ÚMYSLY SV. OMŠÍ JANUÁR AŽ MAREC

Drahí veriaci, úmysly sv. omší na mesiace január až marec 2022 sa budú zapisovať od  12. decembra.
Viac informácií u brata Andreja.

Pridané dňa: 19.05.2021 18:16 Aktualizované dňa: 20.10.2021 08:39

OZNAMY NA 29. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK


LITURGICKÝ KALENDÁR


Pondelok 18. októbra sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok

Piatok 22. októbra sv. Jána Pavla II., pápeža - spomienka

Nedeľa 24. októbra 30. nedeľa v cezročnom období


1. Záujemcovia o CD s fotografiami, ako aj DVD z 1. sv. prijímania sa môžu prihlásiť v sakristii.

2. Vo farnosti prebieha prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie. Je potrebná osobná účasť rodičov

s dieťaťom na farskom úrade v úradných hodinách, prípadne po telefonickom dohovore.

3. Pozývame mužov, ktorí rozlišujú svoje povolanie, stráviť víkend Všetkých svätých 29. októbra – 1.

novembra v kláštore bratov vo Zvolene. Viac informácií nájdete na našej stránke dominikani.sk .

4. Na budúcu nedeľu (24.10.) je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude

celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú

najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.


fr. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor

Pridané dňa: 20.10.2021 00:28 Aktualizované dňa: 20.10.2021 08:39

Pridané dňa: 25.09.2021 19:07 Aktualizované dňa: 20.10.2021 08:39

Pridané dňa: 13.05.2021 09:19 Aktualizované dňa: 20.10.2021 08:39

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 20.10.2021 08:39

PROSBA O 2% Z DANÍ

Drahí veriaci, aj my sa uchádzame o vaše 2 percentá z dane.

Na leto 2021 je naplánovaná realizácia pastoračného centra bl. Pier Giorga Frassatiho.

Farnosť prevzala na tento účel OZ (budúci názov PRO BONO CALVARIAE)

Názov OZ: Slovenská organizácia Pomoc
Sídlo: Kresánkova 7B, 841 05 Bratislava
IČO: 52900282
Bank. účet: IBAN: SK94 5600 0000 0070 6586 3001

Za účelom darovania 2 percent dane môžete využiť naše predvyplnené vyhlásenie - kliknite sem!

Pridané dňa: 20.03.2021 15:02 Aktualizované dňa: 20.10.2021 08:39

Rozpis sv. omší

29. týždeň v období cez rok
čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
Pondelok 07:00 /+/ Peter Česlav
18:00 /+/ Ľubomír, Peter Česlav Dominik
Utorok 07:00 poďakovanie za 47 rokov manželstva Dominik
18:00 /+/ Agnesa, Alžbeta Dominik Andrej
Streda 07:00 /+/ Ján, st., rod., prast., rod., z oboch strán Mannes
18:00 /+/ Mária, Andrej, rodičia Mannes Patrik
Štvrtok 07:00 za dar vieraa pre deti Oskar
18:00 /+/ Anton, Elena, Jozef a rodičia Oskar Česlav
Piatok 07:00 /+/ Mária Andrej
18:00 BP, zdr., Jozef, Mária, Marián Andrej Oskar
Sobota 8.00 /+/ Ľubomír, Augustín Patrik
18.00 BP, zdr. Darina Dominik Patrik
Nedeľa 07:30 BP, zdr., Michal, Magdaléna s rodinami Patrik
09:00 BP, zdr. Margita Česlav Andrej
11:00 za farníkov Česlav Patrik
17:00 /+/ Anna, Pavol Andrej Oskar