• Pieta

OBNOVENÁ SOCHA PIETY, NA KALVÁRII, V BRATISLAVE

Občianske združenie PETRA, ktorého poslaním je okrem iného ochrana kultúrneho dedičstva a pomoc pri obnove kultúrnych pamiatok, zastrešovalo obnovu Piety, v spolupráci s Farským úradom Panny Márie Snežnej Na Kalvárii od júna do októbra 2014.

Toto kamenné súsošie je pamätihodnosťou Bratislavy. Zobrazuje Pannu Máriu, ktorá drží v náručí telo Ježiša Krista po jeho sňatí z kríža. Ide o dielo neznámeho autora z roku 1814, v roku 2014 teda uplynulo dvesto rokov od jeho vytvorenia. Dnes sa môžeme len domnievať, kto a pri akej príležitosti dal prísľub, zrejme Panne Márii, postaviť túto sochu. Nachádza sa na ulici Na Kalvárii, neďaleko kostola Panny Márie Snežnej.

Obnova spočívala v konsolidácii hmoty kameňa, narušeného poveternostnými vplyvmi, vo vyspravení porúch, v doplnení chýbajúcich častí, vo farebnom scelení plastiky a vo zvýraznení zašlého textu na podstavci.

Realizátori: reštaurátori Richard Grega a Martin Orth. Okolo sochy je osadená ohrádka s umeleckým kovaním, ktorého autorom je Róbert Rigó. 22. októbra 2014 sochu slávnostne požehnal Mons. Mario Giordana, vtedajší apoštolský nuncius na Slovensku. Následne sa konala ďakovná svätá omša vo farskom kostole Panny Márie Snežnej.

Kontaktné osoby za občianske združenie PETRA:

Oľga Paučová, predsedníčka združenia, tel.: 0903 580 929

Peter Paučo, podpredseda združenia, tel.: 0905 728 750

e-mail: petra.zdruzenie@gmail.com

Viac o realizovaní obnovy Piety na stránke:

https://petraoz.webnode.sk/pieta-na-kalvarii/