Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - sv. omša 26. 4. - 11:00 hod.
Dospelí - príprava ku sviatostiam september 2015
Sobášne náuky 21. 4. - 19:00 hod.
Birmovanci - skupina P. Chryzostoma 17. 4. - 16:00 hod.
Birmovanci - sv. omša 9. 4. - 18:00 hod.

info P. Chryzostom


Rok zasväteného života

 

Tematické kázne na rok zasväteného života

 

 


Rehoľné sľuby (evanjeliové rady)

      

            10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (7. júna 2015)

  7. Poslušnosť (Katarína Sienská a Vincent Ferrerský, Anton Neyrot)

 

 

Dominikánska rehoľa a rodina

 

            15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (12. júla 2015)

  8. Dejiny a ich odkaz - Kto sú dominikáni? (otec Dominik)

 

            19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (9. augusta 2015)

  9. „Contemplari et contemplata aliis tradere" (Rajmund z Peñafortu,

      Peter Juraj Frassati)

 

            23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (6. septembra 2015)

  10. Modlitba (Majster Eckhart, Henrich Suzo)

 

            27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (4. októbra 2015)

  11. Štúdium (Albert Veľký, Tomáš Akvinský)

 

            32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8. novembra 2015)

  12. Spoločenstvo (Jana z Azy, Zdislava z Lemberku, Hyacint Cormier)

 

            2. ADVENTNÁ NEDEĽA (6. decembra 2015)

  13. Ohlasovanie (Antonio de Montesinos a Bartolomé de las Casas,

        Ľudovít Bertrán)

 

            2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA (3. januára 2016)

  14. Kresťanské čnosti - Viera, nádej a láska (svätí a sväté

        dominikánskej rodiny)

 


Aktuality

Fotocitáty

 

Chceš si prehĺbiť svoj vzťah s BOHOM?

AKO? cez internet

2 myšlienky denne – jedna na evanjelium, čítanie,

resp. žalm (výnimka možná)

a druhá  podľa liturgického obdobia.

KDE? www.dominikani.sk

sekcia slovo/fotocitáty

KEDY? 24 hodín denne

BONUS: možnosť posielať aj e-mailom.

OZVI sa na e-mailovú adresu: fr. Andrej Peter Visokai, OP

petrusandreas@gmail.com

 

 


Oznamy, netermínované úmysly sv. omší

Ponúkame vám možnosť zasielania farských oznamov na vaše mailové adresy. V rámci oznamov  vám budú zasielané aj rozpisy sv. omší a pozvánok na rôzne akcie, ktoré sa konajú vo vašom okolí, a ktoré sú ponúkané pre našu farnosť. Stačí prejaviť svoj záujem zaslaním žiadosti na mailovú adresu oznamy@kalvaria.sk .

Ďalšia ponuka je na možnosť odslúženia sv. omší bez konkrétneho termínu. Tieto sú slúžené priebežne podľa možností kňazov, či už u nás, alebo v iných komunitách. Úmysly treba odovzdať na papieri osobne P. Andrejovi, ktorý má prijímanie i týchto úmyslov v našej farnosti na starosti. Jemu môžete adresovať aj žiadosti o odslúženie gregoriánskych sv. omší.


Obnova súsošia za kostolom

Po úspešnom zavŕšení obnovy sochy Piety sa viacero našich farníkov pýtalo na možnosť realizácie obnovy súsošia za kostolom, ktoré tvoria kríž a sochy dvoch svätcov, ktorých identita nie je zatiaľ ujasnená. Občianske združenie Petra, zastúpené p. Oľgou Paučovou, ktoré úspešne zastrešilo obnovu Piety, je naklonené tejto myšlienke, a už podniklo niekoľko krokov k jej príprave. Naša farnosť na pôde ktorej toto súsošie stojí preto víta túto iniciatívu, a podľa svojich možností ju aj podporí. Kontakt na OZ Petra, č.ú.: 4020220885 / 7500, VS: 29062015, e-mail: petra.zdruzenie@gmail.com. Zároveň vás chceme poprosiť, ak máte staré fotografie tohto súsošia, aby ste nám ich zapožičali. Ďakujeme.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.