• KZ Sprevádzajúci – pútnické bratstvo

KZ SPREVÁDZAJÚCI – PÚTNICKÉ BRATSTVO

Odpoveďou na odkaz Jana Pavla II - Novú evanjelizáciu tretieho tisícročia, bolo spájanie sa veriacich od roku 2004 na organizácii Ľudovej zbožnosti ako sú Procesie, Krížové cesty, Pešie púte na bratislavskej Kalvárii. V r.2015 po dvanásť ročnej formácii, bolo naše pôsobenie potvrdené a schválené dekrétom na arcibiskupskom úrade v Bratislave dňa 2.júla 2015. S podporou Bratislavskej arcidiecézy novými víziami o pravý duchovný boj za mesto Bratislava, pracujeme spoločne s nádejou,radosťou a dobrou vôľou. Sledujte naše kroky, najlepšie priamo svojou účasťou. Príďte a pridajte sa.

Aktivity spoločenstva sa zameriavajú na nasledovné podujatia:

Pravidelné mesačné Krížové cesty na Kalvárskom vrchu Procesie - Sviatok Nedeľa Božieho milosrdenstva, a Sviatok Povišenie sv.Kríža, Pešíe púte Bratislava-Kačin-Marianka, Upratovnice na Kalvárskom vrchu Sv. omša a osveta za zavraždených Hieronima a Blažeja ročne Vikend parkov a záhrad, na Kalvarskom vrchu výstava fotografii Prednášky osveta o histórii ročne

Financovanie združenia: Aktivity KZ Sprevádzajúci p.b. sú financované z finančných prostriedkov členov združenia, z dotácií od farnosti Bratislava – Kalvária a darov fyzických osôb. Nakladanie s finančnými prostriedkami sa riadi záväzkami vyplývajúcimi z požiadaviek jednotlivých darcov. http://www.sprevadzajuci.sk/