• Súsošie

OBNOVENÉ SÚSOŠIE NA KALVÁRII, V BRATISLAVE

Občianske združenie PETRA v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Na Kalvárii v Bratislave – Starom Meste zrealizovalo obnovu kamenného súsošia za kostolom Panny Márie Snežnej.

Súčasné súsošie je skôr zoskupením sôch, ktoré boli za rímskokatolíckym kostolom Panny Márie Snežnej umiestnené pravdepodobne v roku 1958, alebo niekedy v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Socha Krista na kríži a dve sochy svätcov, ktorých identita a autori zatiaľ nie sú známi, sa nachádzajú na území Pamiatkovej zóny Bratislava – centrálna mestská časť. Keď sme začínali s obnovou, sochy svätcov boli v stave torza. Obnova spočívala v očistení predmetov od uhlíkových depozitov, machov a nevhodných tmelov, v realizácii spevnenia hmôt, vo vytmelení materiálom s približne rovnakými vlastnosťami starnutia ako originál, v domodelovaní chýbajúcich častí podľa zachovanej dokumentácie, v realizácii povrchového zjednotenia originálu a doplnkov (retuš) pri využití drobného štrukturálneho a farebného odlíšenia doplnkov a originálu, a realizácie záverečnej povrchovej úpravy.

Realizátori: Mgr. art. Jozef Barinka ml., Mgr. art. Martin Orth - odborný garant, akad. soch. Doc. Jozef Barinka - sochársky dozor. Umelecké kovanie: Róbert Rigó.

V nedeľu, 13. decembra 2015 sa konalo slávnostné požehnanie súsošia. Predchádzala mu ďakovná svätá omša v kostole Panny Márie Snežnej Na Kalvárii. Sv. omšu celebroval a súsošie posvätil P. Chryzostom F. Kryštof OP, vtedajší správca farnosti.

V súčasnosti realizujeme druhú etapu obnovy súsošia Na Kalvárii, v Bratislave - Starom Meste.

Spočíva v úprave a spevnení terénu, v dosadení zelene, v parkovej úprave a v zjednotení priestoru za kostolom. Plánujeme tiež úpravu parkovacích miest. Rozsah prác bude realizovaný aj s prihliadnutím na získané finančné prostriedky.

V roku 2017 sme urobili stavebné úpravy okolo súsošia, pred súsošie sme osadili nové kľačadlo a umelecké kovanie (ohrádku); následne budú dosadené okrasné dreviny.

Kontaktné osoby za občianske združenie PETRA:

Oľga Paučová, predsedníčka združenia, tel.: 0903 580 929

Peter Paučo, podpredseda združenia, tel.: 0905 728 750

e-mail: petra.zdruzenie@gmail.com

Ak sa rozhodnete podporiť naše aktivity finančne, môžete tak urobiť na číslo účtu v ČSOB:

SK 18 7500 0000 0040 2022 0885v mene Eur, variabilný symbol: 15092018 Nie sme platcami DPH.

Viac o realizácii obnovy súsošia na stránke:https://petraoz.webnode.sk/aktuality/

Pokračovanie v úprave okolia súsošia v súčasnosti:

https://petraoz.webnode.sk/news/druha-etapa-obnovy-susosia-uprava-okolia/