OZNAMY NA KRST KRISTA PÁNA


LITURGICKÝ KALENDÁR


Nedeľa 16. januára Druhá nedeľa v cezročnom období


1. V pondelok o 17:00 hod. bude ďalšie stretnutie ružencového bratstva.

2. Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti. Tak znie téma X. svetového stretnutia rodín v

Ríme, ktoré sa bude konať budúci rok od 22. do 26. júna 2022. Spolu s pápežom Františkom

a Rímskou diecézou pozývame všetky rodiny našich farností k príprave na túto udalosť

prostredníctvom 7 katechéz, ktoré je možné študovať doma v rodine alebo v rámci farnosti.

Prvú z katechéz i ďalšie informácie nájdete na stránke: www.svetovestretnutierodin.sk .


fr. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor farnosti

Pridané dňa: 11.01.2022 09:26 Aktualizované dňa: 11.01.2022 09:29

ÚMYSLY SV. OMŠÍ JANUÁR AŽ MAREC

Drahí veriaci, úmysly sv. omší na mesiace január až marec 2022 sa budú zapisovať od  12. decembra.
Viac informácií u brata Andreja.

Pridané dňa: 19.05.2021 18:16 Aktualizované dňa: 11.01.2022 09:27

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 11.01.2022 09:27

Rozpis sv. omší

2. týždeň v období cez rok
čas úmysel sv. omše celebrant
Pondelok 07:00 BP, zdr., Matilda, Matúš s rodinami Česlav
18:00 /+/ Frantíšek, Pavlína Česlav Dominik
Utorok 07:00 /+/ Karol Dominik
18:00 BP, zdr., Matej a manželka Dominik Mannes
Streda 07:00 BP, zdr., manžel a deti s rodinami Mannes
18:00 /+/ Jozef, Terézia, Magdaléna, Henrieta Patrik Andrej
Štvrtok 07:00 /+/ Mária, Imrich, Alžbeta, Ján, Imrich, Mária Patrik
18:00 /+/ Melánia, Ján Oskar Česlav
Piatok 07:00 /+/ Milan Andrej
18:00 BP, zdr., Pavol s rodinou Andrej Oskar
Sobota 08:00 /+/ Mária Patrik
0:00 /+/ Jozef Andrej Patrik
Nedeľa 07:30 /+/ Oľga, Kornel Česlav
09:00 BP, zdr., Alžbeta Dominik Mannes
11:00 za farníkov Oskar Andrej
17:00 /+/ Ján, Veronika, Emília, Florián Mannes Oskar