5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA


LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 3. mája Sv. Filipa a Jakuba, apočtolov – sviatok

Streda 5. mája Sv. Vincenta Ferrera, kňaza – spomienka OP

Nedeľa 9. mája 6. veľkonočná nedeľa


1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa v sobotu zúčastnili na farskej brigáde. Zrealizovalo sa vypratánie

priestorov budúceho Pastoračného centra bl. P. G. Frassatiho.


2. Vo farnosti začala on-line príprava na prijatie sviatosti birmovania. Je ešte posledná možnosť prihlásenia.


3. Bolo obnovené prihlasovanie na prvé sväté prijímanie. Osobne rodičia a dieťa vo farskej kancelárii.

Termín osobného stretnutia je možno dohodnúť telefonicky. Termín slávnosti 1. svätého prijímania ešte

nebol stanovený.


4. Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý

obsah. Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na

sociálnej sieti .


5. V stredu 5. mája 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie

spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Stretnutie má názov: Ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom (Gal 5, 16-26).


6. Minulú nedeľu sa pri zbierke na formáciu dominikánskych bratov študentov vyzbierala suma 1362,56

EUR. Dnes je zbierka na dokončenie interiéru nášho kostola. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!


P. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor

Pridané dňa: 02.05.2021 23:40 Aktualizované dňa: 02.05.2021 23:42

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 02.05.2021 23:40

PROSBA O 2% Z DANÍ

Drahí veriaci, aj my sa uchádzame o vaše 2 percentá z dane.

Na leto 2021 je naplánovaná realizácia pastoračného centra bl. Pier Giorga Frassatiho.

Farnosť prevzala na tento účel OZ (budúci názov PRO BONO CALVARIAE)

Názov OZ: Slovenská organizácia Pomoc
Sídlo: Kresánkova 7B, 841 05 Bratislava
IČO: 52900282
Bank. účet: IBAN: SK94 5600 0000 0070 6586 3001

Za účelom darovania 2 percent dane môžete využiť naše predvyplnené vyhlásenie - kliknite sem!

Pridané dňa: 20.03.2021 15:02 Aktualizované dňa: 02.05.2021 23:40

ÚMYSLY SV. OMŠÍ APRÍL AŽ JÚN

Drahí veriaci, môžete si dať zapísať úmysly sv. omší na mesiace apríl až jún 2021 na emailovej adrese: andrej.petervisokai@gmail.com
Viac informácií u brata Andreja.

Pridané dňa: 20.03.2021 22:41 Aktualizované dňa: 02.05.2021 23:40

Rozpis sv. omší

5. veľkonočný týždeň
čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
Pondelok 07:00 za zdravotníkov a za tých, ktorí sa starajú o chorých a opustených Česlav
18:00 BP, zdr., čl. RB /+/ čl. RB Česlav Dominik
Utorok 07:00 /+/ Matilda Dominik
18:00 BP, zdr. František Dominik Patrik
Streda 07:00 /+/ Irena, Daniela. Jozef Patrik
18:00 /+/ Štefan Patrik Andrej
Štvrtok 07:00 BP, zdr., Marta (85) Oskar
18:00 poďak., za 60 rokov spol. života Alexander, Ružena Oskar Česlav
Piatok 07:00 poďak., rodičom za dar života Andrej
18:00 BP, zdr., Monika, Marek, Samuel Andrej Oskar, Mannes
Sobota 8.00 BP, zdr., deti a vnúčatá Mannes
18.00 BP, zdr., rodina Andrej Mannes
Nedeľa 07:30 /+/ Jozef, Peter Mannes
09:00 BP, zdr., rod. Mikulová Česlav Oskar
11:00 za farníkov Oskar Dominik
17:00 /+/ Juraj, Alžbeta Patrik Andrej