OZNAMY NA ŚLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE SNEŽNEJ


LITURGICKÝ KALENDÁR


Pondelok 8. augusta sv. Dominika, kňaza – spomienka

Utorok 9. augusta sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky

Európy – spomienka

Streda 10. augusta sv. Vavrinca , diakona a mučeníka - spomienka

Štvrtok 11. augusta sv. Kláry, panny - spomienka

Nedeľa 14. augusta 20. nedeľa v cezročnom období


1. Ďakujeme všetkým farníkom, ktorí sa včera (v sobotu) zúčastnili na farskej brigáde. Ďakujeme

všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu hodovej slávnosti.

2. Túto nedeľu máme v našej farnosti hody - slávnosť patrocínia nášho kostola Panny Márie

Snežnej. Nedeľné sväté omše o 9. a 11. hodine nebudú, namiesto nich bude slávnostná svätá

omša o 10. hod. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude otec Andrij Yevchuk, chargé

d’affaires Apoštolskej nunciatúry na Slovensku. Po svätej omši bude slávnostné agapé na lúke

pred kostolom ako aj voľná prehliadka priestorov budúceho Pastoračného centra bl. Pier Giorgia

Frassatiho, kde bude pre všetkých pripravený zaujímavý program.

3. Bratia dominikáni pozývajú na XXVI. ročník obnovenej púte k Madone Žitného ostrova, ktorá sa

uskutoční v dňoch 08.–15. augusta 2022 v Dunajskej Lužnej. Počas celého týždňa bude pre

pútnikov pripravený bohatý duchovný program. Svätá omša bude každý deň o 18:00 hod. Viac

informácií na https://dunajskaluzna.fara.sk/

4. Túto nedeľu bude zbierka na Pastoračné centrum bl. Pier Giorgia Frassatiho. Vyslovujeme

úprimné Pán Boh zaplať!


fr. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor

Pridané dňa: 08.08.2022 12:20 Aktualizované dňa: 08.08.2022 12:21

Pridané dňa: 15.07.2022 09:18 Aktualizované dňa: 08.08.2022 12:21

Podporte projekt Pastoračného centra bl. Pier Giorgia Frassatiho.

Môžete nám darovať aj 2 percentá z dane. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlasenie Kalvária.pdf

Viac info tu.

Pridané dňa: 12.02.2022 11:18 Aktualizované dňa: 08.08.2022 12:21

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 08.08.2022 12:21

Rozpis sv. omší

19. týždeň v období cez rok
čas úmysel sv. omše celebrant spov.
Pondelok 07:00 BP, zdr., Marta Česlav
18:00 BP, zdr., Dominik Česlav Dominik
Utorok 07:00 BP, zdr., Žofia, Jaroslav, Filip, Matúš Dominik
18:00 BP, zdr., Ján Dominik Mannes
Streda 07:00 BP, zdr., Ján Mannes
18:00 /+/ rodičía, čl. rodiny Mannes Andrej
Štvrtok 07:00 BP, zdr., Ladislav a deti s rodinami Oskar
18:00 /+/ Jozef Oskar Česlav
Piatok 07:00 /+/ Karol Andrej
18:00 /+/ rodičia, súrodenci a čl. rodiny Andrej Oskar
Sobota 08:00 /+/ Ján, Veronika Oskar
18:00 BP, zdr., Július, Tánička a deti Andrej Mannes
Nedeľa 07:30 BP, zdr., Alexander s rodinou Mannes
09:00 /+/ Erika a čl. rodiny Česlav Gabriel
11:00 za farníkov Oskar Gabriel
17:00 BP, zdr., Mikuláš a Margita Dominik Oskar