Drahí veriaci, aj tento rok sa uchádzame o vaše 2 percentá z dane.

Pre stiahnutie alebo vyplnenie formuláru, kliknite sem
Pridané dňa: 19.02.2023 21:16 Aktualizované dňa: 09.02.2024 12:39

OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU


LITURGICKÝ KALENDÁR


Štvrtok 22. februára Katedry sv. Petra, apoštola - sviatok

Nedeľa 25. februára 2. pôstna nedeľa


1. Chceme sa poďakovať všetkým mužom, ktorí v prišli v utorok 13. februára na brigádu pri vykladaní

kamiónu s novým organom. Týmto dňom začala aj montáž nového organa v našom kostole. Slávnosť

požehnania a inauguračný koncert sú naplánované na 30. júna.

2. V sobotu 26. februára bude o 9:00 Miništrantská akadémia. Pozývame našich miništrantov, ako aj

záujemcov o miništrovanie.

3. Spojená škola Svätej Rodiny - Gymnázium na Gercenovej ul. 10, organizuje 21. 2. 2024 (streda)

Deň otvorených dverí, na ktorý pozýva všetkých záujemcov o 8-ročné a 5-ročné bilingválne

štúdium. Bližšie informácie na stránke školy.

4. Rehoľné sestry z našej farnosti Dcéry Božskej lásky – Mariánky, budú mať duchovnú obnovu pre

dievčatá nad 18 rokov v Trnave. Viac info na plagáte, alebo na stránke www.marianky.sk .

5. Naša farnosť v tomto roku realizuje projekt Pastoračného centra bl. Pier Giorga Frassatiho, ktoré

bude v nedobudovaných priestoroch priečelia kostola (nad organom). Pre tento účel máme

v súčasnosti iniciatívu na získanie 2 % daní . Prosím aby ste sledovali farskú stránku

www.kalvaria.sk , prípadne kontaktovali správcu farnosti. Na tento účel sme uplynulom týždni

dostali mimoriadné dary 5 000 EUR a 3000 EUR. Výťah v schodisku je už hotový, hľadáme ešte

dobrodincov na vyplatenie posledných faktúr. Ďakujeme!

6. Dnešnú nedeľu je vo všetkých kostoloch zbierka na charitu.


fr. Oskar J. Vaľko, OP

správca farnosti

Pridané dňa: 31.12.2023 12:48 Aktualizované dňa: 22.02.2024 11:52

Pridané dňa: 17.09.2023 23:00 Aktualizované dňa: 09.02.2024 12:39

Pridané dňa: 03.09.2023 22:40 Aktualizované dňa: 09.02.2024 12:39

Pridané dňa: 03.09.2023 22:40 Aktualizované dňa: 09.02.2024 12:39

Pridané dňa: 31.08.2023 19:43 Aktualizované dňa: 09.02.2024 12:39

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 09.02.2024 12:39

Rozpis sv. omší

Pridané dňa: 31.10.2023 08:40 Aktualizované dňa: 22.02.2024 11:52