OZNAMY NA 28. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK


LITURGICKÝ KALENDÁR


Piatok 15. októbra sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

Nedeľa 17. októbra 29. nedeľa v cezročnom období


1. Záujemcovia o CD s fotografiami, ako aj DVD z 1. sv. prijímania sa môžu prihlásiť v sakristii.

2. Vo farnosti začína prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie. Je potrebná osobná účasť rodičov

s dieťaťom na farskom úrade v úradných hodinách, prípadne po telefonickom dohovore.

3. Pozývame mužov, ktorí rozlišujú svoje povolanie, stráviť víkend Všetkých svätých 29. októbra – 1.

novembra v kláštore bratov vo Zvolene. Viac informácií nájdete na našej stránke dominikani.sk .

4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.


fr. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor

Pridané dňa: 11.10.2021 23:08 Aktualizované dňa: 15.10.2021 15:04

Pridané dňa: 25.09.2021 19:07 Aktualizované dňa: 15.10.2021 15:04

ÚMYSLY SV. OMŠÍ JÚL AŽ SEPTEMBER

Drahí veriaci, úmysly sv. omší na mesiace júl až september 2021 sa budú zapisovať 13. júna.
Viac informácií u brata Andreja.

Pridané dňa: 19.05.2021 18:16 Aktualizované dňa: 15.10.2021 15:04

Pridané dňa: 13.05.2021 09:19 Aktualizované dňa: 15.10.2021 15:04

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 15.10.2021 15:04

PROSBA O 2% Z DANÍ

Drahí veriaci, aj my sa uchádzame o vaše 2 percentá z dane.

Na leto 2021 je naplánovaná realizácia pastoračného centra bl. Pier Giorga Frassatiho.

Farnosť prevzala na tento účel OZ (budúci názov PRO BONO CALVARIAE)

Názov OZ: Slovenská organizácia Pomoc
Sídlo: Kresánkova 7B, 841 05 Bratislava
IČO: 52900282
Bank. účet: IBAN: SK94 5600 0000 0070 6586 3001

Za účelom darovania 2 percent dane môžete využiť naše predvyplnené vyhlásenie - kliknite sem!

Pridané dňa: 20.03.2021 15:02 Aktualizované dňa: 15.10.2021 15:04

Rozpis sv. omší

28. týždeň v období cez rok
čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
Pondelok 07:00 za darcov krvi Česlav
18:00 /+/ Jozef Česlav Mannes
Utorok 07:00 BP,zdr., rodina Mannes
18:00 /+/ Mária, Ľudovít, Irena, Alfonz Mannes Patrik
Streda 07:00 /+/ Amália Patrik
18:00 BP, zdr. Tomáš s rodinou Patrik Oskar
Štvrtok 07:00 /+/ čl. rodiny Zapletalová Oskar
18:00 BP, zdr. Terézia, Klára Oskar Česlav
Piatok 07:00 /+/ Terézia, Štefan Dominik
18:00 /+/ Pavol, Terézia a deti Dominik Oskar
Sobota 8.00 BP, zdr., krstné deti Oskar
18.00 BP, zdr. Matej s manželkou Oskar Mannes
Nedeľa 07:30 /+/ Jozef, Helena Mannes
09:00 BP, zdr., DDS Ján, Peter s rodinami Patrik Dominik
11:00 za farníkov Česlav Mannes
17:00 /+/ rodičia a čl., rod. Dominik Patrik