OZNAMY NA 24. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK


LITURGICKÝ KALENDÁR


Pondelok 12. septembra Najsvätejšieho mena Panny Márie – spomienka

Utorok 13. septembra Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda 14. septembra Povýšenie svätého kríža – sviatok

Štvrtok 15. septembra Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – slávnosť

Piatok 16. septembra sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka

Nedeľa 18. septembra 25. nedeľa v cezročnom období


1. Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše v našom kostole

budú o 7:30, 9:00 a 17:00 hod. Sv. omša o 11:00 hod. nebude.

2. Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína,

ktorá sa bude konať 13.- 16. septembra 2022. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15.

septembra o 10.00 h, počas ktorej prednesie homíliu Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

Viac informácii na stránke - bazilika.sk .

3. Vo farnosti začíname prihlasovanie na prvé sväté prijímanie – osobne rodičia a dieťa počas úradných

hodín, alebo po telefonickom dohovore.

4. Túto nedeľu bude v pastoračnej miestnosti zápis terminovaných svätých omší na mesiace október –

december 2022.

5. Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách,

sa otvára 13. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Prihlasovanie trvá už len do 15. septembra.

Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke mladezba.sk.

6. OZ Bratislavská Kalvária, KZ Sprevádzajúci, s podporou BA arcidiecézy, v spolupráci s bratmi

dominikánmi – farnosť BA – Kalvária pozývajú na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku

Povýšenia Svätého kríža – 328. výročia založenia Kalvárie v Bratislave a požehnania základného

kameňa novej krížovej cesty, ktorý požehná Mons. Stanislav Zvolensky, bratislavský arcibiskup,

v nedeľu 18.9.2022 s týmto programom: 14:00 stretnutie v Dóme sv. Martina, procesia; 15:30

požehnanie základného kameňa a krížovej cesty; 17:00 sv. omša v našom kostole.

7. V nedeľu 18.9.2022 bude 130. výročie založenia a požehnania našej Lurdskej jaskyne. Na

pripomenutie tejto udalosti sa stretneme v sobotu 17.9.2022 pri Lurdskej jaskyni, kde sa pomodlíme

modlitbu posvätného ruženca, ako aj Loretánske litánie.

8. Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára v akademickom roku 2022/2023 svoj 34. bratislavský

formačno-akademický program. Tento program je určený predovšetkým pre vysokoškolákov a

mladých pracujúcich vo veku 18 – 30 rokov. Jeho účastníci sa budú stretávať každý týždeň od

októbra 2022 do júna 2023 v Bratislave a zúčastňovať sa seminárov o textoch z oblasti filozofie a

teológie, ktoré budú pravidelne čítať. Pre tých, ktorí sa nemôžu pravidelne stretávať v Bratislave,

otvárame aj online program. Účasť na programe je spojená aj s duchovnou obnovou, akademickou

víkendovkou a ďalšími zaujímavými akciami. Cieľom je nielen vzdelávať mladých ľudí, ale i tvoriť

komunitu podobne zmýšľajúcich ľudí. Prihlasovanie do oboch programov je už spustené. Viac

informácií nájdete na slh.sk .


fr. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor

Pridané dňa: 13.09.2022 14:09 Aktualizované dňa: 13.09.2022 14:09

Pridané dňa: 03.09.2022 09:21 Aktualizované dňa: 13.09.2022 14:09

Podporte projekt Pastoračného centra bl. Pier Giorgia Frassatiho.

Môžete nám darovať aj 2 percentá z dane. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlasenie Kalvária.pdf

Viac info tu.

Pridané dňa: 12.02.2022 11:18 Aktualizované dňa: 13.09.2022 14:09

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 13.09.2022 14:09

Rozpis sv. omší

24. týždeň v období cez rok
čas úmysel sv. omše celebrant spov.
Pondelok 07:00 /+/ Mária, Richard Andrej
18:00 /+/ Mária Andrej Dominik
Utorok 07:00 uzdravenie Margita Dominik
18:00 /+/ Cyril, Mária Dominik Oskar
Streda 07:00 uzdravenie Margita Oskar
18:00 /+/ Jozef Oskar na požiad.
Štvrtok 07.30 BP, zdr., Ladislav a deti s rodinami Gabriel
09:00 BP, zdr., Mikuláš, Margita Gabriel Česlav
17:00 BP, zdr., Zuzana, Anna Česlav Gabriel
Piatok 07:00 /+/ Róbert Česlav
18:00 BP, zdr., Ľudmila Česlav Gabriel
Sobota 08:00 /+/ Irena, Daniela - žena, Jozef Oskar
Nedeľa 18:00 /+/ Júlia, Jozef, Mária Dominik Oskar
07:30 BP, zdr., poďak. Jozefína život. jubileum Gabriel
Nedeľa 09:00 BP, zdr., Matúš Česlav Oskar
11:00 za farníkov Oskar Česlav