NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO


LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 29.mája Panny Márie, Matky Cirkvi – spomienka

Štvrtok 1. júna Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok

Sobota 3. júna Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov - spomienka

Nedeľa 4. júna Najsvätejšej Trojice - slávnosť


1. Vo farnosti začíname prihlasovanie na sviatosť birmovania, ktorá sa v našej farnosti bude udeľovať

na budúci rok. Prihlasovanie je osobné – vo farskej kancelárii počas úradných hodín, prípadne po

dohovore s administrátorom farnosti.

2. V sobotu bude Fatimská sobota. O 15:00 hod. bude ruženec v Lurdskej jaskyni, o 16:00 hod. sv. omša

v kostole.

3. V nedeľu 18. júna bude zápis svätých omší na mesiace júl – september 2023.

4. Fotografie a video zo slávnosti prvého svätého prijímania si môžete objednať v sakristii.

5. Spoločenstvo Ladislava Hanusa srdečne pozýva na 12. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni,

ktorý sa uskutoční 15. - 19. júna v centre Bratislavy. Tento rok prijali pozvanie: americký teológ

Scotta Hahn s manželkou Kimberly, dominikán Thomas White OP a mnohí ďalší vzácni hostia. Viac

na bhd.sk .

6. Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, Vás v tento deň srdečne

pozýva otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a

svätú omšu obetovanú na tento úmysel. Modlitba za synodu začne Eucharistickou adoráciu o 17.00,

po ktorej bude o 18.00 nasledovať slávenie svätej omše. Pamätajme aj vo svojich osobných

modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.

7. Na Pastoračné centrum bl. Pier Giorgia Frassatiho sme v uplynulom týždni dostali mimoriadny

finančný dar 20 000 EUR. Financie boli použité na vyplatenie faktúry za výťah, ktorý už bol

dovezený na Slovensko, a je uskladnený v priestoroch firmy KONE pred montážou. V súčasnosti je

potrebné dokončenie stavebných úprav schodiska.

8. Minulú nedeľu sa pri zbierke na katolícke masmédia vyzbierala suma 1 325,60 EUR. Vyslovujeme

úprimné Pán Boh zaplať!


P. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor

Pridané dňa: 30.05.2023 15:09 Aktualizované dňa: 30.05.2023 15:09


Pridané dňa: 23.05.2023 08:53 Aktualizované dňa: 30.05.2023 15:09

Pridané dňa: 15.03.2023 20:31 Aktualizované dňa: 30.05.2023 15:09

Darujte nám 2 percentá dane.

Pre stiahnutie alebo vyplnenie formuláru, kliknite semPridané dňa: 19.02.2023 21:16 Aktualizované dňa: 30.05.2023 15:09

Pridané dňa: 14.10.2022 11:03 Aktualizované dňa: 30.05.2023 15:09

Pridané dňa: 03.09.2022 09:21 Aktualizované dňa: 30.05.2023 15:09

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 30.05.2023 15:09

Rozpis sv. omší

Pridané dňa: 21.11.2022 12:21 Aktualizované dňa: 30.05.2023 15:09