KONTAKT

ÚRADNÉ HODINY


  • Streda 15:00 - 17:30
  • Piatok 15:00 - 17:30
  • Alebo po každej večernej svätej omši, ako aj po telefonickom dohovore na čísle
    0908 090 799

Číslo účtu: SK 40 0200 0000 0039 5613 0356

Konto obnovy: SK 39 1100 0000 0026 2179 3014

Školské prázdniny


Počas školských prázdnin, prikázaných a štátnych sviatkov sa obracajte v úradných záležitostiach na našich kňazov po bohoslužbách, keďže v týchto obdobiach nefunguje farská kancelária v bežnom režime.Na základe usmernenia Arcibiskupského úradu v Bratislave vás chceme informovať o úprave praxe vydávania dokumentov i naším farským úradom, ktoré obsahujú osobné údaje. Na základe zákona o ochrane osobných údajov sme oprávnení vydávať výpisy, ktoré obsahujú osobné údaje len konkrétnej osobe, ktorá o výpis žiada, alebo jeho zákonnému zástupcovi, či osobe, ktorá sa preukáže splnomocnením takýto výpis žiadať. Zároveň sme oprávnení poskytovať tieto výpisy priamo inštitúciám (napr. iným farským úradom), ktoré si výpis v rámci administratívy žiadajú. Prosíme, aby ste toto usmernenie, ktoré vyplýva z litery zákona rešpektovali. Bližšie informácie poskytne farský úrad.

Adresa


Farnosť Panny Márie Snežnej

Na Kalvárii 10

811 04 Bratislava 1

Kontakt


0908 090 799