné hodiny - obmedzený režim

    Z dôvodu prázdnin a čerpania dovoleniek bude farský úrad fungovať v obmedzenom režime úradných hodín. Preto Vás prosím, aby ste prípadné úradné záležitosti riešili s kňazom po sv. omšiach, ktoré sú v našom kostole, alebo po predbežnom telefonickom dohovore na farskom úrade.


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - príprava ukončená
Príprava dospelých k sviatostiam ukončená
Sobášne náuky nekoná sa

info P. Chryzostom


JUBILEUM REHOLE - 800. ROKOV


Aktuality

Súsošie za kostolom

Občianske združenie PETRA v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Panny Márie Snežnej Na Kalvárii, pripravuje druhú etapu realizácie obnovy súsošia za kostolom. Plánujeme spevnenie, úpravu a dotvorenie priľahlého okolia súsošia, parkovú úpravu, dosadbu zelene, zjednotenie celého priestoru. V závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov môžu byť upravené parkovacie miesta.

Ak ste ochotní pomôcť,

môžete prispieť v hotovosti na farskom úrade,

alebo na číslo účtu: 4020220885 / 7500, VS: 15092016

v tvare IBAN: SK 18 7500 0000 0040 2022 0885

 

PETRA, občianske združenie

Kontaktná osoba: Oľga Paučová

Kontakt: 0903580929, petra.zdruzenie@gmail.com

http://petraoz.webnode.sk/


K O N T O O B N O V Y


Konto obnovy

STAV K 25. 6. 2016:

€ 9 1 . 5 9 5 , 2 0 ,-

č. ú.: 2 6 2 1 7 9 3 0 1 4 / 1 1 0 0

Ďakujeme za podporu diela

obnovy nášho chrámu.Fotocitáty

 

Chceš si prehĺbiť svoj vzťah s BOHOM?

AKO? cez internet

2 myšlienky denne – jedna na evanjelium, čítanie,

resp. žalm (výnimka možná)

a druhá  podľa liturgického obdobia.

KDE? www.dominikani.sk

sekcia slovo/fotocitáty

KEDY? 24 hodín denne

BONUS: možnosť posielať aj e-mailom.

OZVI sa na e-mailovú adresu: fr. Andrej Peter Visokai, OP

petrusandreas@gmail.com

 

 


Oznamy, netermínované úmysly sv. omší

Ponúkame vám možnosť zasielania farských oznamov na vaše mailové adresy. V rámci oznamov  vám budú zasielané aj rozpisy sv. omší a pozvánok na rôzne akcie, ktoré sa konajú vo vašom okolí, a ktoré sú ponúkané pre našu farnosť. Stačí prejaviť svoj záujem zaslaním žiadosti na mailovú adresu oznamy@kalvaria.sk .

Ďalšia ponuka je na možnosť odslúženia sv. omší bez konkrétneho termínu. Tieto sú slúžené priebežne podľa možností kňazov, či už u nás, alebo v iných komunitách. Úmysly treba odovzdať na papieri osobne P. Andrejovi, ktorý má prijímanie i týchto úmyslov v našej farnosti na starosti. Jemu môžete adresovať aj žiadosti o odslúženie gregoriánskych sv. omší.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.