• Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania chorých

Pomazáva sa posväteným olejom na rukách a na čele. Hovorí sa pritom: "Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen." Táto sviatosť nie je poslednou sviatosťou v živote človeka. Poslednou sviatosťou má byť viatikum - eucharistia na prechod zo smrti do života k Otcovi.

Kto vysluhuje a prijíma sviatosť pomazania chorých Sviatosť vysluhujú biskupi a kňazi. Podľa KKC 1514 sviatosť môže prijať veriaci, keď začína byť v smrteľnom nebezpečenstve po fyzickom zoslabnutí v starobe alebo chorobe. Sviatosť nie je iba pre tých, čo sa nachádzajú v krajnom nebezpečenstve smrti.

Účinky pomazania chorých Milosť posilnenia a odvahy v znášaní utrpenia Spojenie s Kristovým utrpením Dar Ducha Svätého premáhať ťažkosti Prijatie duchovnej úľavy - chorý je akoby zasvätený Bohu v Kristovom utrpení Odpustenie hriechov Príprava na poslednú cestu Prinavrátenie zdravia, ak to slúži pre spásu človeka

V našej farnosti sa môžete obrátiť na hociktorého kňaza buď osobne, alebo telefonicky so žiadosťou o vyslúženie tejto sviatosti. Spoločné udeľovanie počas bohoslužby sa uskutočňuje raz v roku, a to spravidla pred vianočnými sviatkami. Zdroj KKC