Nový organ

2021 — 2023

Pre našu farnosť staviame nový nemecký romantický organ inšpirovaný štýlom najlepšieho organára 19. storočia Friedricha Ladegasta. Práve tento typ liturgického organa je blízky našincovi, ktorý podvedome vníma tento zvuk organa ako ušľachtilý, mäkký, farebný, alebo jednoducho „náš“. Zvuková charakteristika nového romantického organa bude spočívať vo veľkom množstve lyrických zvukových farieb najmä flautových, a sláčikových registrov v zvukovom poli pianissima a piana – teda jemné organové hlasy, ktoré majú schopnosť povznášať duše k Bohu. Oproti súčasnému organu pôjde o diametrálne odlišnú zvukovú estetiku. Pri prvotriednej umeleckej intonácii „umelca medzi organármi“ majstra Močnika sa bude mať každý návštevník kostola na čo tešiť. Okrem hlavného účelu nástroja, ktorým je každodenné využitie pri všetkých typoch liturgických slávení, sa organ bude využívať aj na vyučovanie budúcich generácii organistov. Pri navrhnutej unikátnej koncepcii a predpokladanej zvukovej kvalite môžeme vyjadriť presvedčenie, že tento organ bude aj vyhľadávaným koncertným nástrojom.

Pri počiatočných úvahách o možnej novostavbe liturgického organa zarezonovala skutočnosť, že do kostola na Kalvárii nikdy nebol navrhnutý ani postavený píšťalový organ. Súčasný, ako aj predchádzajúci nástroj boli do nášho kostola prenesené z iných kostolov a esteticky, či zvukovou koncepciou sa do súčasného priestoru nemohli hodiť. Na tento účel sme mali uplynulé tri roky medzinárodnú súťaž, do ktorej sme vyzvali celkovo sedem významných európskych firiem z Nemecka, Rakúska, Maďarska a Slovinska. Umelecká koncepcia nového nástroja sa zrodila po početných konzultáciách s domácimi, ako aj zahraničnými odborníkmi. Víťaznú cenovú ponuku predložila „butiková“ firma Orglarstvo Močnik zo Slovinska. Na základe navrhnutej sofistikovanej špecifikácie, prehliadky dielne a referenčných nástrojov, ako aj na základe početných pozitívnych referencii renomovaných zahraničných odborníkov sme nadobudli istotu, že firma Tomaža Močnika má schopnosť postaviť unikátny majstrovský organ v najvyššej možnej kvalite po všetkých stránkach.

Realizátor

Dispozícia organu

I. Hauptwerk (C-g)
Principal 16´
Principal 8´
Doppelgedackt 8’
Flauto amabile 8´
Viola di Gamba 8‘
Gemshorn 8´
Octave 4‘
Spitzlflöte 4‘
Quinte 2 2/3‘
Octave 2‘
Mixtur 4-5 fach 2 2/3‘
Cornett 2-4fach 2’
Trompete 8‘
II. Schwellwerk (C-g)
Bordun 16´
Geigenprincipal 8’
Rohrlflöte 8‘
Salicional 8’
Fugara 4’
Flauto minor 4‘
Nasard 2 2/3´
Waldflöte 2’
Progressio-Harm. 2-4fach 2’
Clarinette 8´ (durch.)
III. Echowerk (C-g) /swell/
Viola 16´
Flauto travers 8´
Viola d´amour 8´
Lieblich Gedackt 8´
Unda maris 2 fach 8‘
Salicional 4´
Zartflöte 4’
Physharmonika 32-16-8´ (durch.,windschweller)
Oboe 8‘
Pedal - forte (C-f´)
Violon 32´
Violon 16´ (ext.)
Principalbass 16’
Octavbass 8’
Posaune 16‘
Trompete 8‘ (ext.)
Pedal - piano (C-f´) /trans./
Subbas 16´
Salicetbas 16´
Bassflöte 8´
Lieblichbass 8´
Cello 8´
Salicet 8´
Octave 4´
Fagott 8´
  • Spojky: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
  • Tremulant pre každý manuál
  • Pedálové ovládanie kombinácii: kolektívy a setzer
  • Windschweller pre Physharmoniku
  • Mechanická tónová traktúra
  • Pneumatická/elektrická registrová traktúra
  • Zásuvkové vzdušnice
  • Dvojfadové magazínové mechy

Posudky zahraničných odborníkov

Nathan J. Laube – koncertný organista (USA/Nemecko)

Za posledné desaťročie som mal to potešenie hrať na asi pol tucta Močnikových nástrojov, a jednoducho povedané: som presvedčený, že patrí medzi najnadanejších súčasných organárov pôsobiacich v Európe. Všetky jeho nástroje sú mechanicky vynikajúce, a čo je ešte dôležitejšie – vždy majú krásnu, zaujímavú, umelecky sofistikovanú a charakteristickú intonáciu. Aj keď je jasné, že Tomaž do svojich prác prenáša veľké znalosti a svedomitosť svojho výskumu, je tiež zrejmá „intuitívna“ a prirodzená kvalita jeho intonácie, ktorá zapôsobí na tých, ktorí majú skúsenosť s jeho nástrojmi.

Nerobí iba „správne“ alebo jednoduché kópie historických nástrojov, ale dokáže komunikovať esenciu zvuku v každej individuálnej okolnosti. Môj harmonogram koncertov mi dáva príležitosť vyskúšať a študovať mnohé nedávno postavené nástroje od spoločností z USA, Nemecka, Francúzska, Spojeného kráľovstva, Rakúska atď. – teda slávnych a svetoznámych firiem. Napriek tomu, že Orglarstvo Močnik je malou butikovou firmou sa domnievam, že sa im vo všetkých ohľadoch vyrovná, ba dokonca často ich prekonáva v poézii vyjadrovania, teda kvality a uchopenia zvuku a tónového konceptu širokého spektra historických organov. Okrem toho ma zaujala Močnikova schopnosť zachytiť „fyzickú“ stránku historických orgánov. Jeho mechanické traktúry sú vždy intuitívne a prirodzené – a to je vzácna vlastnosť. Často sa stretneme s nástrojmi, kde je fyzická zložka hry nejakým spôsobom „oddelená“ od zvuku, ktorý počujete; to znamená, že chod traktúry je príliš ľahký na masívny zvuk nástroja, alebo je traktúra príliš ťažkopádna na agilne znejúci nástroj. Dôležité je nájdenie tejto rovnováhy: hutnosti a správnej masívnosti bez tuhosti alebo trenia tým spôsobom, že organista zistí, že hrať na konkrétnom organe je prirodzené a všetko sa zdá byť „správne“. Je to však skutočne zriedkavé. Všetky tieto ukazovatele mi dodávajú úplnú dôveru, že Močnik bude v Bratislave schopný zachytiť podstatu fenomenálne komplexného a sofistikovaného zvukového sveta majstra Ladegasta, ale osobitým spôsobom – šitým na mieru pre vašu situáciu. Budem nadšený, ak budem môcť zažiť výsledok tohto dôležitého projektu.

Benjamin Åberg, koncertný organista (Švédsko)

Som zo Švédska, kde si v súčasnosti môžete zahrať na najmenej troch nových organoch, ktoré postavil Močnik. Niekoľko rokov som slúžil ako organista v kostole sv. Margaréty v nórskom Osle a denne som hral na nádhernom organe, ktorý postavil Močnik v štýle Gottfrieda Silbermanna. Organ vo švédskom Hööri bol postavený pár rokov pred Oslom a nedávno som tam hral koncert. V blízkosti mesta Malmö v kostole Brågarps nájdete Močnikov organ inšpirovaný juhonemeckým staviteľom organov Josephom Gablerom. Všetky tieto nástroje majú spoločného menovateľa: perfektné remeselné spracovanie a sú to veľmi „osobné“ hudobné nástroje.

Organ z Osla poznám najlepšie. Považujem ho za jednu z najlepších replík historického organa, na ktorých som hral. Brilantnosť zvuku je jednoducho vynikajúca. Perfektný pocit pri hre vďaka dokonale zhotovenej mechanickej traktúre. Veľmi chytré riešenia problému stavby veľkého orgánu na obmedzenom priestore. Môžem vrelo odporučiť Tomaža Močnika ako staviteľa organov pre váš nový organ inšpirovaný Ladegastom.

Prof. Jürgen Essl, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (Nemecko)

Na Močnikovom organe vo Velesove ma prekvapila najpozitívnejším spôsobom kvalita remeselného spracovania a najmä jeho zvuková kvalita. Nástroj nebol nejakou kópiou, ale staviteľ vystihol ducha daného štýlu Zachariasa Hildebrandta.

Postaviť takéto majstrovské dielo vyžaduje oveľa viac ako kopírovanie metód, musíte do hĺbky pochopiť, o čo vlastne ide. Som presvedčený, že pri Tomážovi Močnikovi, s ktorým som sa osobne stretol len krátko, to tak bude aj pri aktuálnom projekte, a farnosti v Bratislave gratulujem k výberu tohto staviteľa orgánov. Nech sa dielu darí!

Starý organ

Organologický posudok: Dr. Marián Alojz Mayer - VŠMU Bratislava

Organ v kostole Panny Márie Snežnej slúži svojmu účelu už 26 rok. Aj keď bol organ dovezený z Nemecka neporovnateľné lepší ako predošlý nástroj, bol typickým nástrojom postaveným pod silným vplyvom Orgelbewegungu. Ani technickým riešením, ale ani zvukovými kvalitami rozhodne nebol ideálnym organom do akusticky špecifického priestoru Kostola Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii.

R. kat. farský Kostol Panny Márie Snežnej bol postavený na mieste kaplnky z roku 1824, ktorá už kapacitne nestačila a bola zbúraná, aby uvoľnila miesto novému, veľkému kostolu. Nový kostol bol postavený v rokoch 1943 – 1948 ako železobetónová stavba. Konsekrovaný bol 3. októbra 1948. V tom čase vnútorné zariadenie nebolo ešte kompletné. Zatiaľ pozostávalo z oltára, kazateľnice, spovedníc a kostolných lavíc. Hudobný nástroj sa v kostole nespomína. Ak vôbec v kostole hudobný nástroj bol, tak zrejme išlo len o nejaké harmónium. Je samozrejmé, že správca farnosti sa otázku hudobného nástoja snažil riešiť. Jednal s bratislavským organológom dr. Ernestom Zavarským, ktorý navrhol 23 registrový dvojmanuálový organ (6 + 10 + 7 - z toho mal byť jeden pedálový register riešený ako transmisia). Nedá sa povedať, že počet 23 registrov, by bol pre tak veľký kostol dostatočný. Treba si však uvedomiť, že po februári 1948 bola cirkev systematicky obmedzovaná, okrem toho aj jej finačné možnosti boli veľmi obmedzené. Farnosť vstúpila do jednania s českou organárskou firmou Organa, Kutná Hora. Organ mal mať manuálový klávesový rozsah C – g3 chromaticky, 56 klávesov. Tónový rozsah hlavného stroja mal byť zhodný s klávesovým rozsahom, tónový rozsah vedľajšieho manuálu, mal byť kvôli superspojke o oktávu väčší, teda C – g4 (68 tónov). Vzdušnice mali mať registrové kancely a kužeľové ventily. Hracia (tónová) aj registrová traktúra mali byť pneumatické. Rokovania s firmou Organa pokračovali a 17. októbra 1959 bola pripravená hospodárska zmluva na stavbu nového dvojmanuálového organa podľa pôvodnej Zavarského dispozície za cenu 188. 630 Kčs., s poznámkou: Táto zmluva nadobudne platnosti, ak ÚNV - ref. cirk. v Bratislave, schváli v rozpočte na r. 1960 plánovanú sumu na organ. Situácia sa skomplikovala „darom“ malého a nevhodného organa zo zrušeného kostola sv. Svorada v Bratislave. Okrem organa vtedy z tohoto kostola previezli do kostola na Kalvárii aj mozaiku „Ecce, Mater tua“. Ten organ bol doslova darom danajským. Dá sa predpokladať, že mal 6 manuálových registrov, ktoré boli údajne všetky v základnej polohe. Nemal ani mixturu. Rozsah manuálu bol C – f3. Je úplne jasné, že v priestore, ktorý bol minimálne 4-krát väčší ako kostol sv. Svorada, nemohol takýto nástroj vyhovovať nielen akusticky, ale ani architektonicko-výtvarne. Navyše – podľa konštatovania objednávateľa – sa „všemocný“ cirkevný referát ÚNV Bratislava „stavia proti rozšíreniu organa a pripúšťa iba jeho zvýšenie na primeranú výšku“. Lenže vtedy cirkevný referát musel splniť jednu „dôležitú“ úlohu a to dosiahnuť odstránenie veže kostola na Kalvárii, ktorá bola pri určitých pohľadoch na mesto hlavnou dominantou Bratislavy a teda aj „konkurenciou“ vtedy budovanému pamätníku Slavín. Nakoniec sa ten súhlas na úpravu organa z Kostola sv. Svorada získať podarilo. V prvej etape sa mal postaviť hlavný stroj a pedál organa. Pôvodný projekt organa sa mierne upravil - v prvom rade sa zväčšil počet manuálových klávesov a tónov z 56 (C – g3, II. man. C - g4) na 58 (C – a3, II. man. C – a4). Zmena registra Bourdonu 16´ na Kryt Pommer bola len drobnou kozmetickou úpravou. Podstatnejšie bolo pridanie sláčikového registra v základnej polohe na hlavný stroj (Salicional 8´). Nepatrne sa posilnil aj principálový zbor na hlavnom stroji. V pôvodnej dispozícii chýbala Oktáva 4´ - jej úlohu musel čiastočne prevziať Roh kamzičí 4´. Na druhej strane však principálová Superoktáva musela uvoľniť miesto Flaute lesnej 2´. Na zvuku pléna hlavného stroja sa to však takmer neprejavilo, lebo dvojstopový principálový zbor bol zastúpený v Mixture 5 – 6x. Určité zmeny sa navrhli aj na II. manuáli aj na pedáli, ale stavba II. manuálu a dostavba pedálu sa mala realizovať až v druhej etape stavby organa na Kalvárii. Celkový počet registrov sa z 23/22 (6 + 10 + 7/6) upravil na 22/20 (7 + 9 + 6/4). Počet 23 registrov do veľkého priestoru Kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii nebol ani zďaleka ideálny. V roku 1961 bola prvá etapa stavby organa na Kalvárii ukončená. Registre stáli na vzdušnici v poradí odpredu (od prospektu): Kryt pommer 16´ Mixtura 5x – 6x 2´ Oktáva 4´ Flétna lesná 2´ Salicional 8´ Bourdon 8´ Rámci prvej etapy postavili na prospektovú vzdušnicu tri pedálové registre: Subbas 16´ Principalbas 8´ Kryt pommer 16´ (transmisia z hlavného stroja). Hracia aj registrová traktúra boli pneumatické, rúrky v hracom stole boli kovové (hliníkové), od hracieho stola po tónové relé z umelej hmoty. Nástroj v tejto podobe prevzal objednávateľ 1. augusta 1961. Záručná doba bola tri roky od prevzatia nástroja. Vážne výhrady boli proti novému, ale veľmi hlučnému elektrickému čerpadlu vzduchu. Nepomohlo ani to, že ho dodatočne postavili na tlmiacu podložku a do tlmiacej skrine. Vôbec nevieme, kedy sa realizovala druhá etapa stavby organa v Kostole Panny Márie Snežnej. Bolo to pravdepodobne niekedy koncom 60., alebo v 70. rokoch 20. storočia. V druhej etape sa mal postaviť 9-registrový druhý manuál a dostavať pedál na plánovaných 6 registrov. Z 9-registrov II. manuálu sa však postavilo len torzo - vzdušnica pre 4 registre. Išlo o registre Kryt 8´, Kvintadena 8´, Flétna trubicová 4´ a Oktávu 2´. Pedál ostal trojregistrový (s jednou transmisiou). Hracia (tónová) aj registrová traktúra vedľajšieho stroja bola elektrická, zrejme kvôli nespoľahlivosti pneumatických traktúr hlavného stroja a pedálu. Teda po ukončení druhej etapy mal organ na Kalvárii len13 registrov (6 + 4 + 3/2 - z toho jeden pedálový register bol transmisiou). V čase pred výmenou nástroja mal tento len 11 hrajúcich registrov, nakoľko registre II. manuálu Kvintadena 8´ a Oktáva 2´ boli trvalo odpojené. To bolo pre tak veľký kostol rozhodne nedostatočné. Vhodnejší organ získal Kostol Panny Márie Snežnej v rokoch 1993 – 1995. Bol to dar evanjelického a. v. zboru v Mannheime. Išlo o trojmanuálový organ, ktorý v roku 1960 pôvodne postavila nemecká organárska firma Kemper z Lübecku, ako dvojmanuálový. Plánovaný tretí manuál bol dostavaný v roku 1963. Organ v roku 1993 darovali r. kat. farskému Kostolu Panny Márie Snežnej v Bratislave. V tom istom roku organ v Nemecku rozobral organár Vladimír Gazdík. On rozobral aj starý dvojmanuálový organ, ktorý v kostole na Kalvárii postavila Organa Kutná Hora a následne na chóre postavil Kemperov organ. Popis Kemperovko organa. Ide o trojmanuálový 45-registrový organ s pedálom. Treba však povedať, že 4 registrové kancely nikdy neboli obsadené (ani v Nemecku). Organ má teda 41 znejúcich registrov, z toho na hlavnom stroji 10, na žalúziovom stroji 12, v korunnom stroji 6 a v pedáli 13. Rozsah manuálov je C – g3, 56 klávesov a tónov. Obrátená farba klaviatúry, dlhšie klávesy majú obloženie z hnedého tvrdého dreva, kratšie sú zo svetlého dreva. Pedál má rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov. Pedálová klaviatúra je rovnobežná, konkávna. Vzdušnice majú registrové kancely a sú výpustkové, taškové. Dispozícia prehľadná: Hautwerk /hlavný stroj/: Schwellwerk /žalúziový stroj/: Gedacktpommer 16´ Spielfeife 8´ Prinzipal 8´ Rohrgedackt 8´ Gemshorn 8´ Quintade 8´ Oktave 4´ Weitprinzipal 4´ Rohrflöte 4´ Koppelflöte 4´ Superoktave 2´ Sesquialtera 2 f Nachthorn 2´ Hohlflöte 2´ Mixtur 5 - 6f Larigot 1 1/3´ Trompete 8´ Blockflöte 1´ Clairon 4´ Scharfmixtur 5 – 6f Rankett 16´ Krummhorn 8´ Kronpositiv /korunný pozitív/: Pedal /pedál/: Singend Gedackt 8´ Untersatz 32´ Spitzflöte 4´ Prinzipalbass 16´ Kleinoktave 2´ Subbaβ 16´ Terzian 2 f Quintaton 16´ Zimbel 3 f Oktavbass 8´ Schalmei 8´ Gedacktbaβ 8´ Choralbaβ 4´ Rauschpfeife 4´ Mixtur 5 fä Nachthorn 2´ Posaune 16´ Trompete 8´ Sing. Cornett 2´ Traktúry sú elektrické, na tónových relé vzdušníc sú páčkové magnety. Na hornom stupni manuálových tónových relé sú klinové miešky. Každý manuál má svoj plavákový mech. Vlastné plavákové mechy majú aj c a cis strana pedálových vzdušníc a jeden plavákový mech je pri elektrickom čerpadle vzduchu v drevenej tlmiacej skrini. Elektrické čerpadlo vzduchu je umiestnené v sokli organovej skrine. Spolu je v organe 6 plavákových mechov, ani jeden nemá čerpací mech. Samostatný hrací stôl je pohyblivý. V súčasnosti je umiestnený napravo od organovej skrine (pri čelnom pohľade). Drevené tvarované registrové sklopky majú na strednej rovnej ploche vygravírované poradové číslo sklopky /hore/, v strede je názov registra, pod ním stopová dĺžka registra. Registrové sklopky sú umiestnené po stranách manuálových klaviatúr. Nad každou registrovou sklopkou je trojica malých drevených tiahiel voľných kombinácii I, II, III. Pod klaviatúrou spodného manuálu sú drevené tlačidlá: Komb I; Komb II; Komb III; Handreg; Tutti; Auslöser (vypínač - čierny); H. z. Komb. (zapínač ručných registrov do kombinácii); Zungen ab (vypínač jazykov – čierny); Fr. Ped. A; Fr. Ped. B. Nad pedálovou klaviatúrou sú zľava (z pohľadu organistu) – pistony: Komb. I; Komb. II; Komb. III; Handreg; Auslöser; Walze (široký valec registrového crescenda); Schweller (balančná páka žalúzia II. manuálu); kovové šľapky: Koppeln / a. d. Walze; Walze ab - (vypínač registrového crescenda). Všetky manuálové registre boli vystavané v celom rozsahu (bez transmisii, resp extenzii), len dva pedálové registre a to Subbaβ 16´ a Gedacktbaβ 8´ boli riešené ako extenzie (Subbaβ z Untersatzu 32´ a Gedacktbaβ zo Subbaβu 16´). Organ v kostole Panny Márie Snežnej slúži svojmu účelu už 26 rok. Aj keď bol organ dovezený z Nemecka neporovnateľné lepší ako predošlý nástroj, bol typickým nástrojom postaveným pod silným vplyvom Orgelbewegungu. Ani technickým riešením, ale ani zvukovými kvalitami rozhodne nebol ideálnym organom do akusticky špecifického priestoru Kostola Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii.