• Pastoračné centrum

PASTORAČNÉ CENTRUM BL. PIER GIORGIA FRASSATIHO

REALIZÁCIA: APRÍL – DECEMBER 2022


Rozpočet:

470 000 EUR


Využitie:

stretnutia, spoločenstvá

prednášky, workshopy

koncerty, detské centrum

agapé, atď.


 Konto obnovy: SK39 1100 0000 0026 2179 3014
Pán Boh zaplať!
Viac info: obnova@kalvaria.sk