Slávnosť Všetkých svätých - sv. omše

 

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH - 1. 11.

SV. OMŠE

 

Sobota - 1. 11. 

7:30, 9:00, 11:00 a 17:00       Sv. omša zo slávnosti

Po sv. omši o 17:00 hod. bude v kostole dušičková pobožnosť

 

 


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - sv. omša 30. 11. - 11:00 hod.
Dospelí - príprava ku sviatostiam 3. 11. - 19:00 hod.
Sobášne náuky ---
Birmovanci - sv. omša 6. 11. - 18:00 hod.

info P. Chryzostom


Jubileum - dekrét (dni získania odpustkov)


Jubileum - dekrét (chrámy)


Aktuality

Krížová cesta za zosnulých - 2. 11.

Na budúcu nedeľu 2. novembra si Vás dovoľujeme pozvať v rámci týždňa modlitieb za zosnulých na Krížovú cestu na Kalvárskom vrchu. V modlitbe bude prosiť za našich zosnulých bratov a sestry. Pobožnosť začne o 15:30 hod. pri vstupe na Kalvársky vrch za sokolovňou.


Sviečka za nenarodené deti

Počas najbližších dní si všetci budeme spomínať na našich drahých zosnulých. Nezabudnite si ale, prosím, spomenúť aj na zomreté nenarodené deti, na ktoré si nikto z blízkych nespomína. Zapáľte, prosím, za ne aj vy Sviečku za nenarodené deti a zahrňte ich do svojich modlitieb. Sviečku s logom tejto akcie si môžete zobrať pri východe z kostola. Dobrovoľný príspevok je 3,- eurá za väčšiu sviecu a 1,- euro za sviecu menšiu.


Spomienka na verných zosnulých - 2. 11.

V nedeľu 2. novembra v deň spomienky na všetkých verných zosnulých veriaci, ktorí v tento deň navštívia kostol, alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Na získanie odpustkov je potrebné splniť tri podmienky: sviatosť zmierenia, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca: Otčenáš, Zdravas a Sláva. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín môže raz denne už od poludnia 1. novembra až do polnoci 8. novembra môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, za obvyklých podmienok.


Slávnosť Všetkých svätých

V sobotu 1. novembra je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše budú v našom kostole v piatok – vigílna sv. omša o 18:00 hod. a v sobotu o 7:30, 9:00, 11:00 a 17:00 hod. Po večernej sv. omši o 17:00 hod. sa bude konať v kostole Dušičková pobožnosť.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.Konto obnovy

STAV K 29. 08. 2014:

€ 6 8 . 0 0 2 , 0 6 ,-

č. ú.: 2621793014 / 1100

Ďakujeme za podporu diela obnovy nášho chrámu.