OZNAMY NA 25. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK


LITURGICKÝ KALENDÁR


Pondelok 20. septembra Sv. Andreja,kňaza a Pavla Hasanga a spol., mučeníkov - spomienka

Utorok 21. septembra Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok

Štvrtok 23. septembra Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza – spomienka

Nedeľa 26. septembra 26. nedeľa v cezročnom období


1. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti odložená slávnosť prvého svätého prijímania pri svätej

omši o 11:00 hod. Bezprostredná príprava s nácvikmi bude tento týždeň v pondelok, a stredu

o 16:00 hod. v kostole. V sobotu o 8:30 hod. bude prvá svätá spoveď a generálka slávnosti.

Prosíme rodičov, aby zabezpečili deťom krstné listy.

2. Bratia dominikáni – farnosť Bratislava-Kalvária, KZ Sprevádzajúci – pútnické bratstvo a OZ

Bratislavská kalvária s podporou Bratislavskej arcidiecézy, pozývajú túto nedeľu 19. 9. 2021 na

slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža so začiatkom pri Katedrále sv.

Martina o 14.30, odkiaľ bude sprievod pokračovať mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde o 15.45

začne pobožnosť krížovej cesty. Program vyvrcholí sv. omšou o 17.00 v našom kostole, ktorú bude

celebrovať P. Damián Mačura OP, provinciál Rehole dominikánov na Slovensku.

3. V rámci slávenia jubilea 800 rokov od smrti sv. Dominika (1221-2021) DIES NATALIS, putuje po

Slovensku relikvia sv. Dominika spolu s kópiou obrazu Mascarella. V našej farnosti privítame

relikviu v dňoch od pondelka 27.9 do utorka 28.9. Bližšie informácie a program ohlásime na budúcu

nedeľu.

4. Pozývame mužov, ktorí rozlišujú svoje povolanie, stráviť víkend Všetkých svätých 29. októbra – 1.

novembra v kláštore bratov vo Zvolene. Viac informácií nájdete na našej stránke dominikani.sk .

5. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu

nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na

Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje

pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby

prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto

krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať

tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s

nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch

vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu

povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné

"Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.


fr. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor

Pridané dňa: 19.09.2021 23:21 Aktualizované dňa: 19.09.2021 23:26

ÚMYSLY SV. OMŠÍ JÚL AŽ SEPTEMBER

Drahí veriaci, úmysly sv. omší na mesiace júl až september 2021 sa budú zapisovať 13. júna.
Viac informácií u brata Andreja.

Pridané dňa: 19.05.2021 18:16 Aktualizované dňa: 19.09.2021 23:21

Pridané dňa: 13.05.2021 09:19 Aktualizované dňa: 19.09.2021 23:21

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 19.09.2021 23:21

PROSBA O 2% Z DANÍ

Drahí veriaci, aj my sa uchádzame o vaše 2 percentá z dane.

Na leto 2021 je naplánovaná realizácia pastoračného centra bl. Pier Giorga Frassatiho.

Farnosť prevzala na tento účel OZ (budúci názov PRO BONO CALVARIAE)

Názov OZ: Slovenská organizácia Pomoc
Sídlo: Kresánkova 7B, 841 05 Bratislava
IČO: 52900282
Bank. účet: IBAN: SK94 5600 0000 0070 6586 3001

Za účelom darovania 2 percent dane môžete využiť naše predvyplnené vyhlásenie - kliknite sem!

Pridané dňa: 20.03.2021 15:02 Aktualizované dňa: 19.09.2021 23:21

Rozpis sv. omší

25. týždeň v období cez rok
čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
Pondelok 07:00 BP, zdr. Peter, Andrea, Matilda Česlav
18:00 BP, zdr. Peter Česlav Dominik
Utorok 07:00 BP, zdr. Ján, Emília, Milan, Anton, Emília, Milan Dominik
18:00 /+/ Ján, st. rod., prastarí rod., z oboch strán Dominik Patrik
Streda 07:00 BP, zdr. Ján, Emília, Milan, Anton, Emília, Milan Patrik
18:00 BP, zdr. Juraj, Martin, Katarína, Pavol, Mária Patrik Andrej
Štvrtok 07:00 BP, zdr. Ján, Emília, Milan, Anton, Emília, Milan Oskar
18:00 /+/ Leonard Oskar Andrej
Piatok 07:00 BP, zdr. Ján, Emília, Milan, Anton, Emília, Milan Andrej
18:00 /+/ Katarína, Štefan a rodičia Andrej Oskar
Sobota 8.00 BP, zdr. Lucia, Anton a rodina Oskar
18.00 /+/ Viera Dominik Oskar
Nedeľa 07:30 /+/ Terézia, Jozef, Helena Patrik
09:00 BP, zdr., rod. Kováčová Česlav Andrej
11:00 za farníkov Oskar Patrik
17:00 /+/ Anton, Elena, Jozef, rodičia Andrej Dominik