OZNAMY NA 4. PÔSTNU NEDEĽU


LITURGICKÝ KALENDÁR


Pondelok 20. marca sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – slávnosť

Sobota 25. marca Zvestovanie Pána - slávnosť

Nedeľa 26. marca 5. pôstna nedeľa1. Zápis terminovaných svätých omší na mesiace apríl – jún bude túto nedeľu 19. marca po každej

svätej omši.

2. Na prenesenú slávnosť sv. Jozefa bude sv. omša v pondelok o 7:00 hod. v kaplnke sv. Jozefa.

3. Naša farnosť v tomto roku realizuje projekt Pastoračného centra bl. Pier Giorga Frassatiho. Pre

tento účel máme v súčasnosti iniciatívu na získanie 2 % daní . Letáky do každej rodiny sú

v kostole na stolíkoch. Dnes je na tento účel zbierka. Vyslovujeme Pán Boh zaplať!

4. V nedeľu 26. 3. 2023, t.j. na 5. pôstnu nedeľu, sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným

kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi,

ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za

prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných

projektoch nájdete na stránke utecenci.kbs.sk .

5. 25. marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Organizátori pozývajú na sv. omšu v

piatok, 24.marca o 18:00 v kostole Jezuitov, hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák. Po sv. omši

sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. V sobotu popoludní sa

koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16:00 bude pri Pamätníku slávnostné

verejné zhromaždenie. Bližšie informácie aj o ďalších podujatiach na

www.svieckovamanifestacia.sk a na facebookovom profile Sviečková manifestácia.

6. Spojená škola sv. Uršule – organizačná zložka Základná škola všetkých srdečne pozýva na Deň

otvorených dverí dňa 29.marca . Bližšie informácie na plagáte.

7. Naša farnosť organizuje farskú púť do Slovinska v dňoch 29.apríla – 1.mája (sobota – pondelok).

Púť bude spojená s budovaním spoločenstva farníkov, s prehliadkou dielne majstra Močnika, kde

sa vyrába náš nový organ. Poplatok za autobus, ubytovanie a stravu je 100 EUR pre dospelého, a 80

EUR pre dieťa. Informovať a prihlásiť sa môžete osobne u správcu farnosti. Informačný leták si

môžete zobrať v kostole.


fr. Oskar J. Vaľko, OP

správca farnosti

Pridané dňa: 21.03.2023 13:35 Aktualizované dňa: 21.03.2023 13:36

Pridané dňa: 15.03.2023 20:31 Aktualizované dňa: 21.03.2023 13:36

Darujte nám 2 percentá dane.

Pre stiahnutie alebo vyplnenie formuláru, kliknite semPridané dňa: 19.02.2023 21:16 Aktualizované dňa: 21.03.2023 13:36

Pridané dňa: 14.10.2022 11:03 Aktualizované dňa: 21.03.2023 13:36

Pridané dňa: 03.09.2022 09:21 Aktualizované dňa: 21.03.2023 13:36

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 21.03.2023 13:36

Rozpis sv. omší

Pridané dňa: 21.11.2022 12:21 Aktualizované dňa: 21.03.2023 13:36