• Reštaurovanie krížovej cesty - 2020

Reštaurovanie krížovej cesty - 2020

Pred:

Po: