OZNAM K AKTUÁLNEJ SITUÁCII


  1. Od 25.11.2021 bude kostol otvorený len na osobnú modlitbu a individuálnu pastoráciu - každý deň od 17:00 do 18:30 hod.
  2. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola budú každú nedeľu o 11:00 hod. Sledovať ich môžete na našom youtube kanáli na linke: https://www.youtube.com/channel/UC7Uj4YOcVJkLTZKM4zzJm6A
Pridané dňa: 25.11.2021 10:19 Aktualizované dňa: 27.11.2021 16:09

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA


LITURGICKÝ KALENDÁR


Pondelok 22. novembra sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka

Streda 24. novembra sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol., mučeníkov – spomienka

Nedeľa 28. novembra Prvá adventná nedeľa


1. Budúcou nedeľou začína adventné obdobie. Je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána a zároveň

časom, kedy sa ľudská myseľ zameriava na očakávanie druhého príchodu Pána. Do adventného

obdobia vstúpime vigílnou večernou sv. omšou na budúcu sobotu, kedy sa bude požehnávať adventný

veniec v našom chráme. Taktiež na sv. omše na Prvú adventnú nedeľu si môžete priniesť adventné

vence, ktoré budeme požehnávať na začiatku sv. omše.

2. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým farníkom, ktorí sa v sobotu zúčastnili na jesennej

farskej brigáde.

3. Minulú nedeľu sa pri tradičnej dobročinnej Svätomartinskej zbierke vyzbierala suma 3 009,46 EUR.

Vyslovujeme Pán Boh zaplať!

4. V nedeľu, 28. novembra 2021, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň

koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Aj tento rok môžete Bratislavskú arcidiecéznu charitu

podporiť online. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky, vrátane spoločnej vianočnej

kampane všetkých diecéznych charít na Slovensku, nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk .

Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.


Oznam dominikánskej komunity na Kalvárii:


V rámci najnovších protipandemických opatrení bude od zajtra (pondelok 21.11) slávenie svätých omší

v našom kostole prebiehať v režime OP - teda iba pre kompletne zaočkovaných a pre osoby po prekonaní

COVID-19 nie viac ako 180 dní. Je nevyhnutné mať pri sebe COVID pas, alebo potvrdenie o prekonaní

ochorenia a dodržiavať všetky ostatné protipandemické opatrenia. Chceme apelovať na zodpovednosť

každého z nás, a prosíme o dodržiavanie stanovených pravidiel, nakoľko boli avizované kontroly.

Nedodržanie opatrení by malo nepríjemné dôsledky nielen pre tých, ktorí ich nedodržali, ale aj pre

samotnú farnosť. Hrozili by vysoké pokuty, zatvorený kostol, ako aj mediálna škandalizácia Cirkvi.

Vzadu v kostole bude pri každej svätej omši papier, kde každý napíše svoje telefónne číslo. V prípade

ohláseného pozitívneho prípadu budeme kontaktovať účastníkov svätej omše, v opačnom prípade bude

papier skartovaný. Rovnako Vás chceme povzbudiť poslúchnuť výzvy pápeža Františka, ako aj

slovenských biskupov: dajme sa zaočkovať, nakoľko je to prejavom lásky k blížnym. Prosím prijmime

všetky tieto bolestné opatrenia v duchu kresťanskej viery, nádeje a lásky.


fr. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor

Pridané dňa: 22.11.2021 09:17 Aktualizované dňa: 25.11.2021 10:20

ÚMYSLY SV. OMŠÍ JANUÁR AŽ MAREC

Drahí veriaci, úmysly sv. omší na mesiace január až marec 2022 sa budú zapisovať od  12. decembra.
Viac informácií u brata Andreja.

Pridané dňa: 19.05.2021 18:16 Aktualizované dňa: 25.11.2021 10:20

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 25.11.2021 10:20

Rozpis sv. omší

34. týždeň v období cez rok
čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
Pondelok 07:00 BP, zdr., Tomáš Česlav
18:00 BP, zdr., Mária Česlav Mannes
Utorok 07:00 /+/ Alžbeta, Juraj Mannes
18:00 BP, zdr., rod. Kováčová Mannes Patrik
Streda 07:00 /+/ Ladisalv, Antónia, Rudolf, František Patrik
18:00 BP, zdr., Ľubomír s rodinou Patrik Andrej
Štvrtok 07:00 BP, zdr., poďakovanie 20 rokov spol., života Oskar
18:00 BP, zdr., rodina Oskar Andrej
Piatok 07:00 obrátenie Katarína Andrej
18:00 BP, zdr., rod., Mikulová Andrej Oskar
Sobota 8.00 /+/ Blanka Oskar
18.00 /+/ Günther Mannes Oskar
Nedeľa 07:30 BP, zdr., Katarína a rodina Dominik
09:00 /+/ Ján Andrej Mannes
11:00 za farníkov Oskar Česlav
17:00 /+/ Anton, Jozef, Elena, rodičia Patrik Dominik