OZNAMY NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ


LITURGICKÝ KALENDÁR

Piatok 11. júna NAJSVATEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO – SLÁVNOSŤ

Sobota 12. júna NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE - SPOMIENKA

Nedeľa 13. júna 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


1. V pondelok o 17:00 hod. bude stretnutie všetkých členov ružencového bratstva. Taktiež je možnosť pridať sa

do ružencového spoločenstva v našej farnosti. Srdečne prijmeme nových záujemcov.


2. Na budúcu nedeľu po všetkých svätých omšiach bude zápis svätých omší na mesiace júl – september.


3. V sobotu bude miništrantský kurz najmä pre malých miništrantov, ale aj o záujemcov o miništrovanie.

Začneme svätou omšou o 8:00 hod. Potom je pripravený program v kostole, aj na fare.


4. V piatok bude slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V tento deň sa po svätej omši koná odprosujúca

pobožnosť. Kto sa jej zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.


5. V rámci jubilea našej rehole,  800 rokov od smrti sv. Dominika Vám ponúkame knihu „Mascarela“. Za

týmto názvom sa ukrýva najstaršie zobrazenie sv. Dominika. Ide o maľbu na ktorej je Dominik spolu

s bratmi za stolom. Kniha obsahuje jej výklad, hypotézy o vzniku maľby, i reflexiu o význame stolovania

vo Svätom Písme. Zakúpiť si ju môžete vzadu v kostole.


6. Minulú nedeľu sa pri zbierke na dokončenie obnovy nášho kostola vyzbierala suma 2 087,10 EUR, a dostali

sme aj dar vo výške 1 011,11 EUR. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!


fr. Oskar J. Vaľko, OP

administrátor

Pridané dňa: 10.06.2021 12:58 Aktualizované dňa: 10.06.2021 12:58

ÚMYSLY SV. OMŠÍ JÚL AŽ SEPTEMBER

Drahí veriaci, úmysly sv. omší na mesiace júl až september 2021 sa budú zapisovať 13. júna.
Viac informácií u brata Andreja.

Pridané dňa: 19.05.2021 18:16 Aktualizované dňa: 10.06.2021 12:58

Pridané dňa: 13.05.2021 09:19 Aktualizované dňa: 10.06.2021 12:58

3D Virtuálna prehliadka kostola

Pridané dňa: 20.03.2021 23:49 Aktualizované dňa: 10.06.2021 12:58

PROSBA O 2% Z DANÍ

Drahí veriaci, aj my sa uchádzame o vaše 2 percentá z dane.

Na leto 2021 je naplánovaná realizácia pastoračného centra bl. Pier Giorga Frassatiho.

Farnosť prevzala na tento účel OZ (budúci názov PRO BONO CALVARIAE)

Názov OZ: Slovenská organizácia Pomoc
Sídlo: Kresánkova 7B, 841 05 Bratislava
IČO: 52900282
Bank. účet: IBAN: SK94 5600 0000 0070 6586 3001

Za účelom darovania 2 percent dane môžete využiť naše predvyplnené vyhlásenie - kliknite sem!

Pridané dňa: 20.03.2021 15:02 Aktualizované dňa: 10.06.2021 12:58

Rozpis sv. omší

10. týždeň v období cez rok
čas úmysel sv. omše celebrant spovedá
Pondelok 07:00 BP, zdr., Monika, Michal, Alex Česlav
18:00 BP, zdr., čl. RB, + čl. RB Česlav Dominik
Utorok 07:00 /+/ Helena, Anna, Michal, Mária, Anton, Štefan Dominik
18:00 BP, zdr., Tomáš, Oľga, Matúš, Terézia, Jozef, Jakub Dominik Oskar
Streda 07:00 BP, zdr., chorí, trpiaci, opustení Patrik
18:00 BP, zdr., manželov Bronislava a Rastislav Patrik Andrej
Štvrtok 07:00 /+/ Juraj Oskar
18:00 porozumenie v manželstve Oskar Česlav
Piatok 07:00 /+/ Mária, Imrich, Jozef, Štefan, Anton, Alžbeta Andrej
18:00 /+/ Jozef Andrej Patrik
Sobota 8.00 /+/ Mária, Alžbeta, Ján, Július Mannes
18.00 uzdravenie vzťahov Bohuslava a Július a vnúčatá Dominik Mannes
Nedeľa 07:30 BP, zdr., Anton a rodina Mannes
09:00 BP, zdr., Barbora Česlav Patrik
11:00 za farníkov Oskar Česlav
17:00 /+/ Uršuľa Patrik Mannes