OZNAMY NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ


LITURGICKÝ KALENDÁR


Utorok 24. januára sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Streda 25. januára Obrátenie sv. Pavla, apoštola – sviatok

Štvrtok 26. januára sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka

Sobota 28. januára sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – sviatok OP

Nedeľa 29. januára 4. nedeľa v cezročnom období

1. Kto má záujem o členstvo v ružencovom bratstve v našej farnosti, môže si zobrať a vyplniť

prihlášku, ktorú vloží do krabice v kostole. Prihlášky nájdete na stolíku pri katolíckych novinách.

Radi privítame nových a mladých záujemcov o modlitbu ruženca. Ak by mal niekto nejaké

otázky, prosím, kontaktujte pátra Andreja mailom, alebo osobne.

2. Privítame ďalších mužov a ženy na upratovanie v kostole. Upratovalo by sa v sobotu dopoludnia,

zapisovanie však bude flexibilné, podľa časových možnosti - budeme na to využívať google

kalendár.

3. S radosťou Vám oznamujeme, že naša dominikánska komunita si zvolila nového predstaveného –

priora. Na obdobie 3 rokov bol zvolený br. Mannes Marušak, OP. Vyprosujeme mu veľa Božieho

požehnania! Zároveň ďakujeme za túto službu predchádzajúcemu priorovi br. Česlavovi, ktorý bol

v našej komunite priorom predchádzajúcich 9 rokov.

4. Dnes je zbierka na Pastoračné centrum bl. Pier Giorgia Frassatiho. Prípravné práce pre osadenie

výťahu na schodisku už začali, ako aj práce na obnove miestnosti za organom. Za Vašu štedrosť

vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!


fr. Oskar J. Vaľko, OP

správca farnosti

Pridané dňa: 23.01.2023 10:21 Aktualizované dňa: 23.01.2023 10:21

Pridané dňa: 04.01.2023 09:50 Aktualizované dňa: 23.01.2023 10:21

Pridané dňa: 14.10.2022 11:03 Aktualizované dňa: 23.01.2023 10:21

Pridané dňa: 03.09.2022 09:21 Aktualizované dňa: 23.01.2023 10:21

Podporte projekt Pastoračného centra bl. Pier Giorgia Frassatiho.

Môžete nám darovať aj 2 percentá z dane. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlasenie Kalvária.pdf

Viac info tu.

Pridané dňa: 12.02.2022 11:18 Aktualizované dňa: 23.01.2023 10:21

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 23.01.2023 10:21

Rozpis sv. omší

Pridané dňa: 21.11.2022 12:21 Aktualizované dňa: 23.01.2023 10:21