OZNAMY NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ


LITURGICKÝ KALENDÁR


Pondelok 24. januára sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Utorok 25. januára Obrátenie sv. Pavla, apoštola – sviatok

Streda 26. januára sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka

Piatok 28. januára sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – sviatok OP

Nedeľa 30. januára 4. nedeľa v cezročnom odbobí


1. Ponúkame naďalej možnosť prihlásenia na prvé sväté prijímanie. Potrebná je osobná účasť

rodičov a dieťaťa vo farskej kancelárii.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie obnovy nášho kostola. Za Vaše milodary

vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!


fr. Oskar J. Vaľko, OP

správca farnosti

Pridané dňa: 25.01.2022 10:00 Aktualizované dňa: 25.01.2022 10:00

ÚMYSLY SV. OMŠÍ JANUÁR AŽ MAREC

Drahí veriaci, úmysly sv. omší na mesiace január až marec 2022 sa budú zapisovať od  12. decembra.
Viac informácií u brata Andreja.

Pridané dňa: 19.05.2021 18:16 Aktualizované dňa: 25.01.2022 10:00

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 25.01.2022 10:00

Rozpis sv. omší

3. týždeň v období cez rok
čas úmysel sv. omše celebrant
Pondelok 07:00 /+/ Peter Mannes
18:00 BP, zdr., rodina Mannes Dominik
Utorok 07:00 /+/ Helena, Mária, Anna, Michal, Alžbeta, Štefan Dominik
18:00 /+/ Viera Dominik Mannes
Streda 07:00 /+/ Štefan, Adela Oskar
18:00 poďakovanie 70 rokov života Oskar Andrej
Štvrtok 07:00 /+/ Helena, Mária, Anna, Michal, Alžbeta, Štefan Oskar
18:00 poďakovanie 70 rokov života Oskar Andrej
Piatok 07:00 /+/ Anna, Andrej, Michal Andrej
18:00 poďakovanie 80 rokov života a BP, zdr., pre rodinu Andrej Oskar
Sobota 08:00 /+/ Natália, Róbert Mannes
0:00 BP, zdr., Karolína Dominik Mannes
Nedeľa 07:30 BP, zdr., Michal Mannes
09:00 /+/ Krištof Andrej Oskar
11:00 za farníkov Oskar Andrej
17:00 /+/ Anton, Elena, Jozef, rodičia Oskar Dominik