OZNAMY NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ


LITURGICKÝ KALENDÁR


Štvrtok 15. júla Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Piatok 16. júla Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka

Sobota 17. júla sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov – spomienka

Nedeľa 18. júla 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


Z dôvodu prázdnin a čerpania dovoleniek bude farský úrad v mesiacoch júl-august fungovať v obmedzenom

režime úradných hodín. Preto Vás prosím, aby ste prípadné úradné záležitosti riešili s kňazom po sv.

omšiach, alebo na základe telefonického dohovoru.


fr. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor

Pridané dňa: 13.07.2021 21:50 Aktualizované dňa: 13.07.2021 21:50

ÚMYSLY SV. OMŠÍ JÚL AŽ SEPTEMBER

Drahí veriaci, úmysly sv. omší na mesiace júl až september 2021 sa budú zapisovať 13. júna.
Viac informácií u brata Andreja.

Pridané dňa: 19.05.2021 18:16 Aktualizované dňa: 13.07.2021 21:50

Pridané dňa: 13.05.2021 09:19 Aktualizované dňa: 13.07.2021 21:50

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 13.07.2021 21:50

PROSBA O 2% Z DANÍ

Drahí veriaci, aj my sa uchádzame o vaše 2 percentá z dane.

Na leto 2021 je naplánovaná realizácia pastoračného centra bl. Pier Giorga Frassatiho.

Farnosť prevzala na tento účel OZ (budúci názov PRO BONO CALVARIAE)

Názov OZ: Slovenská organizácia Pomoc
Sídlo: Kresánkova 7B, 841 05 Bratislava
IČO: 52900282
Bank. účet: IBAN: SK94 5600 0000 0070 6586 3001

Za účelom darovania 2 percent dane môžete využiť naše predvyplnené vyhlásenie - kliknite sem!

Pridané dňa: 20.03.2021 15:02 Aktualizované dňa: 13.07.2021 21:50

Rozpis sv. omší

15. týždeň v období cez rok
čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
Pondelok 07:00 /+/ Jozef Patrik
18:00 /+/ Emília, Ladislav Patrik Oskar
Utorok 07:00 /+/ Ondrej, Zuzana, Jozef, čl. rod. Mannes
18:00 BP, zdr., oslobodenie Marek Mannes Patrik
Streda 07:00 /+/ Jana Patrik
18:00 /+/ Mária, Vincent Patrik Mannes
Štvrtok 07:00 /+/ Jozef Oskar
18:00 BP, zdr., Mária Oskar Andrej
Piatok 07:00 /+/ Ivan, Inge (ž) Andrej
18:00 poďakovanie za 80 rokov života Andrej Oskar
Sobota 8.00 prosba o pokoru, šťastné srdcia pre deti Oskar
18.00 BP, zdr., Peter, Anna Mannes Oskar
Nedeľa 07:30 /+/ rodičia, brat Mannes
09:00 /+/ Jozef, Valéria Andrej Oskar
11:00 za farníkov Oskar Mannes
17:00 /+/ Štefan Patrik Andrej