OZNAMY NA NEDEĽU V NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE


LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 5. júna Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka

Štvrtok 8. júna NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI – SLÁVNOSŤ

Nedeľa 11. júna 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


1. V pondelok bude v našej farnosti celodenná adorácia. Môžete sa zapísať do rozpisu v kostole.

2. Vo farnosti začíname prihlasovanie na sviatosť birmovania, ktorá sa v našej farnosti bude udeľovať na

budúci rok. Prihlasovanie je osobné – vo farskej kancelárii počas úradných hodín, prípadne po dohovore

s administrátorom farnosti.

3. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo štvrtok 8.6. je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú v našej

farnosti v stredu večer o 18:00 hod. vigílna sv. omša a vo štvrtok o 7:00, 18:00. Po večernej sv. omši o 18:00

hod. bude eucharistická procesia. Pozývame zvlášť deti a rodičov s deťmi do tejto slávnostnej procesie. Pri tejto

slávnosti môžu veriaci pri speve alebo recitovaní hymnu Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu získať za

obvyklých podmienok úplné odpustky.

4. Na budúcu nedeľu 11. júna 2023 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na

Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána

z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať

svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti. Z toho dôvodu nebude na budúcu

nedeľu v našom kostole sv. omša o 11:00 hod.

5. V stredu 7. júna 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom

Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov:

Uháňam za tým, čo je predo mnou (Flp 3,13); Formovať sa v spoločnom kráčaní (Ef 4,1-5,2).

6. Vo štvrtok 8. júna 2023 o 18.00 bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri

príležitosti slávnosti NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI bratislavský arcibiskup Mons.

Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

7. V nedeľu 18. júna bude zápis svätých omší na mesiace júl – september 2023.

8. Fotografie a video zo slávnosti prvého svätého prijímania si môžete objednať v sakristii.

9. Spoločenstvo Ladislava Hanusa srdečne pozýva na 12. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni, ktorý

sa uskutoční 15. - 19. júna v centre Bratislavy. Tento rok prijali pozvanie: americký teológ Scotta Hahn s

manželkou Kimberly, dominikán Thomas White OP a mnohí ďalší vzácni hostia. Viac na bhd.sk .


fr. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor

Pridané dňa: 05.06.2023 11:12 Aktualizované dňa: 05.06.2023 11:12


Pridané dňa: 23.05.2023 08:53 Aktualizované dňa: 05.06.2023 11:12

Pridané dňa: 15.03.2023 20:31 Aktualizované dňa: 05.06.2023 11:12

Darujte nám 2 percentá dane.

Pre stiahnutie alebo vyplnenie formuláru, kliknite semPridané dňa: 19.02.2023 21:16 Aktualizované dňa: 05.06.2023 11:12

Pridané dňa: 14.10.2022 11:03 Aktualizované dňa: 05.06.2023 11:12

Pridané dňa: 03.09.2022 09:21 Aktualizované dňa: 05.06.2023 11:12

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 05.06.2023 11:12

Rozpis sv. omší

Pridané dňa: 21.11.2022 12:21 Aktualizované dňa: 05.06.2023 11:13